Archive for June 19, 2015

Datagutter får svakt skjelett

En helseundersøkelse på unge gutter viser at de som sitter foran TV eller PC i mer enn seks timer i helgene har lavere beintetthet enn jevnaldrende.

Ifølge stipendiat Anne Winther er dette bekymringsfullt.

– Skjelettet skal være på sitt sterkeste i tenårene, og når gutter allerede da har lav beintetthet, kan det gi uheldige konsekvenser senere i livet, sier Winther ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Mye skjermaktivitet

Hun har analysert beintettheten til 359 gutter og 388 jenter i alderen 16 til 18 år og fått dem til å svare på spørsmål om deres TV- og PC –vaner.

Resultatet viser at ungdommene bruker mye tid foran skjermen i fritida.

I gjennomsnitt på ukedagene bruker jenter 3,2 timer på TV eller PC og gutter bruker 3,8 timer. I helgene er tallet for jenter cirka 4,0 timer og gutter 5,1 timer.

– Jo mer tid ungdommene bruker på skjermaktivitet, jo lavere beintetthet har de i forhold til dem som bruker mindre enn to timer per dag i helgene.

Winther forteller at beintettheten hos gutter blir merkbart dårligere når de sitter mer enn seks timer per dag. Og oppfølgingsdata viser at denne negative sammenhengen vedvarer to år senere.

– Internasjonale helseregler fra Australia og USA sier at mer enn to timer per dag kan gi negativ helseeffekt, men da særlig med tanke på fedme, og mange av ungdommene i undersøkelsen rapporterer at de sitter enda mer enn det.

Jentene får høyere beintetthet

Nå er det riktignok ikke fedmeproblemer hos ungdom Winther har sett på, men beinskjørhet. Og det som overrasker Winther er at det viser seg at jentenes skjelett ikke reagerer på samme måte. Da er resultatet motsatt – jenter som bruker mye PC eller TV har høyere beintetthet.

– Resultatene er overraskende, men det kan være flere grunner til dette. Kanskje spørsmålene vi stiller ikke fanger opp jentenes skjermvaner, eller at det finnes biologiske forklaringer på denne kjønnsforskjellen.

Ungdom er ikke inaktive

I dag har man lett for å tro at ungdom som bruker mye data, har et lavt aktivitetsnivå. Men det er nødvendigvis ikke sånn. Anne Winther forteller at ungdom ikke er inaktive.

Nesten halvparten av alle ungdommene i undersøkelsen rapporterte at de deltar i tyngre aktiviteter, sport, trening eller konkurranser i løpet av en uke.

Blant de som oppgir mer enn fire timer skjermtid per dag, rapporterer 20 prosent av jentene og 26 prosent av guttene at de også har et høyt aktivitetsnivå – det vil si at de bruker mer enn fire timer per uke til trening, sport eller konkurranser.

Tren deg beinhard

Og det er veldig bra at ungdommene trener jevnlig. Forskningen til Bente Morseth ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, viser at de som er aktive får sterkere skjelett i voksen alder.

– Min forskning viser at dersom personer over 20 år trener minst fire timer i uka, får de høyere beintetthet og færre beinbrudd senere i livet, forteller hun til uit.no.

Gjennom Tromsøundersøkelsen har hun fått opplysninger fra 7522 personer. Disse har blitt fulgt gjennom flere år, og dermed har Morseth studert hvem som er aktive, hvem som har tett benbygning og hvem som rammes av benbrudd.

– De som trente jevnlig hadde færre brudd i knokler som er utsatt for vektbelastning. Det vil si i hofte, ankel, lårben og bekken. Jeg så en klar tendens på at jo mer aktiv man er, jo lavere er risikoen for brudd i underkroppen.

Referanse

Anne Winther m.fl: Leisure time computer use and adolescent bone health—findings from the Tromsø Study, Fit Futures: a cross-sectional study. Epidemiology. April 2015. Doi:10.1136/bmjopen-2014-006665

Les mer på fitfutures.no

Derfor blir solceller hete i skyggen

– Når en fugl legger fra seg et visittkort på en solcelle, blir en liten flekk skygget for. Det som da skjer, er at solcellen med flekken lager mindre strøm.

– Men solcellene i et solcellepanel er koblet i serie. Derfor tvinges den høye strømmen fra de andre solcellene gjennom. Dette stjeler effekt fra solpanelet og skaper varme: Fuglelortcellen blir en het flekk, sier Josefine Selj.

Selj er forsker ved Institutt for energiteknikk. Hun arbeider med et prosjekt som skal finne ut av spørsmålet: Hva betyr forurensning av solcellene for produksjonen av strøm?

Støvete halvørken

Forurensningen varierer fra sted til sted. I Norge kan fuglelort, løv og snø legge seg på solcellene. I varmere og tørrere områder er støv et mye større problem.

Ett slikt varmt og tørt område er halvørkenen Karoo i Sør-Afrika. Her har det norske firmaet Scatec Solar vært med på å bygge et anlegg med over 300 000 paneler, hvert på rundt halvannen kvadratmeter. 

Anlegget dekker noen kilometer av det støvete, steinete slettelandet om lag 400 kilometer nordøst for Cape Town. Hvor mye effekt stjeler støvet fra de 75 Megawattene som anlegget skal produsere?

– Scatec Solar er interessert i å tallfeste dette tapet. Da kan de gjøre sikrere beregninger av framtidige anlegg, sier Selj.

Bygger testfelt

Institutt for energiteknikk samarbeider nå med Scatec Solar og Universitetet i Stellenbosch om å bygge et testfelt med 24 paneler.

– Vi måler hvor mye sollys som treffer solcellene og hvor mye som slipper gjennom glasset som dekker dem, forteller Selj.

– Vi måler også hvor mye støv som faller ned, og vi måler vind, nedbør og fuktighet, fortsetter hun.

Størrelsen på støvpartiklene viktig

Målet er å lage teoretiske modeller som kan forutsi strømtapene i mange forskjellige områder. I disse programmene kan forskerne legge inn typer og mengder støv. Noen støvpartikler påvirker tapet mer enn andre, blant annet ut fra hvor store de er.

–Solcellen kan omdanne alt fra ultrafiolett til infrarødt lys til strøm, men den er aller mest effektiv i det synlige lysspekteret. Støvpartikler som demper dette lyset, gir størst tap, sier Selj.

Virker som en strømpropp

Mange steder i Norge er snø et større problem enn støv. Snøen oppfører seg også annerledes enn støv. Den legger seg ofte ikke jevnt utover solcellene.

Forskerne har gjort viktige erfaringer på Norges største solcellepanel. Det dekker taket til flerbrukshuset Låven på Evenstad. Bygget tilhører Høgskolen i Hedmark, og anlegget stod ferdig i 2013.

– Snøen legger seg ofte nederst langs kanten. Hvis ett panel dekkes av snø, slås hele raden ut, sier Selj.

Årsaken er den samme som for fuglelorten: Solpanelene er koblet i serie, i en rekke etter hverandre. Hvis deler av et panel i serien blir skygget for, virker det som en propp i hele strømkretsen.

Vannspyling vanskelig i ørkenen

Hva kan så gjøres for å fjerne støv, snø, fuglelort og andre forurensninger? Svaret avhenger av hvor du er – for eksempel Norge eller Sør-Afrika.

– Vi vet at støv er et stort problem i solcelleanlegg i ørkenområder i Midtøsten. Det har derfor vært antatt at vi ville få veldig mye støv også i halvørkenen i Karoo i Sør-Afrika. De tidlige målingene som er gjort, tyder på at det er mindre støv enn ventet, sier Selj.

Å rense cellene med vannspyling vil bli dyrt og sløsende i solrike ørkenområder, der gjerne slike anlegg står. Men selv halvørkenen Karoo er det av og til regntid. Et kraftig regnskyll kan fjerne mye støv.

Beskyttende belegg

– Flere produsenter har også laget nanobelegg for solceller, men ikke alle er like effektive.

– To masterstudenter har gjort forsøk med ett slikt belegg her på Institutt for energiteknikk. Det ga ikke mindre støv på vanlig glass, snarere tvert imot, forteller Selj. Institutt for energiteknikk har gjort flere slike forsøk med glass i sine laboratorier.

Beleggene utvikles likevel stadig. For eksempel ble et nytt belegg nylig lansert av en kinesisk produsent. Ifølge pressemeldingen fra firmaet er det spesielt beregnet på områder med tøft klima, som sandstormer og havtåke.

Uansett hvor bra belegget er, vil det neppe hjelpe mot et velplassert visittkort fra en fugl. Derfor må nok eierne av solcellepaneler i Norge og andre land med rikt fugleliv fortsatt belage seg på andre metoder. I Storbritannia brukes for eksempel fugleskremsler, opplyser Selj.

Ikke bare fordi skygge fra fuglelort og annen forurensning reduserer effekten, men også fordi skygger på solcellene gjør dem varme.

Varmeutvikling og brannsikkerhet

– Ved standard montering utgjør solceller ingen brannfare, men som alt annet elektrisk utstyr kan solceller starte en brann hvis de er koblet feil.

– Sannsynligheten for at solcellene er årsak til brann er altså svært liten, men hvis det er brann i et hus med solceller på taket, må anlegget raskt kunne stenges av med en brannbryter. Det er store effekter ute og går, sier Selj.

– For store anlegg er det også viktig å informere brannvesenet for at de skal kunne ta sine forholdsregler, understreker hun.

– Hvis anlegget ikke har brannbryter, ville ikke jeg hatt lyst til å holde i brannslangen, sier Selj.

Lenker:

Ytelsen til solceller i tørt klima – effekten av soiling og modulteknologi på årlig produksjon. Informasjonssider fra Institutt for energiteknikk.

Solkraftverket i Kalkbult i Sør-Afrika. Nettsider fra Scatec Solar.