Archive for June 5, 2015

Kunstig intelligens har gjort vitenskapelig oppdagelse

En kunstig intelligens har klart å finne ut av et 100 år gammelt mysterium: Hvordan flatormer kan gjenskape seg selv etter å ha blitt skåret opp på langs eller tvers.

Det er første gang en kunstig intelligens har gjort en slik oppdagelse, ifølge en melding fra Tufts University, der forskningen er gjort.

Flatormen er så interessant fordi forskerne håper at denne kunnskapen også skal kunne brukes til å gjenskape organer hos mennesker.

Mer enn tallknusing

Den kunstige intelligensen har hjulpet til med å bygge bro fra hvordan genene virker på mikronivå til hvordan organene bygges opp i større skala.

Dette arbeidet krever store beregninger, som datamaskiner tradisjonelt har vært gode til. Men det er også et viktig element av kreativitet og intuisjon i arbeidet til den kunstige intelligensen, ifølge meldingen.

Det er spesielt oppsiktsvekkende at den kunstige intelligensen ikke har kommet opp med en innfløkt modell som intet menneske kan få oversikt over. Teorien for hva som skjer i flatormen, er ganske enkel og forståelig.

Fant nye proteiner

Forskerne bak studien i tidsskriftet PLOS Computational Biology er både biologer og informatikere. De laget en datamodell som utviklet seg på noe av den samme måten som livet utvikler seg i evolusjonen.

Etter 42 timers arbeid fant programmet fram til en biologisk modell som stemte med tidligere forskning rundt flatormen. Programmet fant også to proteiner som aldri tidligere var beskrevet i denne forskningen.

Startet på 1970-tallet

Bruk av datamaskiner til problemløsning i forskning er ikke noe nytt. En artikkel i tidsskriftet Science fra høsten 2014 beskriver hvordan forskere allerede på 1970-tallet utviklet systemer med evne til å trekke slutninger av vitenskapelige data.

Ett eksempel var systemet DENDRAL, som analyserte rådata fra massespektrometre og foreslo mulige molekylstrukturer ut fra dette.

Digitale vitenskapelige assistenter

Senere har den akselererende økningen av datakraften fyrt opp under teknikker for maskinlæring som kan arbeide med enorme mengder data, skriver forfatterne i artikkelen i Science.

Nå er også datamaskinene i stand til å arbeide den motsatte veien. De kan utvikle modeller for innsamling av data ut fra hypoteser som de er med på å utvikle.

Datamaskinen vil i framtida også kunne fungere som en intelligent assistent, som sammenfatter og tolker de stadig økende mengdene fagstoff fra tidsskrifter, blogger, diskusjonsfora og etter hvert videoer og bilder.

– Datamaskinen kan bli en reell, om enn underordnet, deltaker i forskerprosessen, skriver forfatterne i Science.

Selvforsterkende runddans

Slike programmer vil igjen stimulere til videreutvikling av kunstig intelligens i en selvforsterkende runddans. Dette kan gi forskere den tverrfaglige oversikten som stadig mer spesialisering truer med å ta fra dem.

– Det er en stadig økende forståelse i akademiske miljøer for at forskere må skaffe seg bred kunnskap og ferdigheter i beregninger og programmering, skriver forfatterne bak artikkelen i Science.

Referanser:

Lobo D, Levin M (2015) Inferring Regulatory Networks from Experimental Morphological Phenotypes: A Computational Method Reverse-Engineers Planarian Regeneration. PLoS Comput Biol 11(6): e1004295. doi:10.1371/journal.pcbi.1004295

Yolanda Gil m.fl: Amplify scientific discovery with artificial intelligence, Science 10.oktober 2014, vol. 346, utgave 6206, DOI: 10.1126/science.1259439, sammendrag.

 

Alkohol forsterker effekten av cannabis

Cannabis og alkohol en av de stoffkombinasjonene som er årsaken til flest bilulykker i USA.

En ny studie kan kanskje forklare hvorfor.

Amerikanske forskere har nemlig sjekket hva som skjer i blodet når folk blander alkohol og cannabis.

Kjørbar promille

Forskere ved det amerikanske National Institute on Drug Abuse samlet 19 testpersoner. De gav noen av dem en placebodrikk mens noen fikk alkohol.

Alkoholmengden var ment å gi deltakerne en promille på rundt 0,6. Promillegrensen i USA er på 0,8. De kunne altså lovlig kjørt bil etter å ha drukket det de fikk.

Ti minutter etter at de drakk alkoholen inhalerte personene 500 milligram av enten placebo, lavdose eller høydose cannabis.

Etter en stund målte forskerne hvor mye THC deltakerne hadde i blodet. THC er det stoffet i cannabis som gir rusfølelsen.

Det viste seg at konsentrasjonen av THC var mye høyere i blodet til de som hadde fått både alkohol og cannabis enn hos de som bare hadde fått cannabis.

– Dette kan muligens forklare hvorfor det er flere bilulykker der sjåføren har kombinert cannabis med alkohol, skriver forskerne i studien.

Cannabisrus på norske veier

Ettersom cannabisbruk blir lovlig i flere stater i USA, blir det også flere tilfeller av folk som kjører bil når de er påvirket av cannabis, skriver forskerne.

Selv om stoffet er ulovlig i Norge, er det noen som setter seg bak rattet med cannabis i kroppen her også.

Ifølge Folkehelseinstituttet er cannabis, sammen med metamfetamin og amfetamin, det hyppigst påviste illegale stoffet hos bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring her i landet.

I 2013 ble det påvist THC i 35 prosent av prøvene som ble tatt av bilførere som var mistenkt for kjøring i påvirket tilstand i Norge.

Giftstoffene går tregere ut

Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening i Oslo, sa dette til Dagbladet tidligere i år:

– Det mange ikke tenker på, er at det tar lenger tid før giftstoffene forlater kroppen når man bruker cannabis enn når man for eksempel drikker alkohol.

– Derfor er det nok en del som har satt seg i bilen og tror de er nykter, som faktisk er påvirket på en slik måte at det påvirker kjøreferdighetene.

Han viser til en gjennomgang av studier som ble gjort av forskere fra University of Oxford for Bandolier. De skriver at piloter er betydelig mindre nøyaktige i den aktive rusfasen, men også 24 timer etter at de har brukt cannabis. 

Forskerne bak den nye, amerikanske studien konkluderer i rapporten med at resultatene deres kan hjelpe rettsmedisinsk tolkning av ulykker. Og bidra i debatten om lovgiving for kjøring under påvirkning av stoff.

Referanse:

Huestis, Marilyn A. m.fl: Controlled Cannabis Vaporizer Administration: Blood and Plasma Cannabinoids with and without Alcohol. Clinical Chemistry, 27. mai 2015. doi: 10.1373/clinchem.2015.238287. Sammendrag.