Archive for November 30, 2014

Riktig stoffprøve – på papiret

Forskere ved Høgskolen i Gjøvik prøver å finne ut hvordan farger på tekstilprøver kan gjengis helt korrekt på papir. På den måten vil man spare seg arbeidet med å sende tekstilprøver frem og tilbake i produksjonsprosessen.

Ved å skrive ut papirprøver av farger som samsvarer nøyaktig med fargen på tekstilen under alle lysforhold, vil tekstilindustrien spare både tid og penger.

– Dette er en ny og fremtidsrettet gren av trykkteknologien. Denne forskningen vil ha stor betydning for den grafiske industrien, sier professor Jon Yngve Hardeberg ved Høgskolen i Gjøvik.

Utvidet fargespekter

Det finnes mange fargestandarder som skal prøve å korrigere for ulike tolkninger. I grafisk industri er CMYK en hjørnestein. Den siste tiden har det imidlertid blitt introdusert flere fargekanaler i trykk, slik at fargespekteret er utvidet.

Dette er for å møte forskjellige begrensninger man støter på innen konvensjonelle trykksystemer.

Med tradisjonell firekanals trykkteknologi (CMYK) er det ikke mulig å oppnå en nøyaktig reproduksjon av fargene, men ved å legge til rød, grønn og blå trykkfarger har forskerne utvidet spekteret betydelig.

– Da kan flere tekstilfarger inkluderes. Fremdeles savnes det visse fargenyanser, så helt i mål med dette arbeidet er vi ikke, sier Hardeberg.

Tidkrevende postgang

Farger består av synsinntrykk, og vår oppfatning av fargen avhenger av en rekke faktorer i omgivelsene. Lysforhold selvfølgelig, men også underlaget fargen er trykket på.

Designere må ta stilling til hvilke farger de skal velge på klærne som skal produseres, og for eksempel bestemme hvilke farger som passer sammen i et mønster. Da reiser spørsmålet seg: Hvordan sikre at fargen som velges faktisk samsvarer med fargen klærne til slutt får?

For å sikre dette har tekstilbransjen tradisjonelt sendt fysiske tekstilprøver frem og tilbake mellom de ulike partene i prosessen. Man må være sikker på at man faktisk diskuterer nøyaktig den samme fargen, og ikke risikerer at nyansen fortoner seg forskjellig på for eksempel tekstilprøver, papir eller skjerm.

Muligheten for heller å kunne skrive ut fargeprøver hvor som helst ved behov, med like stor nøyaktighet og kvalitet som en tekstilprøve, vil gjøre det unødvendig å bruke kostnads- og tidkrevende postgang, og bidra til å gjøre arbeidet i tekstilbransjen mer dynamisk.

Et felt i utvikling

– Når man jobber med farger og fargegjengivelser, er det svært viktig at man kan kommunisere entydig omkring fargene, altså at man ikke har flere oppfatninger av en og samme fargekode, eller ulike gjengivelser av den samme fargen på ulike typer underlag, sier Hardeberg.

Dette er et velkjent problem innen fargeteknologi, og arbeidet med å kunne skrive ut og gjengi farger så eksakt og likt som mulig er stadig under utvikling.

– Utveksling av erfaring mellom privat og akademisk sektor er spesielt viktig her, påpeker Hardeberg.

Flerfargetrykk er en type teknologi som er i sterk vekst, og mulighetene øker i omfang. Forskere finner stadig nye områder å anvende kunnskapen på feltet på, og tekstilbransjen har mye å hente på å bruke denne type teknologi.

Referanse:

Slavuj, Marijanovic & Hardeberg: Colour and spectral simulation of textile samples onto paper: a feasibility study, Journal of the International Colour Association 2014, 12.

Studien inngår i EU-forskningsprosjektet Colour Printing 7.0 (CP 7.0): Next Generation Multi-Channel Printing

Kan få slutt på brannskader etter laserbehandling

Mange kvinner ønsker seg glatt og hårløs hud. Laserbehandling er en av de mest effektive måtene for redusere uønsket hårvekst, men behandlingen må gjøres riktig, ellers er det fare for brannskader.

En ny metode skal gjøre jobben enklere for hudpleiere og leger.

Pulserende lys analyserer huden

Forskere ved Universidad de Granada tatt patent på en ny metode som kan forhindre brannsår under laserbehandling.

Ved hjelp av pulserende lys analyseres huden til pasienten og på denne måten får hudlegen eller pleieren informasjon om det finnes en potensiell risiko for brannskader eller ikke. 

Metoden hjelper også til med å bestemme hvor kraftig laserstråle som skal brukes.

I tillegg har forskerne utviklet utstyr som kan gi informasjon om pasientens hudtemperatur under behandlingen. 

Kjøling og research

Laserlyset som brukes i hårfjerningsbehandling er en pulserende og intens lysstråle som ødelegger hårsekkene ved hjelp av varme. Det laserlyset som kommer ned gjennom huden, blir til varme når det treffer det mørkere pigmentet i hårstrået. Hårstrået leder deretter varmen ned til hårsekken som ødelegges når den blir cirka 70 grader. Dermed slutter håret å produseres.

Selv om mange norske hudklinikker bruker etterkjøling av huden etter behandlingen og lasere med innebygd nedkjøling, er det fortsatt mulig å få brannskader, fordi det er mange andre faktorer som spiller inn.

Til nå har pasientene og kundene måttet stole på at hudlegene og hudpleierne har gjort god god research før behandlingen.

Huden og håret må undersøkes og vurderes, og laserens intensitet må tilpasses manuelt etter pasientens hud. Mørkhudete kan for eksempel ikke ty til denne typen hårfjerning, fordi risikoen for å få brannskader er høyere. Jo mørkere overflaten er, jo varmere blir den.

På spørsmål om pasienten har solt seg nylig eller ikke, har salongene måttet stole på de svarene de har fått. Det er nemlig ikke bra å ta laserbehandling på solbrun hud. I verste fall kan det provosere alvorlige brannskader som kan bli synlige først etter flere dager.

Referanse: 

Pressemelding fra Universidad de Granada: New patent for a method to establish whether a person will suffer from burns when he or she is submitted to laser hair removal treatments, Oktober 2014

Yoghurt kan beskytte mot diabetes 2

Amerikanske forskere har sammenlignet kostholdsvaner med sykdomshistorien til over 190 000 amerikanere. Samlestudien ble utført av forskere ved Harvard School of Public Health, og ble nylig publisert i BMC Medicine.

Meieriprodukter

Forbruket av meieriprodukter generelt så ikke ut til å ha sammenheng med om personene utviklet diabetes 2 eller ikke. Forskerne så deretter nærmere på inntaket av hvert enkelt produkt, som helmelk, skummet melk, ost og yoghurt.

Da fant de at yoghurt pekte seg ut i positiv retning. Personer som spiste opp mot 28 gram yoghurt daglig, hadde 18 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes 2 enn andre. Det tilsvarer noen skjeer om dagen, eller litt mer enn et lite beger yoghurt i løpet av uka.

En tidligere studie viser at daglig inntak av yoghurt kan redusere blodtrykket.

Diabetes 2

Diabetes 2 er en tilstand som oppstår når kroppen ikke produserer nok insulin, eller kroppens celler blir mindre følsomme for insulin, såkalt insulinresistens.

Det er større risiko for å utvikle sykdommen hvis man har en usunn livsstil eller hvis en slektning har tilstanden.

En tidligere studie har vist at kvinner som regelmessig trener styrke, sjeldnere får diabetes 2. 

Stort utvalg

Personene i de tre studiene i samlestudien ble fulgt over flere år. Etterhvert fikk 15 000 av personene diagnosen diabetes 2. 

Forskerne skilte først ut de som kan ha fått diabetes 2 på grunn av andre risikofaktorer som alder og kroppsmasseindeks, før de konkluderte med sitt funn.

- Vår studie har en stor fordel ved at utvalget er stort, og at vi har oppdaterte opplysninger om kostholdsvaner og andre livsstilsfaktorer, sier Mu Chen ved Harvard School of Public Health.

En annen studie fra tidligere i år, viser at syrnet melk kan redusere risikoen for diabetes med en firedel. 

Melkesyrebakterier

Forskerne ved Harvard understreker at de ikke kan si om yoghurt har en direkte årsakssammenheng med lavere risiko for diabetes 2.

Tidligere forskning har prøvd å avdekke om det er kalsium, magnesium eller spesielle fettsyrer i meieriprodukter som kan redusere risikoen for type 2-diabetes.

Det er tidligere påvist at gunstige, probiotiske bakterier som er i yoghurt bedrer kolesterol-sammensetningen og mengden antioksidanter i blodet til personer med diabetes 2. Forskerne tror dette også kan redusere risikoen for utvikling av sykdommen.

Verdensledende forskere

- Probiotiske bakterier er noe som tilsettes visse matvarer for å bedre sammensetningen av bakteriefloraen i tarmen. Man anser probiotiske bakterier som gunstig ikke bare for tarmhelsen, men også i andre vev og organer, sier professor Harald Carlsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han viser til at slike bakterier er tilsatt først og fremst meieriprodukter som i melken Biola.

Carlsen synes forøvrig studien fra Harvard virker troverdig, og viser til at forskerne er verdensledende på sitt felt, og har et omfattende materiale de bygger sine konklusjoner på.

Samtidig tyder en svensk studie på at melkefettet kan beskytte mot sykdommen. Svensker som spiste melkeprodukter med høyt fettinnhold hadde redusert forekomst av diabetes 2. 

For å finne ut mer om hvilken rolle yoghurt spiller, trengs det flere kontrollerte studier med tilfeldig utvalg, understreker forskerne.  

Referanse:

Mu Chen m.fl: Dairy consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis

Fyll øker risiko for selvskading blant unge

Å stikke eller kutte seg eller ta en overdose med piller er de vanligste selvskadingsmetodene blant ungdom. Mellom 5 og 10 prosent av all ungdom oppgir å ha skadet seg selv det siste året, og de vanligste motivene er et ønske blant disse ungdommene om å lindre vonde følelser, eller et ønske om å dø.

Men hva er det som utløser disse følelsene og får unge mennesker til å gå løs på egen kropp med barberblad eller kniv? 

Tidligere forskning har vist at selvskading er mer utbredt blant ungdom som drikker mye, og mange er ruset på alkohol når de skader seg. Men betyr det at alkohol er årsak til selvskadingen? 

Ikke nødvendigvis, ifølge forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning.  

Flere faktorer kan nemlig påvirke både alkoholbruk og selvskading blant unge. En del av disse endrer seg ikke over tid, som for eksempel gener, personlighetstrekk og traumer i barndommen. Tidligere studier har ikke tatt alle disse faktorene i betraktning, noe som innebærer at de kan ha overvurdert alkoholbrukens rolle som årsak.

Alkohol påvirker selvskading

Forskerne ved Sirus har derfor testet sammenhengen mellom alkoholberuselse og selvskading blant ungdom med en analysemetode som i større grad tar høyde for disse faktorer som er stabile over tid og som kan påvirke både alkoholbruk og selvskading.

Funnene tyder på at sammenhengen mellom alkoholberuselse og selvskading delvis kan tilskrives disse faktorene.

- Men det var likevel en betydelig økning i risikoen for selvskading blant ungdom som økte beruselsesfrekvensen over tid, sier Rossow.

Rossow og kollega Thor Norström har også undersøkt om samvariasjonen mellom alkoholberuselse og selvskading kan tilskrives forhold som varierer over tid, nærmere bestemt svakt sosialt nettverk, depresjonssymptomer og foreldres alkoholproblemer.

Det viste seg likevel at selv når det ble kontrollert for disse forholdene, økte risikoen for selvskading dersom rusfrekvensen økte.

Funnene tyder på at en fjerdedel av tilfellene av selvskading blant unge er forårsaket av alkoholrus.

Alkohol viktig årsaksfaktor

– Studien bekreftet antakelsen om at samvariasjonen mellom beruselse og risiko for selvskading hos ungdommer til dels kan tilskrives andre faktorer, men funnene tyder også på at alkoholberuselse er en viktig årsaksfaktor for selvskading blant ungdom, oppsummerer Rossow.

– Selv om vi i analysene har tatt høyde for svært mange faktorer som kan tilsløre en årsakssammenheng, kan det godt tenkes at det er tilslørende faktorer vi ikke har undersøkt, og at vi derfor ikke har et presist mål på hvor sterk årsakssammenhengen er.

Mulig å redusere omfanget

Funnene tyder på at det er mulig å redusere omfanget av selvskading blant unge dersom man får redusert ungdomsfylla. Flere tiltak kan være effektive i så måte, deriblant begrensning av tilgjengelighet og høye priser på alkohol.

Studien bygger på longitudinelle data, det vil si opplysninger om de samme personene innsamlet over en lengre periode, fra i alt 2681 ungdommer fra hele Norge. De har svart på en rekke spørsmål om blant annet selvskading, rusmiddelbruk og psykisk helse.

Referanse: 

Ingeborg Rossow og Thor Nordström. Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study. 2014, 109. Doi: 10.1111/add.12527. Sammendrag

 

Musikk skal hjelpe barn som blir kvalme av cellegift

Barn som får cellegift må leve med en rekke bivirkninger. Kvalme, oppkast, tretthet, smerte og nedsatt matlyst sliter på både små og store barna, og de må ofte bruke tilleggsmedisiner for å redusere kvalmen. 

Men kan musikk gjøre samme nytten? 

Musikkterapeuter ved Oslo universitetssykehus (OUS) har hatt gode erfaringer med musikkterapi ved andre diagnoser, og skal nå finne ut om musikk også kan hjelpe barn og tenåringer som har bivirkninger av cellegift. 

Selv om forskningsprosjektet bare er i startfasen, med foreløpig fire rekrutterte pasienter, så kan de allerede fortelle om positive resultater. 

Reduserer kvalme

– De innledende undersøkelsene ser lovende ut, forteller Stine C. F. Blichfeldt Ærø.

Resultatene fra pilotundersøkelsene fra 2007 og 2014 viser at musikkterapien virker etter hensikten og reduserer kvalme og smerte hos en del av deltakerne. I tillegg ga det dem et tiltrengt frirom fra sykdom og innleggelse. Ved måling umiddelbart før og etter at de fikk musikkterapi ble deltakernes kvalme og smerte redusert mellom 0-90 prosent. Virkningen varte mellem 30 minutter og 14 timer etter musikkterapisesjonene.

Musikkterapeutene erfarer at det finnes få tilbud om ikke-medikamentell lindring ved bivirkninger av cellegift til aldersgruppen barn og unge. Musikkterapien blir dermed et supplement til medisinsk behandling av bivirkningene.

Musikkterapi oversett 

Bivirkninger av cellegift behandles vanligvis medisinsk alene.

I en vitenskapelig oversiktsartikkel fra 2013 fremgår det at det er gjort få studier som har undersøkt effekten av ikke-medisinske behandlingsmetoder på cellegiftrelaterte bivirkninger hos barn og unge med kreft.

Dessverre tar ikke denne studien med studier av musikkterapi, til tross for at det er laget 11 studier med voksne kreftpasienter som har mottatt slik behandling. Disse viser blant annet reduksjon av kvalme og oppkast samt forbedring av livskvalitet. Disse resultatene harmonerer også med den øvrige omfattende internasjonale musikkterapiforskningen med pasienter, som blant annet er sammenfattet i fem systematiske Cochrane Reviews, hvorav ett med kreftpasienter.

Mindfulness og tankestrøm

Musikkterapi har vært i bruk på barneavdelingen ved OUS i mer enn 20 år. Nå skal det altså forskes.  

– I studien tar vi for oss lytting og visualisering som metode. Metoden vi benytter bygger på GIM-metoden (guided imagery and music). Vi bruker en noe endret utgave av metoden, spesielt tilpasset denne brukergruppen, sier Blichfeldt Ærø.

Forskerne har prøvd seg fram mot ungdom med musikklytting, men ønsker seg systematisk bruk av metoden.

– Vi skal arbeide med en todelt studie der barn på 7 til 12 år skal lytte til fire nye spesialdesignede musikkfortellinger. Dette er er en mindfulnessteknikk satt i system for barn. 12 til 17-åringene får ikke servert en historie, men får lytte til musikk som skal bidra til tankestrøm. Deltakerne skal ikke prestere noe, målet er at de skal få en god opplevelse som de kan hente fram senere, forklarer Blichfeldt Ærø.

Mer konkret handler musikkterapien om avspenning og guidet musikklytting og visualisering. Dette skal bidra til å trene hjernen i å holde på og fremkalle positive sanselige opplevelser. 

Blichfeldt Ærø forteller at de nå er i ferd med å inkludere pasienter i studien. Studien har både en testgruppe og en kontrollgruppe, og musikkterapeutene ved sykehusene skal totalt inkludere 68 deltakere til hver av gruppene.

Hvordan fungerer musikken?

Forskerne ønsker å finne ut hvilken betydning musikkterapien har for deltagernes behandlingsforløp. Spesifikt ønsker de å undersøke om musikkterapi anvendt systematisk under tre-fire cellegiftkurer kan redusere bivirkningene og slik bidra til at forbruket av kvalmestillende medisiner kan reduseres.

Videre ønsker forskerne å observere om bruk av musikkterapi kan øke deltakernes appetitt og dermed føre til vektøkning. Dessuten vil forskerne finne ut om terapien kan gi en opplevelse av sammenheng. I studien vil de også måle om deltakerne får økt antall hvite blodlegemer når de benytter musikkterapi.

På bakgrunn av tidligere forskningsarbeid er hypotesen at de to musikkintervensjonene gjennom avledning, reduksjon av angst og stimulering av blant annet nervesystemet vil redusere deltagernes kvalme, oppkast, tretthet, smerte, medisinforbruk og øke deres apetitt, opplevelse av sammenheng, antall hvite blodlegemer og gi vektøkning.

Pasientene som havner i kontrollgruppen får tilbud om musikkterapi etter å ha mottatt fem cellegiftkurer.

Nordisk samarbeid

Det er forsker og musikkterapeut lan Sanfi ved Aarhus Universitetshospital (AUH) som står bak studien. OUS er inkludert for å øke antallet deltagere, og for å styrke prosjektets forskningsmessige kvalitet og gjennomførbarhet. I tillegg søker gruppen fortsatt midler til å inkludere nok en avdeling.

Mens OUS har hatt erfaring med musikkterapi i flere år, har danskene begrenset klinisk erfaring med musikkterapi med barn på sykehus. Danmark har imidlertid mye og god klinisk erfaring med musikkterapi, særlig i psykiatrien. Forskningsgruppen forventer at prosjektet vil skape en nordisk synergieffekt med forbedret klinisk praksis i Danmark og Norge, der man implementerer tiltakene fra studien og utvikler felles nordiske evidensbaserte kliniske retningslinjer.

 

 

PST vil kaste ut forsker ved Universitetet i Agder

Sikkerhetstjenesten vil ikke kommentere den konkrete saken, men sier slike saker kan føre til at såkalte sanksjonerte land kan utvikle programmer for masseødeleggelsesvåpen, melder TV 2.

– I de sakene hvor vi kommer med anbefalinger om at forskere eller studenter skal utvises fra Norge, så er det fordi vi mener dette er alvorlige brudd på internasjonale avtaler, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST.

Universitetet bekrefter kontakt med PST, men heller ikke de vil si noe om saken. Viserektor Dag Aasland forsvarer den frie forskningen og forskningsformidlingen.

– Den hjelper oss til å holde en klar fane oppe her på hva som er viktig for oss. Og det er retningsgivende for hvordan vi håndterer slike saker.

Forsvarer Arild Humlen sier saken er uforståelig for den aktuelle forskeren.

– Han arbeider med helt åpne kilder gjennom forsknings- og universitetsmiljøer. Han har ingen retning mot militær- eller våpenmessig sammenheng eller formål i det hele tatt, sier Humlen.

Mer Nav-bråk i vente

– Hva er den grunnleggende årsaken til at IKT-moderniseringen i Nav til 3,3 milliarder kroner måtte stoppes?

Det var spørsmålet de folkevalgte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ville ha svar på i fredagens høring.

– Det har jeg tenkt mye på, men jeg vet ikke om jeg har et godt svar, var det grunnleggende svaret fra arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Brukte 720 millioner
Moderniseringsprogrammet ble planlagt i tre år, startet opp desember 2012 og så stanset i oktober året etter.

Drøyt 720 millioner kroner var gått med da prosjektorganisasjonen ble avviklet.
Riksrevisjonen leverte en kritisk rapport om forholdene, og nå var ansatte, toppledelse og leverandører kalt inn på teppet til komiteen.

Grillet Steria
Det tok noen runder med spørsmål før årsakene kom for en dag.


800 MILLIONERS AVTALE: Steria-sjef (fra v.) Kjell Rusti ble grillet av komitéleder Martin Kolberg (Ap).

I første omgang forsøkte komitéleder Martin Kolberg (Ap) & co. å finne ut hvilket strategisk ansvar IT-leverandør Steria kunne sitte med.

Selskapet har en avtale som totalt kan beløpe seg til opp mot 800 millioner kroner.

Høy risiko
Norgessjef Kjell Rusti svarte gang på gang at selskapet kun har operative oppgaver. Den største jobben var å ta over på IT-driften, som en slags vikarer når Nav-ansatte der ble satt på oppgaver i Moderniseringsprogrammet.

– Men her skal du svare uten å ta hensyn til oppdragsgiver. Som leder i et stort selskap med internasjonal kompetanse må du ha en mening om hva som gikk gæernt, spurte Helge Thorheim (Frp).

– Vi snakker om høye ambisjoner og mye som skulle utføres på én gang, kombinert med korte tidsfrister, våget Rusti seg på.

– Kompleksiteten var stor i en stor organisasjon, og det gir gjennomføringen høy risiko, svarte Steria-sjefen.

Uten ansvar
Komiteen stusset over at ingen av de mange IT-leverandørene i milliardprogrammet hadde noe ansvar.

– Vi valgte å ta ansvaret selv, forklarte Nav-direktør Lystad. I ettertid har man konkludert med at den jobben ble for stor.

– Nå vurderer vi å ha med eksterne krefter på strategiledelsen, sier han.
Og underveis i «grillingen» kom både han, utviklingsdirektør Ingunn Midttun Godal og konstituert IKT-direktør Kjersti Monland på flere årsaker til at Moderniseringsprogrammet ble avviklet og nå planlegges på nytt.

Glemte menneskene
I hovedsak dreier det seg om årsakene som Steria beskrev.

I tillegg la man for mye vekt på teknologien uavhengig av organisasjonen, kulturen og menneskene som skal bruke løsningene.

Det hører med til bildet at uførereformen ble et stressmoment. Den skulle bakes inn i ny felles saksbehandlingsløsning.

Fristen for uføreløsningen 1. januar 2015 var ikke absolutt da programmet ble planlagt, men ble underveis en konkret deadline. Da måtte man hive seg rundt, og ta det ut i eget prosjekt.

Kan doble tapet
Lystad la stor vekt på at Nav tar en rekke grep for å videreføre arbeidet for å komme i mål med moderniseringen av IKT-biten.

– Vi snakker om forsinkelser på åtte til ni måneder, sier han.

Det er også et mål å redusere tap av penger som er brukt.

Av 723,9 millioner kroner er mellom 110 og 170 millioner kroner gått tapt.

– Vi kan gjenbruke mye av det som er utviklet, men tapet kan blir dobbelt så stort som nå, varsler Nav-direktøren. Da har 340 millioner kroner gått i vasken.

Og han er klar på at det ikke er sikkert at det videre IKT-arbeidet kommer til å gå på skinner.

– Det blir nok mer støy og mer kritikk fra Riksrevisjonen de neste årene. Og vi kan ikke se bort fra at IKT-prosjekter blir stanset på ny, poengterte Joakim Lystad.

Gamle datamaskiner vekker ny entusiasme

De første datamaskinene var voldsomt store. Det er kanskje derfor det har vært så vanskelig for ettertiden å ta skikkelig vare på dem. Et unntak er norske NUSSE (Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk) som var ferdig i 1953, som er utstilt ved Teknisk Museum i Oslo. Men dette var den gang tross alt en «ganske liten» datamaskin.

Mer kjent globalt er ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), som var verdens første programmerbare, elektroniske flerbruks-datamaskin da den var klar i 1946. Maskinen veide 27 tonn og dekket et areal på 167 kvadratmeter. Men i 1955 var det ikke lenger bruk for maskinen.

Det gigantiske systemet ble delt opp i 40 paneler som ble oppbevart i diverse lagerbygninger, ofte uten særlig gode forhold for bevaring. Senere har en del av panelene og andre komponenter blitt samlet og utstilt ved forskjellige museer, primært i USA. Men denne uken ble en største ENIAC-utstillingen av alle åpnet for allmenheten. Hele ni paneler er nå utstilt ved US Army’s Field Artillery Museum i Oklahoma.

Wired skriver at det hele startet i 2006 da Ross Perot, i Norge mest kjent som en tidligere presidentkandidat, bestemte seg for at han ville dekorere hovedkvarteret til Perot Systems med gjenstander fra datamaskinhistorien. Libby Craft, som er Perots direktør for spesielle prosjekter, fikk i oppdrag å finne gjenstandene. Hun fant da ut at noen av panelene hadde blitt fraktet til Fort Sill. Da hun tok kontakt med museet, fant kuratoren til sin store overraskelse verdens største samling med ENIAC-komponenter – i alt ni paneler lagret i anonyme trekasser som ikke hadde blitt åpnet på mange år.


ENIAC mens maskinen var installert ved Ballistic Research Laboratory ved Aberdeen Proving Ground, Maryland i USA. Maskinen ble brukt til blant annet å designe den første hydrogenbomben.

Craft fikk låne åtte av panelene mot et løfte om å restaurere dem. Panelene var rustne på utsiden og manglet mange deler, men ved hjelp av en del kreative løsninger fikk de tilbake mye av den gamle glansen. Wired har flere detaljer om restaureringsjobben.

Les også: Hvem oppfant datamaskinen?

Maskinene ble utstilt i Perot-kontoret i 2007. Men nylig skulle bedriften, som nå eies av Dell, flytte til nye lokaler. Da fant man ut at tiden var inne for å returnere ENIAC-panelene til museet.

Der ble de utstilt i oktober, men museet har fortsatt arbeidet med å gjøre enhetene enda mer autentiske, blant annet ved å skaffe noen flere radiorør.

EDSAC
Men det er ikke bare ENIAC som har blitt tatt bedre vare på i det siste. Også en av Storbritannias første datamaskiner er i ferd med å gjenoppstå. For denne var utgangspunktet om mulig enda verre enn for ENIAC, men resultatet har på den annen side blitt ganske imponerende.


Maurice Wilkes ledet teamet som konstruerte EDSAC. Her står han foran EDSAC sammen med en forskerkollega, Bill Renwick, som også deltok i prosjektet.

Maskinen, som heter EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) ble opprinnelig bygget og installert ved Cambridge University i 1949. Den ble erstattet av EDSAC 2 ni år senere.

Ifølge BBC News var det få deler igjen av maskinen og i utgangspunktet ingen konstruksjonstegninger tilgjengelig, så prosjekt som har gjenskapt maskinen har måtte forsøke å sette inn i tankegodset fra 1940-tallet under arbeidet, som er ledet av Andrew Herbert ved The National Museum of Computing i Milton Keynes nordvest for London.

I juni i år, omtrent tre år etter at prosjektet ble startet, ble diagrammer over maskinen gjenoppdaget.

Selv om gjenoppbyggingen av EDSAC foreløpig bare har kommet halvveis, ble den utstilt offentlig ved museet denne uken. Et noe ustødig opptak fra avdukingen vises i videoen nedenfor.

Målet til museet er å lage en fult fungerende kopi av EDSAC. Denne uken ble klokken som synkroniserer de ulike komponentene skrudd på. Nye deler vil bli montert og satt i drift etter hvert som de blir klare. Det er ventet at prosjektet vil være ferdig i slutten av 2015, fire år etter at det ble startet.

Den gjenstridige samhandlingen

Difi har levert en rapport om samhandling (pdf) som er oppsiktsvekkende mangelfull og til dels urealistisk i sin tilnærming.

Norsk offentlig forvaltning er i dag preget av sterk sektorstyring, såkalte «siloer»», og svake samordningstiltak. Dette slår den ferske rapporten fra Difi fast – ikke spesielt overaskende og ikke spesielt nytt.

Behovet for bedre samordning er nå mer påtrengende enn noensinne, sier rapporten. En rekke utviklingstrekk underbygger dette:

«Befolkningen har stadig stigende forventninger til forvaltningen. De forventer å få skreddersydde, lett tilgjengelige og godt koordinerte tjenester og at forvaltningen står for en forsvarlig og samordnet myndighetsutøvelse», er en av de mange begrunnelsene rapporten legger til grunn for bedre samordning.


Arild Haraldsen er fast kommentator og spaltist i digi.no.

Bedre samordning er ikke noe nytt perspektiv, det finnes flere rapporter fra mange år tilbake i tid, som peker på behovet, og har foreslått tiltak, uten at vi har kommet nevneverdig videre i samordningen. Hvorfor? Fordi alle incitamenter drar i retning sektorisering – enhver sektor er seg selv nok; og nesten ingen belønner eller stimulerer samordning.

«Departementene er til for å gjøre statsrådene gode», som Difi-direktør Ingelin Killengreen sa det på Forvaltningskonferansen. Ministeransvar, budsjettprosesser, styringsformer, kultur, holdninger, etc – alt går i retning av sektorisering og ikke samordning.

Hva kan da gjøres?

Det er her den ferske Difi-rapporten blir både naiv og mangelfull.

Urealistisk
Tydeligere politisk lederskap for samordning, og endret budsjettprosess, er to av de tiltakene Difi-rapporten foreslår. Begge forslagene urealistiske i den forstand at ingen av delene vil skje. Det forutsetter – som Kristin Clemet sa i sitt innlegg på konferansen – en selvinnsikt hos politikerne om at samordning er problemet og at helhetstenkning er løsningen.

En slik selvinnsikt har de ikke, og vil de heller ikke få. Det har sammenheng med at ingen ting tyder på at prosessen i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet vil endres fra sektortenkning til helhetstenkning. Som Kristin Halvorsen sa «du blir ikke helt verken i media eller hos ansatte i eget departement dersom du taper budsjettkrigen».

«…praktiseringen av statens system for mål- og resultatstyring (støtter ikke) oppunder samordningsbehov i nevneverdig grad», skriver rapporten. Det må føre til endret styringsform overfor etatene (tildelingsbrev); endret kultur og holdninger, mobilitet mellom departementene og sektorene, er Difi-rapportens var på dette.

Alt dette er riktige og viktige tiltak, men som tar tid, og som ikke imøtekommer for bedre samordning . Tidligere forskning har også vist at tildelingsbrevene – fra departementer til underliggende etater – ikke fungerer som samordningskrav, til tross for at departementene for lengst er bedt om å innarbeide slike krav i sin styring overfor etatene.

En kuriositet i rapporten er at den benytter en hel side – og bistand fra jusprofessorene Eivind Smith og Jan Fridthjof Bernt – til å slå fast at det ikke er grunnlovsstridig å bedrive samordning i forvaltningen(!). Med andre ord må noen sentrale embetsmenn i forvaltningen åpenbart mene det er grunnlovsstridig – og samtidig overse det faktum at Stortingets oppgave er å drive kontroll med forvaltningen, og at den mest praktiske måte å gjøre det på er å forholde seg til den enkelte statsråd.

«Samordningsutfordringer må synliggjøres og løftes frem» foreslår rapporten. Ja, nettopp. Men det er urealistisk å tro at dette vil komme frem i byråkratiet selv. Det må utenforstående – som media og interesseorganisasjoner som Abelia og IKT Norge – gjøre. Samordningsproblemene kan ikke bli løst uten et ytre press fra omgivelsene..

Mangelfull
Rapporten utmerker seg – hvis det er det rette ordet – ved sine mangelfulle analyser av helt sentrale samordningsutfordringer:

Den drøfter ikke hvordan samordningen mellom forvaltningsnivåer, altså kommune og stat, skal foregå. Dette til tross for at dette av mange blir beskrevet som det viktigste spenningsforholdet i samhandlingsdebatten. Og til tross for at regjeringen har som sin store sak en kommunereform som forutsetter en endret og bedret samordning mellom stat og kommune. (Utelatelsen er begrunnet med at det ville være for omfattende og arbeidskrevende å få utredet dette nå; slik utredning vil ventelig komme senere).

Men problemet er her nå – og det er konkret:

Kommunesektoren – gjennom KS – har i et brev til KDM nylig pekt på manglende samhandling mellom stat og kommune i planleggingen av store IKT-prosjekter som berører kommunene; a-ordningen er ett av eksemplene. Statssekretær Paul Chaffey har i et foreløpig svar pekt på de strukturer som allerede foreligger for slik samordning, nemlig samordningsorganet SKATE hvor KommIT – som skal samordne kommunenes behov og krav når det gjelder IKT, er representert. Jeg tror Paul misser poenget fra KS – nemlig at de krever en samordning hvor kommunesektoren er en likeverdig partner i et samarbeid, ikke bare bli involvert for å bli orientert.

Overført til Difi-rapporten betyr dette to ting i form av mangelfull analyse:

Den drøfter ikke hvordan samhandling kan skape en maktforskyvning mellom samarbeidende parter, og at dette i seg selv er til hinder for samordning. Samtidig ser den ikke på hvordan en slik utfordring kan løses gjennom prosessuelle tiltak. Jeg har f.eks. beskrevet i en tidligere artikkel et spill-teoretisk resonnement, hvordan samhandling mellom tollvesenet og transportører gikk fra en total mangel på samhandling til det motsatte ved innføring av EDIFACT i sin tid, noe som førte til at samhandlingen mellom toll og næringslivet ble et mønster for hele Europa.

Det andre er at rapporten ikke drøfter hvor effektive horisontale samarbeidsforum som SKATE, eller uformelle nettverk, egentlig er. De referer til en i og for seg interessant modell som kalles «samordningsstigen», og at SKATE i den sammenheng har nådd nivå 2 i stigen. De fire nivåene er:

  • Nivå 1: Dele informasjon
  • Nivå 2: Utvikle felles problemforståelse (Veikartarbeid for bruk av felleskomponenter er antagelig en slik aktivitet)
  • Nivå 3: Unngå å svekke andres måloppnåelse (gjennom tillitsskapende tiltak?)
  • Nivå 4 Utvikle felles plan/tiltak (den egentlige samhandlingen?)

Utfordringen er åpenbart snarest mulig å nå nivå 4 hvor enhetene samarbeider om felles strategi/planer på tvers av sektorer for å oppnå synergieffekter til fordel for fellesskapet. Det må skje gjennom tillitsskapende tiltak (nivå 3) hvor den enes gevinst ikke oppleves som den andres tap. Det er lang vei dit. Hvordan nå det nivået? Om det tier rapporten.

Rapporten vier mye plass til digitalisering som drivkraft for samordning. «For å hente samordningsgevinster av digitalisering… må forvaltningen samordne seg». Og sier samtidig at det er blitt mer vanlig å tenke digitalisering av hele saksbehandlingsprosesser som kan involvere tjenester og informasjon fra andre enheter. (En rekke andre formuleringer finnes i rapporten om digitaliseringens velsignelse og bidrag til samordning), og de sier «Dette stiller krav til en forvaltningsutvikling som legger bedre til rette for samordningshensynet».

Her mangler mye i drøftingen. For eksempel hva er digitalisering?

  • Det er først og fremst harmonisering av lover, regelverk og begrepsharmonisering på tvers av sektorer og ansvarsområder. Det er i første rekke en utfordring for lovgiver, altså politikerne.
  • Det er dernest en harmonisering av tverrsektorielle arbeidsprosesser og informasjonsflyt. I dette kommer eierskap, forvaltning og drift av informasjon som flyter på tvers av sektorer – et til nå uavklart problemområde.
  • I tillegg kommer evne og vilje til kunnskaps- og informasjonsdeling – et holdningsspørsmål.

Det kan synes som rapporten oppfatter «digitalisering» kun som teknologi og bruk av standarder og felleskomponenter. Det er langt mer enn det. De fleste IKT-baserte samhandlingsprosjekter strander nettopp pga. manglende harmonisering av begreper og regler.

Dersom en ser på de store samordningsområdene i offentlig sektor i dag, som helse, Nav og politi, kan en med god grunn si at digitaliseringen hemmer og ikke fremmer samordninger, den graver seg stadig dypere ned i siloene, og vanskeliggjør dag for dag fremtidig samordning.

Det er en stor svakhet at Difi-rapporten ikke adresserer og drøfter dette samordningsperspektivet.

Samordning av hva – og av hvem?
Det viktigste forslaget til bedre samordning som rapporten kommer frem med er mulighetene for sterkere samhandlingsfullmakter til enkeltdepartementer og direktorater, ifølge pressemeldingen fra Difi.

I selve rapporten knyttes dette til å utvide den rollen som Statsministerens kontor (SMK) har som prosessovervåker. Men det nevnes også at SMK kan ta en aktiv og intervenerende rolle overfor fagdepartementene. Problemet her er at hverken SMK eller fagdepartementene ønsker en slik rolle. Riktignok hadde Regjeringen under Stoltenberg II-regjeringen en samordningsminister, men Kristin Clemet opplyste under Forvaltningskonferansen at hun hadde spurt Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Driver du samordning eller konfliktløsning? Hans svar var: Konfliktløsning.

Det er rett og slett ikke grunnlag for sterkere styring fra SMK overfor fagdepartementene, og Difi-rapporten gir ingen argumenter for at dette skal bli annerledes. Forslaget om sterkere samordningsfullmakter blir i rapporten stående i løse lufta uten nærmere begrunnelse av hva dette innebærer, hvem som skal ha disse fullmaktene, eller hvilken effekt det vil ha.

Den gjenstridige samhandlingen
Difi-rapporten har adoptert et nytt begrep: «wicked problems» som de oversetter med «gjenstridige problemer». Begrepet er ikke nytt, men kjent fra strategilitteraturen fra flere år tilbake. Difi-rapporten sier at begrepet kjennetegnes ved at nye problemer som oppstår involverer flere sektorer og er vanskelig å dele opp i avgrensede ansvarsområder – ergo blir samhandling vanskeliggjort.

Dette er en snever definisjon av «wicked problems». Det sentrale i begrepet er at omgivelsene endrer seg raskt og uforutsigelig og at tradisjonelle teknikker for å håndtere dette, ikke er relevante og gode nok. (se for øvrig min artikkel om sentrale omgivelsesfaktorer som påvirker offentlig sektor.) Det er ikke nødvendigvis at endringene er komplekse, men at de utfordrer aktørenes egne agendaer.

Og det er her utfordringen ligger: Kravene til samordning kommer fra utviklingstrekk i omgivelsene, og som i sin tid i første rekke utfordrer offentlige aktørers (også personers) interne agendaer.

Allerede i 2006 pekte daværende Statskonsult på at påvirkning fra eksterne faktorer kan føre til en differensiert og sektoriell politikk som går på tvers av kollektiv og samordnet handling. En kan ikke møte eksterne utfordringer med kun interne tiltak. OECD sier om dette:

”(forvaltningspolitikk) er å organisere offentlig sektor på en måte som muliggjør tilpasninger til endringer i samfunnsmessige behov, uten at hensynet til helhet eller demokratiske og forvaltningsmessige verdier går tapt. Regjeringer med fornyelse på dagsorden må være lydhøre for ulike gruppers forventninger og behov. Men når offentlige tjenester blir differensierte og fragmenterte, vil dette kunne redusere kapasiteten til kollektiv handling. Nye tilnærminger innenfor offentlig ledelse og administrasjon må omfatte mer enn rapportering og kontraktstyring. Å kople samfunnsmessige interesser til enkeltpersoners motiver og verdier må gis fornyet oppmerksomhet.”

Poenget er at «gjenstridige problemer» – for å bruke den norske betegnelsen – ikke løses ved kun å se det interne perspektivet; det er omgivelsesfaktorene selv som må trekkes inn i problemløsningen. Med andre ord hvordan kan innbyggere og næringsliv være premissgivere for bedret samordning?

Samhandlingsproblemer løses ved å se utover. Ikke innover.

Difi-rapporten skal nå brukes som kunnskapsgrunnlag i programmet for bedre styring og ledelse i staten som settes i gang av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det hadde vært ønskelig med et både bredere og bedre kunnskapsgrunnlag.

Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

– Windows 10 vil demonstreres i januar

Windows 10 ble vist frem i september, men da i ganske begrenset form, foran en liten samling bestående av journalister og bransjefolk. Microsoft gav ikke noe dypdykk i operativsystemets funksjonalitet, og fokuserte mest på et lite utvalg nye elementer.

Deretter ble det mulig for alle som ønsket det å laste Windows 10 ned og prøvekjøre det fritt. Microsoft legger også opp til at det skal gis flest mulig tilbakemeldinger på funksjoner eller forbedringer man ønsker å se.

Forslagene har vært mange, og i etterkant har selskapet også snakket litt mer for sine planer for Windows 10, blant annet hvordan systemet skal bli mer relevante for bedrifter.

skriver The Verge at Microsoft planlegger et nytt, større og mer omfattende event i januar, der operativsystemet skal diskuteres i mer detalj.

Arrangementet skal være mer rettet mot «folk flest», med mye mer informasjon om grensesnittet og øvrige funksjoner.

Det er blant annet et element av Windows 10 kalt Continuum, som skal gjøre det lettere å jobbe på hybridmaskiner som Surface Pro. Dette har ikke Microsoft snakket så mye om siden den opprinnelige kunngjøringen.

Man regner også med at Microsoft vil diskutere potensialet for felles plattform for applikasjoner: Det skal tross alt bli mye mer sammenkobling mellom de forskjellige plattformene med Windows 10, enten det er pcer, nettbrett, mobiler eller spillkonsoller. Mer detaljert informasjon om hvordan Windows 10 vil fremstå på mobiler, for eksempel, er noe man forventer å se på eventet.