Archive for January 31, 2015

Amerikanere flest støtter kampen mot klimaendringer

83 prosent av de spurte i en meningsmåling utført for The New York Times, frykter at global oppvarming vil utgjøre et ganske alvorlig eller svært alvorlig problem i framtida, dersom ikke noe gjøres for å redusere klimautslippene.

Andelen er noe lavere blant republikanere, men også blant dem mener 61 prosent det samme, viser målingen som er utført av Stanford University og Resources for the Future.

Andelen øker

Andelen amerikanere som tror at klimaendringene i det minste delvis skyldes menneskelig aktivitet, har økt fra 72 prosent for fire år siden til 81 prosent nå.

Klima kan derfor bli et sentralt tema i valgkampen foran neste års presidentvalg, viser målingen.

To av tre spurte sier at de trolig vil stemme på kandidater som lover å kjempe mot klimaendringene, mens de sier at de neppe vil stemme på kandidater som stiller spørsmål ved, eller benekter at den globale oppvarmingen skyldes menneskelig aktivitet.

Selv blant republikanere sier 48 prosent at de trolig vil stemme på en kandidat som går til valg på kamp mot klimautslipp, men 47 prosent sier at en slik politikk vil ramme amerikansk økonomi.

I utakt med egne velgere

Under valgkampen i 2012 stilte samtlige republikanske kandidater, med unntak av Jon M. Huntsman, spørsmål ved om den globale oppvarmingen virkelig skyldes menneskeskapte utslipp og argumenterte kraftig mot tiltak for å redusere utslippene av klimagasser.

Republikanerne i Kongressen har siden protestert kraftig mot president Barack Obamas forsøk på å redusere utslippene fra kullkraftverk og anklager ham for å føre en «krig mot kull».

Alt tyder dermed på at republikanerne er i utakt med egne velgere i dette spørsmålet, ettersom 74 prosent av de spurte i målingen mener at føderale myndigheter bør gjøre mye for å bekjempe klimaendringene.

Blant demokratene er andelen 91 prosent, mens den blant uavhengige er 78 prosent og republikanere er 51 prosent.

(©NTB)

Eldre stordrikkere kan få slag

Folk i 50- og 60-årene øker faren for slag med rundt en tredjedel hvis de drikker mer enn to glass vin hver dag. Tsjekkiske forskere har trukket disse opplysningene ut av Svenska Tvillingregisteret.

Tvillingregisteret er verdens største i sitt slag, og har fulgt 85 000 svenske tvillinger med spørreskjema, telefonintervjuer, helsekontroller og prøvetaking siden det ble opprettet i 1961.

Får slag fem år tidligere

Denne store og langsiktige helseundersøkelsen viser at den eneggede tvillingen i et par som hadde fått slag, hadde drukket mer i ganske høy alder enn den andre tvillingen som ikke hadde fått slag.

Disse opplysningene kom fra et utvalg av 11 644 tvillinger. De ble intervjuet første gang i 1967, og fulgt opp i 43 år, fram til 2010.

De eldre stordrikkerne risikerer å få slag fem år tidligere i alderdommen, uansett hvordan de har levd da de var yngre eller om de har arvelige anlegg for slag, ifølge en nyhetsmelding fra Journal of the American Heart Association, der studien er publisert.

Kvinner øker mest

En norsk rapport fra 2013 viser at eldre drikker mer enn før. Økningen er særlig stor for kvinner, selv om menn drikker mest totalt. Likevel er eldre kvinners alkoholforbruk nå like bekymringsfullt som menns, fordi de i utgangspunktet tåler mindre alkohol.

Økningen henger sammen med at verdiene endres og at flere bor i sentrale strøk med kontinentalt drikkemønster og vinkultur, ifølge rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. Også denne rapporten henter data ut av et stort register,

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) har samlet inn opplysninger om nordmenn over 40 i to runder, først rundt 5500 deltakere i 2002-2003 og så nærmere 15 000 i 2007-2008.

Drikker mer enn yngre

NorLAG viser at utdanning bare har indirekte betydning for drikkemønster, i og med at de høyest utdannede bor i byer. Det er her individualismen åpner for mer drikking.

Også flere skilsmisser og aleneliv øker faren for overdrikking, særlig hos menn. Par vil ofte moderere hverandre, men bare så lenge ingen i paret er stordrikkere i utgangspunktet.

Eldre drikker faktisk mer alkohol enn trettiåringene i NorLAG-undersøkelsen, ifølge rapporten. Forfatterne Gøril Løset og Britt Slagsvold mener at dette kan gi en bekymringsfull økning av helseskader etter drikking hos eldre.

Eldre tåler alkohol dårligere

Det britiske private Institute of Alcohol Studies (IAS) peker på at eldre tar mer skade av alkohol enn yngre. En eldre kropp inneholder mindre vann, som alkoholen kan tynnes ut i. Konsentrasjonen i blodet blir derfor høyere ved samme drikkemengde.

Blodgjennomstrømmingen i leveren og leverfunksjonen er også dårligere, slik at alkoholen ikke brytes så godt ned som hos yngre. Også nyrene fungerer dårligere.

Eldre hjerner reagerer også lettere på alkohol enn yngre, ifølge nettsidene til IAS.

Lenker:

Journal of the American Heart Association

Vital aldring og samhold mellom generasjoner, rapport fra NOVA ved Høgskolen i Øslo og Akershus (pdf, se kapittel 4)

Older people’s drinking habits: Very little, very often. Informasjonsside fra Institute of Alcohol Studies.

Informasjonsbrosjyre om Svenska Tvillingregistret fra Karolinska institutet (pdf)

Opplever at kolleger forventer tilgjengelighet utenom jobb

Du har gått hjem, men ikke logget av. På smarttelefonen blinker en ny e-post fra jobben.

Stadig flere undersøkelser ser på hva det gjør med oss å være påkoblet arbeidsplassen hele døgnet. Stress og dårligere helse er noen av de negative konsekvensene for privatlivet.

Som arbeidstaker kan du derimot dra nytte av å legge inn et ekstra gir, eller få unna arbeidsoppgaver når det passer deg best.

Men hvem skaper forventningene om at du skal være tilgjengelig også utenom arbeidstid?

Oftest kollegene dine, skal vi tro en undersøkelse som NITO, en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, gjennomførte blant sine medlemmer i fjor høst.

– Det er overraskende, sier advokat Kirsten Rydne i NITO til forskning.no.

– Men at presset kommer fra flere kanter, gir desto større grunn til bekymring.

– Mangler respekt for andres fritid

Som oftest er det forventningene fra sjefen vi hører om.

I NITO-undersøkelsen fortalte nær halvparten av de ansatte at de opplevde slike signaler fra arbeidsgiver.

Hakket flere føler likevel forventninger fra kollegene om å være tilgjengelig utenfor arbeidstid og i ferier. I undersøkelsen vil det si at du svarer på telefonen og leser e-post.

45 prosent svarer ja på at arbeidsgiver forventer å kunne få tak i dem utenom normal arbeidstid, mens over 47 prosent sier at kolleger forventer det.

– Et kulturproblem

Nær halvparten av de rundt 1300 spurte mente altså at kolleger forventet å kunne få tak i dem på fritida.

– Det viser at vi har et kulturproblem på arbeidsplassen, i tillegg til et ledelsesproblem. Vi som arbeidstakere har ikke nok respekt for andres fritid, vi har for lav terskel for å ringe kolleger, mener Rydne.

Det er ikke sikkert at kollegene faktisk forventer tilgjengelighet av hverandre. Kanskje er presset selvpålagt. Uansett er det et problem at påkoblingen til jobben fører til mer skjult arbeid, mener Rydne.

– Innsatsen de ansatte leverer er ikke synlig for arbeidsgiver. Det er et stort problem. Arbeidstakere sliter seg ut, særlig unge som er opptatt av å vise at de duger, sier hun.

Jobber i smug

Mange ingeniører jobber med prosjekter i det private næringslivet, med leveringsfrister og en lønn som kan variere etter resultater.

– Konkurransen blant de ansatte om å være mest mulig fleksibel er det grunn til å stille spørsmål ved, mener Rydne.

Undersøkelsen viser at flertallet ikke får betalt for å være tilgjengelige utenfor normal arbeidstid, to av tre sier de ikke får kompensasjon, en av fire sier at de får det.

Svensk forskning har tidligere vist at ny teknologi fører til sterke sosiale normer om å være tilgjengelig, noe som bidrar til at vi jobber mer på fritida uten å få mer betalt.

Finansforbundet har også kartlagt jobbing utenom arbeidstid, blant sine medlemmer i finanslivet.

Undersøkelsen «Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen» fant blant annet at ansatte ser ut til å jobbe mer skjult jo større grad av frihet de har til selv å bestemme hvor og når de skal arbeide

Den viste også tydelige sammenhenger mellom skjult arbeid og negative følger som utbrenthet og jobb/familie-konflikt. Samtidig merker ansatte med høy grad av jobbfrihet færre negative konsekvenser av å jobbe på fritida.

Får være mer i fred i ferien

I feriene er presset på ingeniørene ikke like stort, ifølge NITO-undersøkelsen.

26 prosent opplever at sjefen forventer å få tak i dem i ferien, 30 prosent at kolleger forventer det samme.

Ingeniørene opplevde i mindre grad at kunder og eksterne oppdragsgivere forventet at de skulle være tilgjengelige utenom normal arbeidstid og på ferie.

Synes ikke det er et problem

Det skal nevnes at de fleste av ingeniørene i liten grad opplever det som et problem at de får jobbhenvendelser utenfor normal arbeidstid. Nærmere seks av ti synes det i liten grad er negativt, eller ikke negativt i det hele tatt.

Kanskje er ikke tilgjengeligheten et stort problem. En undersøkelse har vist at økt fleksibilitet i arbeidsdagen faktisk kan føre til at ansatte sover bedre. (lenke til sak om arbeid og søvn)

Men fire av ti NITO-medlemmer sier det er negativt i noen grad eller stor grad.

Det er mange nok, synes Rydne.

– Det er ganske mange mennesker som opplever dette som et problem. Den største bekymringen er retningen dette tar. Vi må lære å sette grenser, sier NITO-advokat Kirsten Rydne.

Hun innrømmer at hun ikke er noe bedre til å logge av selv. Da NITO gjorde en undersøkelse om jobbing i ferien og ble intervjuet i avisa om det, var alle involverte på ferie. Både Rydne og de andre svarte, ironisk nok, på telefonen.

– Det er morsomt så lenge vi kan velge å svare. Men når det føles som et krav, er det ikke noe gøy, sier Rydne.

– Må snakke om utviklingen

Sjefene innrømmer glatt i undersøkelsen at de forventer tilgjengelighet – selv om det ikke er lov. Det kan tyde på at forventningene er i ferd med å normaliseres, mener Rydne.

Det er et mysterium hvorfor det er flest mannlige sjefer som er åpne om forventningene. Enten forventer de mer av sine ansatte, eller så avslører ikke de kvinnelige sjefene sine forventninger.

NITO stiller jevnlig medlemmene en rekke spørsmål. Det er første gang organisasjonen har spurt om forventninger til tilgjengelighet på fritida. Men det blir neppe siste gang,

– Vi bør gjøre den samme undersøkelsen flere ganger, slik at vi kan følge utviklingen. Det er viktig at vi begynner å diskutere dette. Er det slik vi vil ha det? Har vi først etablert en kultur der vi forventer total tilgjengelighet, er det for seint å snu, sier Rydne.

– Både ansatte og sjefer bør gå to runder med seg selv før de ringer en kollega som har fri. Man kan undersøke litt for å finne ut det man lurer på, i stedet for å sende av gårde en sms.

Referanse:

NITO: Omnibus-undersøkelse, august 2014.

Spår influensa med store data

Forskerne har forbedret tjenesten Google Flu Trends, slik at den blir mer pålitelig, og til og med kan forutsi en uke hvordan influensaen vil spre seg i USA.

Google Flu Trends samler inn opplysninger om hvem som har søkt på ord som kan forbindes med influensa, og hvor. Tolking av disse opplysningene har gitt sanntidsinformasjon om spredning av influensaepidemier.

Det har gitt Google Flu Trends et forsprang på opplysningene fra det offentlige helseinstituttet U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som først offentliggjøres to uker seinere.

Google har overdrevet

Nå har likevel data fra CDC kommet til nytte for å forbedre Google Flu Trends. Forskere fra University of California San Diego har brukt de offentlige opplysningene for å gjøre Google Flu Trends enda bedre.

Det har nemlig vært tilfelle hvor Google Flu Trends har tatt alvorlig feil. Folk søker på influensa uten å kjenne symptomene godt nok, eller bruker upresise søkeord som feber og hoste.

Dette førte blant annet til at Google spådde nesten dobbelt så mange legebesøk på grunn av influensa i sesongen 2012 – 2013 som CDC rapporterte, ifølge en nyhetsmelding i Nature fra 2013.

Spår en uke fram i tid

Også Google selv brukte data fra CDC for å finne fram til de mest treffsikre søkeordene, da tjenesten ble utviklet fra 2003 til lanseringen i 2008. Men forskerne fra University of California har tatt ibruk data fra CDC dynamisk, slik at Google-modellen hele tiden holdes i tømme, og får en realitetssjekk.

Dermed kan spådommer en uke fram i tid bli like sikre som nåtidsdata fra Google Flu Trend, skriver forskerne i fagartikkelen, som publiseres åpent på nettstedet Scientific Reports, drevet av tidsskriftet Nature.

Forskerne bruker blant annet opplysninger fra CDC om hvordan smitten spredde seg mellom regioner på samme tid året før. Slik kan de moderere data fra Google Flu Trends, som noen ganger tar av med søketopper etter mediestorm når influensaen herjer. Denne forbedringen er derfor størst i perioder med mye influensa, skriver forskerne.

Lenke og referanse:

Forecasting the Flu Better, nyhetsmelding fra University of California San Diego, 29.1.2015

Michael W. Davidson mfl: Using Networks to Combine “Big Data” and Traditional Surveillance to Improve Influenza Predictions, Scientific Reports 5, Article number 8154, 29.1.2015, doi:10.1038/srep08154

When Google got flu wrong, nyhetsmelding i Nature News, 13.2.2013

Muslingkreps – små dyr skjult i elvegrusen

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.

Gravide blir syke av dårlig samliv

Krangling, usikkerhet og høyt konfliktnivå med partneren kan føre til at gravide blir mer utsatt for å få influensa, forkjølelse eller andre infeksjonssykdommer.

Dette viser en ny studie som har undersøkt om det er sammenheng mellom dårlig samliv og fysiske sykdommer hos gravide.

– De som har et dårlig samliv har dobbelt så stor risiko for å få en infeksjonssykdom som de som lever i gode parforhold, forteller stipendiat Roger E. Henriksen ved Høgskolen i Bergen.

Henriksen har gjennomført studien som en del av sin doktorgrad.

Farlige infeksjoner

– Å bli forkjølet når man er gravid trenger ikke å være dramatisk, men studier viser at infeksjonssykdommer under graviditeten kan være skadelige for barnets utvikling, sier Henriksen.

Gravide som får influensa har for eksempel høyere risiko for å føde tidlig og for å få barn med lav fødselsvekt. De blir også oftere lagt inn på sykehus som følge av disse sykdommene en de som ikke er gravide.

Flere studier viser dessuten at infeksjoner i svangerskapet øker risikoen for at fosteret på et senere stadium utvikler autisme eller schizofreni.

Derfor mener forskerne at det er viktig å vite hvilke faktorer som kan bidra til å redusere risikoen for infeksjoner under graviditeten 

– Dette er viktig ny informasjon både for den enkelte gravide og ut fra et samfunnsperspektiv, forteller Henriksen.

Har stor innflytelse

De fleste av oss har opplevd hvordan det å ringe til partneren eller hjem til mor, kan hjelpe i situasjoner der man føler seg utrygg. På samme måte kan det å mangle noen å ringe til gjøre situasjonen enda verre.

Romantiske forhold er ofte det viktigste forholdet i en gravid kvinnes liv. I tillegg til at partneren oppleves som mindre støttende under stressende situasjoner, vil dårlig samlivskvalitet i seg selv være en vesentlig kilde til stress.

Studien har gitt en bedre forståelse av hvor stor innflytelse parforholdet har på gravide. Ikke bare psykisk, men også fysisk, mener Henriksen. 

– Man vet at konflikt med partneren kan svekke immunsystemet, men dette er så vidt vi vet den første studien som ser på sammenhengen mellom samlivskvalitet og infeksjoner i svangerskapet, sier han.

Åtte infeksjonssykdommer

Studien bygger på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen der nesten 70 000 kvinner har svart på spørsmål om hvor fornøyd de er med samlivet med sin partner. I tillegg har kvinnene svart på spørsmål om infeksjonssykdommer, negative livshendelser og sosioøkonomiske karakteristikker.

Gjennom studien fant Henriksen sammenheng mellom åtte infeksjonssykdommer og partilfredshet. De åtte infeksjonssykdommene er forkjølelse, lungebetennelse, influensa, soppinfeksjon i skjeden, skjedekatarr, bihule- og ørebetennelse, halsbetennelse og omgangssyke.

Referanse:

Henriksen m.fl: Relationship Satisfaction Reduces the Risk of Maternal Infectious Diseases in Pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study, PLoS ONE, januar 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0116796.

Sjakkspill på bare 487 bytes

Mens dagens dataspill gjerne krever mer og mer lagringsplass, er det noen som går motsatt vei. Dette gjelder ikke minst Olivier «Baudsurfer/RSi» Poudade, som denne uken kunngjorde at han har lagd et sjakkspill som i en kjørbar fil ikke er større enn 487 bytes. BootChess, som spillet kalles, er skrevet i assembler og kan kjøres på i de fleste operativsystemer for x86-maskinvare.

Dette skal etter alt å dømme være ny rekord. Den forrige bredt anerkjente rekorden skal ha vært sjakkspillet 1K ZX Chess, som ble omtalt i Your Computer Mazine i februar 1983. En digital kopi av bladet finnes nedenfor.

Det er dog noe vanskelig å finne sammenlignbare tall. I Your Computer Mazine-artikkelen nedenfor, som er skrevet av utvikleren selv, David Horne, oppgis det 672 bytes. Selv om det er litt uklart, gjengir dette trolig hvor mye minne spillet krever. Det er i alle fall slik det forklares i Wikipedia-artikkelen. Det kan godt stemme, for spillet ble laget for datamaskinen Sinclair ZX81, som originalt ikke ble levert med mer enn 1 kilobyte med RAM. Dette kunne dog utvides til 64 kilobytes.

Nå skal man være ganske åpen til sinns for å kalle BootChess for virkelig sjakk. Det er i alle fall et sjakkspill med betydelige begrensninger. Horne omtaler dette i detalj i dokumentasjonen til spillet, som heller ikke er særlig attraktivt å se på. Det hele består av 10 x 9 bokstaver og tall. Men det fungerer, så lenge man ser bort fra trekk som rokade og en passant.

I spillet spiller man mot datamaskinen, som har en viss, men svært begrenset «kunstig intelligens». Blant annet vil den innebygde motstanderen alltid åpne på samme måte. På grunn av plassmangelen er heller ikke den vanlige Minimax-algoritmen implementert.

Det finnes derfor langt mer underholdende datasjakkspill. BootChess er likevel imponerende på sin egen måte.

Bill Gates uroet over kunstig intelligens

Medgrüder og tidligere toppsjef i Microsoft, Bill Gates, deltok denne uken i en åpen spørre-seanse på nettstedet Reddit. Han fikk og svarte på en rekke spørsmål, blant annet ett om et tema som har vært spesielt i vinden i det siste, nemlig om syn på hvorvidt superintelligente maskiner vil utgjøre en eksistensiell trussel for mennesker.

– Jeg tilhører den gruppen som er bekymret for superintelligens. Først vil maskinene gjøre en masse jobb for oss og ikke være superintelligente. Det kan være positivt dersom vi håndterer det på riktig måte. Noen tiår etter det vil intelligensen være sterk nok til å bli en bekymring. Jeg er enig med Elon Musk og enkelte andre om dette, og forstår ikke hvorfor noen mennesker ikke er bekymret, skriver Gates.

Som digi.no har omtalt, har en rekke av forskerne som i dag jobber med nettopp kunstig intelligens gått sammen om et initiativ for å forske mer på de ikke-tekniske sidene ved kunstig intelligens, for å sikre at teknologiene utvikles på en slik måte at det er til fordel for menneskeheten. Nevnte Musk, sjef for blant annet Tesla Motors, har nylig lovet å finansiere et stort forskningsprosjekt på dette området.

Les også: Donerer millioner for å unngå «Skynet»

Mister ikke kontrollen
Eric Horvitz, sjef for Redmond-laboratoriet til Microsoft Research, deler ikke bekymringen til Gates i noen særlig grad.

– Det har vært bekymringer om de langsiktige mulighetene for at vi mister kontrollen over visse typer intelligens. Innerst inne tror jeg ikke at det kommer til å skje, sier han i et internintervjuet i videoen nedenfor. Han mener dette til tross for at han ikke ser bort fra at systemer med kunstig intelligens potensielt kan oppnå en menneskelignende bevissthet på lang sikt.

– Jeg tror vi vil være veldig proaktive når det gjelder måten vi håndterer AI-systemer [Artificial Intelligence, journ. anm.] på, og at vi til syvende og sist vil kunne dra enorm nytte av maskin-intelligens i alle deler av livet, fra vitenskap og utdanning, til økonomi og dagliglivet, sier Horvitz.

– Dagligdags om 20 år
Han mener at vi alle om 15 til 20 år vil samarbeide ganske tett med maskin-intelligens til daglig, i form av personlige assistenter, påminnelser og undervisning tilpasset den enkelte. Han ser også for seg nye underholdningsopplevelser, blant annet spill med den riktige typen konkurrenter.

Blant det Horvitz trekker fram som drivere for utviklingen av kunstig intelligens, er økende konkurransen mellom digitale, personlige assistenter – det vil si Microsofts Cortana, Apples Siri og Google Now.

Google endrer personvernpolicyen

Paris (NTB-Reuters). Internettgiganten Google har gått med på å gi brukerne sine bedre informasjon om hvordan selskapet bruker personopplysninger.

Grunnen til endringen er at det britiske datatilsynet mener informasjonen Google gir brukerne sine, er for vag.

Bakteppet er en undersøkelse tilsynsmyndigheten startet etter at Google i mars 2012 slo sammen informasjon om brukerne sine på tvers av ulike tjenester, som YouTube, Gmail, Google+ og selve søkemotoren.

Google har fått bøter av myndighetene i både Spania og Frankrike for brudd på reglene om personvern.

Det er uklart om endringen, som skal innføres innen den 30. juni i år, også vil gjelde andre land enn Storbritannia. (©NTB)

OnePlus tar kontroll

Den kinesiske mobiloppstarten OnePlus fikk mye oppmerksomhet i fjor da de viste frem sin rimelige, men solide smartmobil OnePlus One. De klarte også å skape diskusjon rundt mobilen ved å opprette en eksklusiv venteliste for potensielle kjøpere.

I utgangspunktet bygde OnePlus One på det Android-baserte Cyanogen-operativsystemet. Cyanogen og OnePlus fikk imidlertid et trøblete forhold da smartmobilen ikke kunne selges i India grunnet en avtale mellom Cyanogen og den indiske mobilprodusenten Micromax. Etter mye frem og tilbake og mange beskyldninger, ble salgsforbudet opphevet.

OnePlus bestemte seg tydeligvis likevel å kutte forbindelsene til Cyanogen, og utvikle sitt eget ROM, også basert på Android.

Utviklingen er i tidlig fase, men OnePlus gjør det tydelig at de ønsker å bygge operativsystemet fra grunnen av, med fokus på ytelse, åpenhet, tilpasning og minimalt med unødvendige funksjoner og programmer. Systemet skal være et produkt som de selv har lyst å bruke, samtidig som de tar i betraktning ønskene til deres kunder og brukere.

I første omgang er det navnet på operativsystemet som er offentliggjort, og demokratisk nok er det en belgisk forumbruker som foreslo det: OxygenOS.

OnePlus snakker poetisk om hvordan oksygen er ukomplisert, men kraftig. Akkurat som deres kommende operativsystem.

Det oppgis ikke mye mer informasjon enn det, men OnePlus lover å avsløre mer informasjon den 12. februar.