Archive for June 16, 2015

Rapport: – Sjømaten ved Fedje-ubåten er trygg

I 2014 var det fremdeles lave nivåer av kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket utenfor Fedje, viser en ny rapport.

– Sjømaten er trygg ut fra de resultatene vi har fra brosme og krabbe, sier forsker Sylvia Frantzen ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) i en artikkel på deres nettsider.

Siden 2004 har Nifes overvåket kvikksølvinnholdet i sjømat fra området rundt vraket av den tyske ubåten U-864, som ble funnet utenfor Fedje i Nordhordland i februar 2003.

I fjor sommer ble det tatt nye prøver av brosme og krabbe fra området. Konklusjonen i Nifes’ nye rapport er at konsentrasjonene av kvikksølv i sjømaten som ble testet, er under EUs og Norges øvre grenseverdi for menneskemat, bortsett fra i én av brosmene.

Opphever advarsel

Samlet har resultatene fra prøvene de siste ti årene vist seg å være stabile.

– Vi har overvåket situasjonen i ti år, og nivåene av kvikksølv i brosme og krabbe er helt klart ikke økende, sier Frantzen.

Med bakgrunn i funnene har Mattilsynet nå besluttet å oppheve advarselen mot at små barn, gravide og ammende ikke bør spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

Årsakene til at sjømaten ikke er mer påvirket antas blant annet å være at kvikksølvet fra U-864, som er metallisk kvikksølv, ikke er blitt omdannet til skadelig metylkvikksølv.

– Det er ikke lenger et behov for den «føre-var»-advarselen til gravide, ammende og små barn som har vært her, sier Lise Torkildsen, seksjonssjef ved Mattilsynets seksjon for sjømat.

– Liten sammenheng

Den gjennomsnittlige kvikksølvkonsentrasjonen i filet av brosme tatt ved vraket var i fjor 0,27 milligram per kilo. Konsentrasjonen var noe lavere for brosme som ble funnet nord og sør for vraket. EUs øvre grenseverdi er 0,5 milligram per kilo.

Den ene brosmen som hadde et høyere nivå enn EUs grense, inneholdt 0,69 milligram kvikksølv per kilo.

– Brosmene som ble fanget ved vraket, har ikke høyere kvikksølvkonsentrasjon enn dem som er fanget lenger sør og nord, noe som tyder på at det er liten sammenheng mellom forurensning fra selve vraket og kvikksølvnivå i fisk fra området, skrives NIFES i sin artikkel.