Archive for June 30, 2014

Ferdighusene tåler ikke våtere vær i Norge

Ekstremværet sår tvil rundt ferdighusbransjens framtid. Kravene øker til fleksible valg av løsninger og tilpasning til klimasoner.

Det nye været gir også grobunn for andre regler og krav.

Norske boligutbyggere kan bli nødt til å anlegge takhager, beplantning som suger vann og regnbed, som er fordypninger i terrenget med planter som liker mye vann.

Og huseiere kan bli nektet forsikring dersom bygget deres ligger i et område med risiko for flom.

Ferdighus – dårlig løsning

Cecilie Flyen Øyen ved Sintef har undersøkt sårbarheten i den eksisterende bygningsmassen. Stadig fortetting og stadig mer bruk av belegningsstein og asfalterte overflater gjør at faren for flom øker.

– Rundt 615 000 norske bygninger er i dag plassert i områder som gjør dem spesielt utsatt for råteskader. I 2100 kan risikoen for råteskader ha utvidet seg til 2,4 millioner bygg, sier Øyen.

– Dette skyldes en kombinasjon av nedbør og temperatur som er ideell for oppblomstring av råtesopp.

Hun har publisert tallene sammen med forskere fra blant annet NTNU, Multiconsult og Meteorologisk institutt.

Må satse på lokal byggeskikk

Etter å ha undersøkt klimatilpasning og fuktsikring i typehusbransjen, er en av konklusjonene til forskerne at norske hus ikke lenger kan være så like.

Øyen forteller at de har vurdert fire typehus og gjort intervjuer i fem kommuner.

– Både industri og kommuner må i større grad finne løsninger for de forskjellige klimasonene. Byggeskikken bør være lokal og i større grad tilpasse seg det lokale klimaet, sier hun.

– Vi har så ekstreme klimaforskjeller i landet vårt at husene ikke kan utformes likt fra sted til sted. Vi trenger anvisninger som legger mer vekt på de geografiske forskjellene, sier hun.

Kommuner og byggerisiko

Det er en fordel at kommunene gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette kan tjene som underlag når nye boligområder skal legges ut. Kan det bygges her, eller er det for utrygt?

Flomødeleggelsene i Kvam i Gudbrandsdalen viste hvor avgjørende det er å ha en grundig kartlegging av hvor man bør bygge og områder man skal unngå. Etter at mye bebyggelse ble totalskadd av flom i 2011, ble det brukt store ressurser på å restaurere bygninger og infrastruktur.

Så rammet flommen igjen i 2013, og mye av det som var bygd opp ble ødelagt på nytt.

Øyen har intervjuet fagfolk i utvalgte kommuner om byggeplanlegging og klimatilpasning. Noen er flinke og følger loven. Men mange gjør det ikke.

– Resultatet av manglende fokus på risikoanalyser kan bli at det blir reist bygninger som ikke er tilpasset et klima i endring. Det kan igjen føre til betydelige skader og utgifter for samfunnet, sier Øyen.

Også forsikringsselskapene ser nå at klimaendringene tapper dem for penger. Like etter flommen i Trysilelva og i Glomma i mai i år, gikk bransjen ut og hevdet at de ikke syntes det var riktig at kommunene tillot bygging i områder som er veldig flomutsatte.

Trolig vil selskapene om kort tid også nekte forsikring til nye bygg som oppføres i slike områder.

Sårbarhet kan lekke sikkerhetskoder

Sikkerhetsspesialister ved IBM Security offentliggjorde i forrige uke detaljer om en sårbarhet Android Keystore, en i utgangspunktet sikker lagringstjeneste hvor blant annet krypteringsnøkler og pin-koder ofte blir oppbevart. I nyere Android-utgaver benyttes det imidlertid ofte – men ikke alltid – andre løsninger.

Sårbarheten skyldes en overflytsfeil i en buffer og åpner for kjøring av ondsinnet kode under Keystore-prosessen. Slik kode skal kunne lekke blant annet hovednøkler, nøkler som brukes av for eksempel nettbanker eller VPN-tjenester (Virtual Private Network), samt ulik innloggings- og autentiseringsinformasjon.

En ondsinnet applikasjon kan utnytte dette til å få tilgang til tjenester hvor brukerens autentiseringsinformasjon er lagret i Keystore.

Utnyttelse av sårbarheten skal ikke være enkelt. Man ifølge IBM i alle fall omgå sikkerhetsteknologier som Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), tegnkoding og en «kanari»-basert løsning som varsler om bufferoverflyt.

Ifølge IBM Security skal sårbarheten for lengst være fjernet i Android 4.4, men ikke eldre utgaver av operativsystemet. Det er likevel mulig at enkelte maskinvareleverandører på egenhånd har utgitt en oppdatering til Android 4.3 og eldre, som også inkluderer denne sikkerhetsfiksen. Men langt fra alle maskinvareleverandører tilbyr dette til alle enheter.

Ifølge de nyeste tallene fra Google benyttes Android 4.4 bare av 13,6 prosent av Android-enhetene som har en Google Play Store-app.

Under Google I/O fortalte Android-sjef Sundar Pichai at stadig flere sikkerhetsoppdateringer blir rullet ut jevnlig sammen med oppdateringer av Google Play Services, men det er uklart om dette også gjelder oppdateringer til funksjonalitet som Keystore.

Det kan være vanskelig for Android-brukerne å vite hva som er ondsinnede applikasjoner. Med mindre man har gode grunner til det, bør man følge rådene om ikke å installere applikasjoner fra utsiden av Google Play Store. Selv om Google skanner alle applikasjonene i Google Play, hender det i blant at skadevare ikke oppdages. Man bør derfor være litt avventende med å installere nye apper fra ukjente utgivere, inntil man kan se at andre brukere har kommet med positive tilbakemeldinger om appen eller utgiveren.

Slutt på epost-varsel fra Microsoft

Microsoft vil fra 1. juli ikke lenger sende ut informasjon om sårbarharheter og sikkerhetsoppdateringer per e-post.

IT-profesjonelle som har holdt seg oppdatert med nytt om de seneste truslene mot Microsoft-programvare må heretter abonnere på RSS-feed.

Tilbudet som nå blir avviklet har vært tilgjengelig i 12 år. Ironisk nok ble kunngjøringen om nedleggelsen sendt ut på selve epostlisten rett før helgen.

Årsaken bak endringen tilskrives nye myndighetskrav knyttet til automatiske utsendelser av epost, uten at det blir nærmere forklart.

Datoen sammenfaller med en innstramming i canadisk anti-spam-lovgivning, som også trår i kraft tirsdag 1. juli.

Det virker sannsynlig at Microsoft slutter å sende sikkerhetsinfo med nyhetsbrev som følge av dette, men det er ikke bekreftet. Programvaregiganten har også laget et eget opt inn-skjema spesielt rettet mot canadiske kunder. Der vil brudd på et nytt krav om samtykke kunne straffes med bøter på opptil 10 millioner dollar, ifølge The Register.

Microsoft Norge vet ikke mer om årsaken til endringene enn det som fremgår av denne saken.

– RSS-feeden gjør samme jobben, sier sikkerhetsansvarlig Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge til digi.no. Han får selv sikkerhetsbulletinene levert direkte i innboksen via RSS.

Og RSS-feedene fra Microsoft kan man abonnere på her.

Tynn innsynsrapport fra NSA

Office of the Director of National Intelligence offentliggjorde i forrige uke en rapport som tilsynelatende forteller en hel del om omfanget av NSAs datainnsamlingsvirksomhet. Rapporten har mye felles med lignende rapporter fra flere av de store, amerikanske IT-selskapene, men tallene er i NSAs rapport oppgitt med større nøyaktighet enn det de ulike selskapene har fått lov til å fortelle.

I rapporten opplyses det at NSA i fjor sendte 19 212 National Security Letters, altså forespørsler sendt virksomheter om utlevering av brukerdata som følge av nasjonal sikkerhet. Disse skal ha dreid seg om 38 832 «mål».

Betydningen av «mål» i denne sammenhengen kan være en enkeltperson, en gruppe, en organisasjon med flere individer eller en fremmed makt. Det betyr at antallet enkeltpersoner som ble berørt av virksomheten kan være betydelig høyere enn knapt 39 tusen.

NSA skal i fjor bare ha fått en FISA-ordre (Foreign Intelligence Surveillance Act) av typen 702 (FISA Amendments Act Section 702), som omfatter autorisert overvåkning av personer utenfor USAs grenser. Denne ordren skal ha berørt 89 138 mål.

1767 andre FISA-ordrer som skal være basert på «skjellig grunn», skal derimot ikke ha berørt mer enn 1144 mål.

Det opplyses også om det som kalles for FISA Business Records-anskaffelser, som ifølge rapporten brukes til å hente inn informasjon om et spesifikt mål eller om masseinnsamling av bedriftsoppføringer. NSA skal ha søkt om dette 178 ganger i fjor. Det er noen hundretall mål, i tre ulike kategorier, som skal ha blitt berørt av dette.

Dette inkluderer blant annet 248 antatt amerikanske personer som har blitt berørt av forespørsler etter store mengder data angående en bedrift.

Dette tallet har fått blant annet Cat Zakrzewski i TechCrunch til å reagere. Årsaken er informasjon som har kommet fram gjennom Edward Snowdens lekkasjer, blant annet om et massivt program om telefoni-metadata som Zakrzewski omtaler som én av de mest kontroversielle avsløringene, i alle fall sett med amerikanske øyne.

Det har blitt antydet at dette programmet berører alle telefonidata i USA, og NSA-ledere har mer eller mindre bekreftet at man trenger «hele høystakken» for å være sikker på at man ender opp med en fullstendig svar.

Men ifølge innsynsrapporten er det bare noen hundretalls mennesker som i virkeligheten er berørt av dette.

Protest
Antagelig ganske uavhengig av rapporten, men ikke av NSAs omstridte virksomhet, protesterte en gruppe bestående av Greenpeace, Electronic Frontier Foundation (EFF) og Tenth Amendment Center (TAC) i slutten av forrige uke mot NSA ved å fly et spesielt utsmykket luftskip over NSAs datasenter i Bluffdale, Utah. På luftskipet stod det med store bokstaver «NSA Illegal Spying Below», samt blant annet nettadressen StandAgainstSpying.org.

– Vi flyr et luftskip over Utah-datasenteret, som har blitt et symbol for NSA «samle-inn-alt»-tilnærming til overvåkning, og krever en slutt på massespionasjen. Det er på tide med dristige handlinger til forsvar for vårt privatliv, sier Rainey Reitman, aktivismedirektør i EFF, i en pressemelding.

Facebook manipulerte nyhetsfeeden

Hvis man som Facebook-bruker av og til føler seg som en del av et sosialvitenskapelig eksperiment, kan det hende at det faktisk stemmer.

Det ble i helgen kjent at Facebooks ansatte har gjennomført et eksperiment der de bevisst fjernet visse typer oppdateringer fra brukeres nyhetsfeed. Facebook identifiserte 689.000 engelskspråklige brukere, og styrte deretter hvilke oppdateringer de fikk se. Noen fikk stort sett bare negativt vinklede venneoppdateringer over en viss periode, andre fikk nesten bare positive oppdateringer over den samme perioden.

Eksperimentet ble gjennomført i januar 2012, og de deltakende brukerne ble tilfeldig valgt ut. Facebook skal ha brukt en algoritme for å kjenne igjen relevante ord og uttrykk, og forskerne skal ikke personlig ha lest innleggene. Hvis de inneholdt ord som ble karakterisert som positive eller negative, kunne de bli fjernet fra nyhetsfeeden.

Facebook påpeker at de aktuelle innleggene kunne fortsatt leses hvis man gikk direkte inn på profilen til vennene, eller lastet nyhetsfeeden på nytt.

Forskerne skal heller ikke ha manipulert noen private meldinger.

Poenget var å bevise at individer blir påvirket av miljøet rundt, og Facebooks forskere mener ¨ha observert et klart mønster: Brukerne som fikk stort sett se negative oppdateringer, ble mer negative selv, og omvendt.

Manipulasjonen er innenfor rammene til bruksvilkårene til Facebook, men nyheten har likevel vekket mye kontrovers.

Facebook har derfor sett seg nødt til å oppklare situasjonen. En av de ansvarlige forskerne, Adam Kramer, forklarer i et nytt innlegg at Facebook bryr seg om de emosjonelle opplevelsene til sine brukere, og motivasjonen bak forsøket var frykten for at for mye positivitet gjør at mange brukere føler seg utelatt, mens for mye negativitet skremmer vekk brukere. Kramer sier at resultatene av eksperimentet viser nettopp det motsatte – at positivitet bringer frem mer positivitet.

Kramer gjentar også at ingen innlegg ble fjernet eller sensurert, men at de kunne fremdeles sees direkte hos vennene eller via oppfriskning av nyhetsfeeden.

Forskeren skriver at det var aldri meningen å opprøre noen, og beklager at eksperimentet kunne misforstås ut fra måten det ble forklart på. Kramer minner også om at det er gått noen år siden forsøket, og at Facebook senere skal ha endret sine rutiner.

Bønder forlenger med Telenor

Om lag 100 norske landbruksselskaper skal fortsatt få mobile bedriftsløsninger levert fra sin mangeårige samarbeidspartner Telenor.

Rammeavtalen med den felles innkjøpsorganisasjonen Agrikjøp hadde en anslått verdi på 180 millioner kroner over tre år, da den ble tegnet i januar i fjor.

Mandag melder partene at kontrakten er reforhandlet. Avtalen skal nå gi medlemsbedriftene mer funksjonalitet, samt et mer tilpasset og forenklet tilbud, heter det.

Leveransen omfatter taletjenester, mobilt bedriftsnett, enhetlig kommunikasjon (Microsoft Lync med tale), maskin-til-maskin-kommunikasjon og mobilt bredbånd. Det fremgår ikke hva den reforhandlede avtalens verdi er nå, men rammeavtalen får en varighet på ytteligere 18 måneder med opsjon på to år etter det.

En interessant observasjon er at landbrukssamvirkets avtale med Telenor tidligere hadde en langt høyere prislapp – godt over 100 millioner kroner årlig.

Direktør i Agrikjøp Gunnar Vandvik fremhever i en pressemelding at avtalen skal gi bedriftene mindre administrasjon og reduserte kostnader. Han sier også at den nye avtalen er mer tilpasset nye bruksmønstre og gir bedre fleksibilitet.

– Vi er i et marked som blir mer og mer krevende og sammensatt. Dette gjør at vi stadig må utvikle våre tjenester og samhandling med kunder og oppdragsgivere. Alle våre IT-systemer kommuniserer ved hjelp av Telenors teknologi, som gir oss trygghet for at systemene alltid er tilgjengelige. Den nye avtalen gjør det mulig å forenkle og utvikle den interne samhandlingen i virksomheten, fremholder Vandvik i meldingen.

– Det er dette som er ekte 4G

FORNEBU (digi.no): Telenor demonstrerte i dag sine planer om å rulle ut den nye varianten av 4G-nettet, kjent som LTE Advanced (LTE-A).

Den nye teknologien er en oppgradering av eksisterende 4G-struktur, og vil i korte trekk innebære en betydelig økning i dataoverføringshastigheter i mobilnettet.

Før vi kommer så langt, ønsker Telenor å påpeke at oppgraderingen til 4G er en av de raskeste teknologiskiftene noensinne, og det finnes allerede nå 1 million 4G-terminaler i Telenors nett. Denne veksten har skjedd på under to år. Telenor har opplevd over 80 prosent vekst i databruken over ett år, og det er tydelig at denne veksten vil bare fortsette.

Endelig raskt nok?
Målet med LTE-A er å sørge for at disse, og fremtidige, mobildatabrukere får en sømløs nettopplevelse, og Telenor ser for seg at alle skal kunne strømme web-TV i HD-kvalitet på mobilen uten å oppleve noe form for hakking.

Dagens 4G kan egentlig ikke kalles 4G ifølge den internasjonale teleunionen (ITU), det er nettopp først LTE-A som tilfredsstiller kravene om nok hastighet. Dette er Telenor helt enig i:

– Vi ser på LTE Advanced som første ordentlige 4G-teknologien, sier sivilingeniør Stig Næss i Telenor til digi.no.

De teknologiske spesifikasjonene for LTE-A er jo stort sett kjent fra før, og innebærer blant annet en teoretisk nedlastningshastighet på 300 megabit per sekund.


Konkrete produkter begynner å nærme seg.

I praksis snakker Telenor om snitthastigheter til kundene på cirka 20 megabit per sekund, en dobling av dagens snitthastigheter.

For kundene betyr det også bedre ytelse i ytterkant av dekningsområdene, da radioutstyr og terminaler sender og mottar signaler på flere antenner. Siden terminalene kommuniserer med mer enn én celle på samme tid, vil det også gi bedre dekning i områder med dårlig dekning, bedre hastighet og mindre strømforbruk.

Den store nyheten er imidlertid at LTE-A faktisk er innen rekkevidde, og Telenor er godt i gang med å teste teknologien og oppgradere infrastrukturen.

Spleiser på frekvensene
For at LTE-A skal fungere må operatøren levere såkalt «Carrier Aggregation», det betyr at ledige frekvensbånd i 2600, 1800 og/eller 800 MHz-spektrumet vil kombineres, og utnytte dermed overlappende 4G-dekning for å gi bedre brukeropplevelse.


Før Carrier Aggregation er skrudd på.

Ifølge teknologidirektøren Frode Støldal i Telenor gjør selskapets frekvensstrategi at operatøren er godt rustet til fremtidens behov.

Det som skjer fremover er at nye basestasjoner vil bli bygget ut med LTE-A-forberedt utstyr allerede fra denne høsten. Eksisterende, eldre basestasjoner vil trenge en oppgradering av hovedkortet for å støtte teknologien.

Planen er å starte pilottesting av LTE-A i mobilnettet så tidlig som 1. kvartal 2015 – trolig som en av de første aktørene i verden. Kommersiell utrulling av teknologien ventes mot slutten av 2015, mest sannsynlig tidlig 2016. Det er altså innenfor rekkevidde.


Det går unna når Telenor skrur på Carrier Aggregation.

Krever oppgraderinger
De nye hastighetene krever imidlertid ny maskinvare for forbrukerne også. Det er ennå ikke helt avklart hva slags konkrete planer mobilprodusenter sitter med, men Telenor hinter om at en stor, koreansk produsent kommer med et LTE-A-kapabelt håndsett allerede senere i år. Flere andre leverandører vil deretter komme med modeller i løpet av første og andre kvartal 2015. Før dette vil det også være tilgjengelige rutere og minirutere som støtter teknologien. Huawei er den viktigste leverandøren av LTE-A-rutere, og selskapet var også tilstede under demonstrasjonen hos Telenor.

Telenor ser naturligvis lenger frem i tid enn bare LTE-A. Stig Næss gir oss et lite sniktitt:

LTE-B er under standardisering hos sertifiseringsorganet 3GPP.

Etter det kommer 5G:
Forskning og industriutvikling er allerede i gang, og Telenor forventer de tidligste installasjoner etter år 2020. Tilgang til kommersiell teknologi i stor skala forventes fra omtrent 2025. 5G skal bringe med seg en opplevelse som nærmer seg fiberhastigheter, men dette ligger jo et godt stykke frem i tid. Ordentlig, LTE-A-basert 4G er imidlertid rett rundt hjørnet, skal vi tro Telenor.

Delte ut VR-kartong til utviklerne

I likhet med enkelte andre store teknologiselskaper, pleier Google å dele ut ny maskinvare til deltakerne under selskapets utviklerkonferanser. Dette gjør at utviklere enklere og raskere kan teste de mulighetene enhetene gir og ikke minst å lage programvare til dem.

Under denne ukens Google I/O delte Google ut to ulike Android Wear-baserte smart-ur til deltakerne, men først etter å ha delt ut noe som så ut som en liten pappeske – noen som i første omgang ikke førte til annet enn temmelig måteholden applaus. Ikke så rart, kanskje.

Faktisk består Google Cardboard da også først og fremst av kartong, men i praksis dreier deg som et sett med VR-briller som har blitt utviklet av to ingeniører ved Google Cultural Institute i Paris i løpet av 20 prosent-tiden siden hos Google. Ved montere kartongen i henhold til instruksene, montere et par linser, magneter, borrelåser og strikker, kan man putte Android-mobilen sin oppi det hele og få en virtuell virkelighet-opplevelse ved hjelp av en spesiell applikasjon som viser to nesten like utgaver av innholdet og følger bevegelsene brukeren gjør med hodet.

VR-briller har igjen kommet i vinden igjen på grunn av blant annet Oculus Rift fra Facebook-eide Oculus VT. Om Googles Cardboard kan gi en like god opplevelse, er usikkert.


Cardboard, slik den ser ut når den er ferdig brettet. Smartmobilen legges inn bak en luke på motsatt side av den som vises på bildet.

De fleste med en litt fingerferdighet kan lage Google Cardboard selv. Designtegninger og en liste over komponentene som trengs, finnes på denne siden. Det antas at linsene vil være det som er vanskeligst å få tak. En stor pizzaeske skal være tilstrekkelig for å lage selve enheten. Cardboard skal også kunne tilpasses brukere benytter vanlige briller.


Kulebilder er blant det Cardboard-appen kan vise. Motivet er fra Høytorp fort i Mysen, Østfold.

Hva det hele vil koste, vil nok variere med komponentene man velger. Vi har sett enkelte oppgi at de har fått takk i delene for omtrent 30 dollar, men på grunn av store pakker har de da nok deler til å lage tre-fire enheter.

Google har selv brukt Durovis OpenDive Lens Kit, som egentlig er laget for et annet og lignende sett med VR-briller (som også kan brukes med iPhone). Disse er nok også mer holdbare i lengden.

I tillegg til en håndfull eksempler som finnes Cardboard-appen, finnes det en del webbasert innhold på denne siden.

Til Cardboard har Google også laget et eksperimentelt SDK (Software Development Kit), som programvareutviklere kan bruke til å lage egne VR-applikasjoner for Cardboard og lignende løsninger.

TechCrunch har publisert en video her hvor Cardboard demonstreres.

Nå ruller Telenor ut IPv6

Mange av konkurrentene har tilbudt IPv6 til kundene sine i årevis. Knapphet på IPv4-adresser gjør det nødvendig med en overgang.

Endelig skal også Telenor tilby IPv6 til alle kundene. Dette er noe de lovet å ha klart for lenge siden, men tidsplanen sprakk.

Informasjonssjef Per A. Meling i Telenor Norge bekrefter utrullingen overfor digi.no.

– IPv6 rulles ut på fiber, GPON (Gigabit Passive Optical Network). ADSL og VDSL. Utrulling skjer gradvis og kontrollert og vil øke etter sommeren dersom vi er trygg på kvaliteten. Det er komplett IPv6 geografisk dekning for kabel-TV-kundene (Canal Digital Kabel-TV) og Mobil Data. Som Canal Digital Kabel-TV-kunde kan du ta i bruk IPv6 ved å aktivere IPv6 via «MinSide».

– Telenor Mobil kunder med en Samsung S5, Sony Xperia Z, Z1, Z2 eller Nexus telefon kan ta i bruk IPv6 i dag. Flere modeller vil bli klargjort for IPv6 i samarbeidet med våre terminal-leverandører, sier Meling.

For ordens skyld. Hvorfor mener Telenor det er viktig at kundene nå får tilbud om IPv6?


Per A. Meling er informasjonssjef i Telenor Norge

– IPv4 har ikke lenger ledige adresser så internett kan vokse videre. Innføring av IPv6 i alle de forskjellige aksessnettene til Telenor er en stor oppgave, og Telenor har de siste årene gjennomført dette som en del av teknologioppgraderinger og utvidelser. Det er viktig at kunder og tjenester så snart som mulig tar i bruk IPv6 for å sikre at Internett kan vokse videre i årene som kommer. Telenor har nå startet denne utrulling i større skala, men den gjennomføres på en kontrollert måte for å sikre en god kundeopplevelse.

LES OGSÅ: IPv4 og IPv6 kommer til å leve side om side i overskuelig framtid

Det er lenge siden Telenor lovet at dette skulle være tilgjengelig for alle kunder som ønsket det innen 2013. Hva er årsaken til forsinkelsen?

– Telenor har i flere år vært dedikert til arbeidet med innføring av IPv6, og har det som en sentral del av sin visjon for fremtidens nettverk. I 2011 kommuniserte Telenor planer og overordnede mål om å levere IPv6 til alle som ønsker i løpet av 2013. Innføringen av IPv6 er imidlertid svært omfattende, teknisk så vel som koordinerings- og investeringsmessig. I motsetning til mange andre aktører har Telenor både mobilnett og fastnett. De fleste tjenester som produseres i vår infrastruktur er nå klargjort for dual-stack. Kabel-TV-kunder (DOCSIS) Coax/Docsis, M2M (maskin-til-maskin) og Mobil data-kunder kan ta i bruk IPV6 nå. Vi har pilotert IPv6 over langt tid på DSL og GPON, Telenor er opptatt av å kunne gi en god og trygg kundeopplevelse med IPv6 og ytterligere kvalitetssikring har vært nødvendig for å kunne starte med utrulling av IPv6 på DSL & GPON.

Det er mange år siden Telenor bekreftet at kjernenettet var klart for IPv6. Kanskje har det vært et kostnadsspørsmål rundt bytte av sluttbrukerutstyr?

– Det har ikke vært nok markedsetterspørsel rundt IPv6 for å forsvare en fremskynding av utrullingsplaner eller en massiv utskifting av ikke-IPv6-kompatibelt sluttbrukerutstyr. Den positive effekten av det er at Telenor har kunnet fokusere på kvalitetssikring og innføre IPv6 som en del av planlagte oppgraderinger i nettet.

Titalls milliarder
Telenors informasjonssjef forteller at de har investert «titalls milliarder kroner i Norge de siste 4 årene» for å modernisere nettverket. Han kan ikke si hva IPv6 alene har kostet, men sier det er betydelig.

– IPv6 har vært investeringsmessig og kompetansesmessig svært omfattende. Telenor har investert titalls milliarder i Norge de siste 4 årene for å modernisere nettet. IPv6-kostnader har vært en integrert del av det, så det er vanskelig å komme med konkrete tall utover at det er en betydelig investering.

Må kundene gjøre noe spesielt for å få IPv6 eller ta det i bruk, eller vil det skje automatisk? Og koster det noe ekstra?


Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge.

– Det varierer avhengig blant annet av sluttbrukerutstyr. Der Telenor har kontroll på hjemmeruter vil aktivering bli styrt fra nettet uten at kunden trenger å gjøre noe spesielt. For kabel-TV-kunder hos Docsis/Canal Digital Kabel-kunder må IPv6 aktiveres via «MinSide» av kunden selv, i tillegg til eventuelt på kundens egen ruter/datamaskin. Når det gjelder mobil vil terminaler som er godkjent for IPv6 bli konfigurert med en default innstilling, de vil komme automatisk på IPv6. Telenor tar ikke ekstra betalt for IPv6, avslutter Per A. Meling.

– Grep som må gjøres
Torgeir Waterhouse er direktør internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT-Norge. I tillegg er han president i Norwegian IPv6 Forum.

Ikke overraskende er han fornøyd med at Telenor nå setter fart på en overgang han i mange år har etterlyst.

– Det er veldig bra og også en klar indikator på at dette er noe vi må gjøre. Dette er et grep som må gjøres så kjempebra at det kommer nå. Et viktig poeng: Det er mange som sitter rundt omkring og tar beslutninger på vegne av nettverk. Det handler ikke bare om å slå om omtrent slik man går fra vintertid til sommertid. Dette griper inn blant mange aktører og ulike interne tjenester, både i offentlig og privat sektor, sier Waterhouse til digi.no.

Oracle får skryt for gigantkjøp

Ingen har gjennomført et mer aggressivt oppkjøpsraid enn Oracle det siste tiåret, og denne uken slo IT-giganten med toppsjef Larry Ellison i spissen til igjen.

De betaler 5,3 milliarder dollar, drøyt 32 milliarder kroner for amerikanske Micros Systems, ifølge kunngjøringen. Handelen er den største etter overtakelsen av Sun i 2010.

Micros med hovedkvarter i delstaten Maryland er en totalleverandør av forretningssystemer innen reiseliv, hotell- og resturantbransjen, cruise og casinoer og detaljehandel. De utvikler en bred portefølje av både programvare og maskinvare, som kassasystemer, og oppgir at de er verdens største på området. Det satser også sterkt på skytjenester.

Selskapets løsninger er tatt i bruk ved 330.000 steder verden over. Det er en hel bransjevertikal Oracle nå angriper.

Det gjør de lurt i ifølge en rapport fra analyseselskapet IDC som digi.no har lest.

– Oracles beslutning om å kjøpe opp Micros er en veldig god beslutning. Løsningene for sektorene reiseliv, mat & drikke og detaljhandel er svært komplimentære og det er lite overlapp. Den store kundebasen som både Oracle og Micros har gir dessuten store muligheter for kryssalg, skriver IDC-analytiker Christine Dover.

Micros er til stede også i Norge med to mindre enheter og til sammen 36 ansatte. De leverer kassasystemer og bransjeløsninger blant annet til Ikea, hotellkjeder som Scandic og Choice, og en lang rekke restauranter og fergeselskap.

Oracle Norge ønsker ikke å kommentere saken før oppkjøpet formelt er gjennomført, noe som etter planen ventes i løpet av andre halvår.