Riktig stoffprøve – på papiret

Forskere ved Høgskolen i Gjøvik prøver å finne ut hvordan farger på tekstilprøver kan gjengis helt korrekt på papir. På den måten vil man spare seg arbeidet med å sende tekstilprøver frem og tilbake i produksjonsprosessen.

Ved å skrive ut papirprøver av farger som samsvarer nøyaktig med fargen på tekstilen under alle lysforhold, vil tekstilindustrien spare både tid og penger.

– Dette er en ny og fremtidsrettet gren av trykkteknologien. Denne forskningen vil ha stor betydning for den grafiske industrien, sier professor Jon Yngve Hardeberg ved Høgskolen i Gjøvik.

Utvidet fargespekter

Det finnes mange fargestandarder som skal prøve å korrigere for ulike tolkninger. I grafisk industri er CMYK en hjørnestein. Den siste tiden har det imidlertid blitt introdusert flere fargekanaler i trykk, slik at fargespekteret er utvidet.

Dette er for å møte forskjellige begrensninger man støter på innen konvensjonelle trykksystemer.

Med tradisjonell firekanals trykkteknologi (CMYK) er det ikke mulig å oppnå en nøyaktig reproduksjon av fargene, men ved å legge til rød, grønn og blå trykkfarger har forskerne utvidet spekteret betydelig.

– Da kan flere tekstilfarger inkluderes. Fremdeles savnes det visse fargenyanser, så helt i mål med dette arbeidet er vi ikke, sier Hardeberg.

Tidkrevende postgang

Farger består av synsinntrykk, og vår oppfatning av fargen avhenger av en rekke faktorer i omgivelsene. Lysforhold selvfølgelig, men også underlaget fargen er trykket på.

Designere må ta stilling til hvilke farger de skal velge på klærne som skal produseres, og for eksempel bestemme hvilke farger som passer sammen i et mønster. Da reiser spørsmålet seg: Hvordan sikre at fargen som velges faktisk samsvarer med fargen klærne til slutt får?

For å sikre dette har tekstilbransjen tradisjonelt sendt fysiske tekstilprøver frem og tilbake mellom de ulike partene i prosessen. Man må være sikker på at man faktisk diskuterer nøyaktig den samme fargen, og ikke risikerer at nyansen fortoner seg forskjellig på for eksempel tekstilprøver, papir eller skjerm.

Muligheten for heller å kunne skrive ut fargeprøver hvor som helst ved behov, med like stor nøyaktighet og kvalitet som en tekstilprøve, vil gjøre det unødvendig å bruke kostnads- og tidkrevende postgang, og bidra til å gjøre arbeidet i tekstilbransjen mer dynamisk.

Et felt i utvikling

– Når man jobber med farger og fargegjengivelser, er det svært viktig at man kan kommunisere entydig omkring fargene, altså at man ikke har flere oppfatninger av en og samme fargekode, eller ulike gjengivelser av den samme fargen på ulike typer underlag, sier Hardeberg.

Dette er et velkjent problem innen fargeteknologi, og arbeidet med å kunne skrive ut og gjengi farger så eksakt og likt som mulig er stadig under utvikling.

– Utveksling av erfaring mellom privat og akademisk sektor er spesielt viktig her, påpeker Hardeberg.

Flerfargetrykk er en type teknologi som er i sterk vekst, og mulighetene øker i omfang. Forskere finner stadig nye områder å anvende kunnskapen på feltet på, og tekstilbransjen har mye å hente på å bruke denne type teknologi.

Referanse:

Slavuj, Marijanovic & Hardeberg: Colour and spectral simulation of textile samples onto paper: a feasibility study, Journal of the International Colour Association 2014, 12.

Studien inngår i EU-forskningsprosjektet Colour Printing 7.0 (CP 7.0): Next Generation Multi-Channel Printing

Leave a Reply

Your email address will not be published.