SFI-suksess

På fredag ble spenningen endelig utløst! Forskningsrådet avslørte hvilke Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) de gir støtte til. IVT er utpekt som vertskap for ett nytt senter, og er til sammen involvert i hele ni nye senter – det er svært gledelig!

SFI-storeslem

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi hadde inne fire søknader som koordinator for nye SFI`er, og det er selvfølgelig noen som nå er skuffet, men vi er også fornøyd med at søknaden for Centre for structural Analysis – CASA gikk inn. NTNU er med i totalt 14 av de 17 SFI`ene forskningsrådet gir støtte til – det kan ikke kalles annet enn storeslem. SFI`ene er svært viktig fordi det betyr langsiktig og konsentrert satsing på forskningsområder og adresserer innovasjon. Det er ingen tvil om at dette gir norsk industri bedre konkuranseevne.

 

CASA

CASAs hovedmål er å etablere seg som et ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustrien, olje- og gassindustrien og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet. Leder for senteret er Magnus Langseth. Forskningspartner i senteret er Sintef, og elleve store bedriftspartnere som bl.a Toyota Motor, Audi, Statoil Petroleum og BMW. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Statens Vegvesen er inne som offentlige partnere. Alle disse tunge partnerne gjør at vi har svært store forhåpninger til senteret i årene fremover.

SIMLab, som Langseth også leder, presenterte i oktober sin nye «shock tube» som blant annet kan brukes til å simulere effekten av eksplosjoner på bygninger. Denne vil være et viktig bidrag i forskningen som går på fysisk sikring. Les mitt blogginlegg om terrorforskning

 

Satsing på klima

IVT er også en viktig bidragsyter i syv andre senter. Sintef er vertskap for Klima 2050 – «Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure» har som hovedmål å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø. Her er IVT og NTNU sterkt inne med professor Tore Kvande som forskningsleder. En lang rekke ekstremværhendelser de siste årene har vist oss hvor sårbare samfunnet er når bygninger og infrastruktur settes på alvorlige prøver. Ved å løse dagens problemer er vi bedre rustet til å møte framtidens klimautfordringer. Et eksempel er høstens flomhendelser blant annet i Odda som bekreftelse på aktualiteten til forskningssentret.

 

De andre sentrene IVT er samarbeidspartner i er: Metal Production, SUBPRO, Marine Operations, Exposed Aquaculture, Offshore Mechatronics, CIRA og Smart Maritime (se forskningsrådets beskrivelsene av sentrene) – dette er spennende og viktige prosjekter som IVT er stolt av å være med på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.