Archive for December 3, 2015

Europeisk romfartøy tester 100 år gammel teori

Teknologien er enkelt forklart to metalltuber som skal sveve fritt inne i fartøyet og som man så skal måle avstanden mellom for å oppdage forskjeller i gravitasjon.

– Dette er spennende for alle som er interessert i astrologi og verdensrommet, fordi man med denne teknologien kan observere ting man ikke har sett før, sier Pål Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, til NTB.

Hvis teknologien fungerer, kan man i framtiden danne seg et bilde som vil gjøre det lettere å forstå blant annet svarte hull.

Det Norske Veritas har bidratt med programvare til LISA Pathfinder-prosjektet, som har kostet drøyt 4 milliarder kroner.

Fartøyet skal bevege seg rundt et punkt som ligger 1,5 millioner kilometer unna jorden, eller 1 prosent av avstanden mellom jorda og sola. Punktet er fritt for andre ytre påvirkninger, og det vil trolig gjøre målinger av gravitasjonsbølger mulig. Det vil ta fartøyet to måneder å nå dette punktet.

Romfartøyet ble skutt opp klokken 5.04 norsk tid torsdag, dagen etter 100-årsjubileet for Albert Einsteins publikasjon som omfattet relativitetsteorien, som den dag i dag er den beste for å beskrive gravitasjon.