Archive for April 25, 2014

Fisk i droneperspektiv

Er oppdrettsanlegget godt nok festet? Hvilke båter er hvor og når? Og har nettene svakheter som kan føre til at fisken rømmer?

Bruk av droner, som er små ubemannede fly, gjør det mulig å dokumentere og kontrollere oppdrettsanlegg til havs. I tillegg har forskere testet ut det de kaller flyvende øyne, som er kameraer festet til posisjonerbare heliumballonger.

Alt dette kan man nå få oversikt over med et par tastetrykk – og tekno-hjelp fra oven.

I prosjektet, som har fått navnet Sensodrone, ble det nylig gjennomført forsøk med denne typen utstyr ved et forskningsanlegg for oppdrettsfisk. Og resultatene er gode.

– Utstyret ga oss svært bra bilder med mye detaljer, sier forsker Eirik Svendsen i Sintef.

– Vi var for eksempel i stand til å se hvordan fisken oppførte seg da nota ble snevret inn. Dette gjør utstyret godt egnet til beslutningsstøtte.

Avdekker mulige materialsvakheter

En av løsningene Sintef ser for seg, er at oversiktsbildene som tas fra lufta, kobles til tegninger og annen informasjon om oppdrettsanlegget. Dette vil gjøre det mulig å sammenlikne og identifisere avvik i for eksempel fortøyninger eller deformasjon av flyteringer.

Slik kan man oppdage svakheter som i verste fall kan føre til utstyrsbrudd og rømming i tide.

Det flyvende øyet kan også utstyres med en såkalt AIS-transponder (Automatic Identification System), som synliggjør aktiviteten som pågår. Dette kan være nyttig for andre skip i området.

Strengere dokumentasjonskrav

Bakgrunnen for at dette utstyret nå testes, er at oppdrettsbransjen må forholde seg til stadig strengere dokumentasjonskrav, både med hensyn til HMS, forurensing og rømming. 

Skjer en ulykke, må det som faktisk skjedde kunne dokumenteres.

– Fordi denne teknologien også gjør det mulig å filme, vil det lette arbeidet med å kartlegge ulike hendelser og avvik, og dermed dokumentere hva som skjedde, når og hvordan, sier Svendsen.

Erfaringer fra Arktis

Fra før av har Sintef demonstrert denne typen utstyr i samarbeid med kystvakta for å overvåke en fiskeriinspeksjon i Arktis. Dette ga gode resultater.

Men utstyret kan også brukes til søk og redning, oljevernberedskap, og for å bistå skip i islagte farvann for å nevne noe.

– Nå skal vi se på hvilke krav som bør stilles for at flyvende overvåkingsinstallasjoner skal kunne opereres trygt i det marine miljøet. Behovet for både styring og kontroll, samt god nok kommunikasjon mellom operatører og teknologien har vært førende, sier Eirik Svendsen.

USAs forsvarsminister møtte redningsrobot

USAs forsvarsminister Chuck Hagel fikk tirsdag møte den nyutviklede ATLAS-roboten under en konferanse ved hovedkontortet til DARPA, forskningsdivisjonen i det amerikanske forsvaret.

Roboten er en av de mest avanserte roboter noensinne, og er laget for å lette redningsarbeidet i katastrofeområder, der den er laget for å kunne gå inn der det er for farlig for mennesker.

Konkurranse etter flodbølge

DARPA utlyste i fjor en konkurranse om å konstruere en slik robot. Det skjedde i direkte tilknytning til Fukushima-jordskjelvet og den påfølgende flodbølgen, som kostet over 13 000 mennesker livet i 2011.

Til tross for utseendet, er den derimot ikke noen tro kopi av den menneskeliknende Hollywood-roboten «Terminator», slik nyhetsbyrået AFP skriver. Til det er teknologien ikke kommet langt nok, men den skal være i stand til å utføre oppgaver mennesker til nå har vært nødt til å gjøre i svært farlige omgivelser.

Atlas kan da også manøvrere i røft terreng, den kan brukes til å rydde bygningsrester og avfall i noen grad, og den kan er utstyrt med en rekke algoritmer for menneskelige bevegelser. I tillegg har prototypen blitt utstyr med avstandsmåler og stereosensorer, som gjør robotens oppdragsgivere istand til å se svært detaljerte bilder av vanskelig tilgjengelige områder.

Evner som en toåring

DARPA skriver i presentasjonen av konkurransen at de venter at robotene i finaleomgangen av konkurransen vil ha om lag samme kognitive evner som en toåring. Det innebærer at de skal kunne forstå enkle kommandoer, og tanken er at også uerfarne personer skal kunne bruke roboten under redningsarbeidet.

Det er langtfra første gang DARPA presenterer ny og grensesprengende teknologi. Underdivisjonen av det amerikanske forsvaret har vært landets offentlige «Petter Smart»-organ i mange år, og står bak mye av teknologien vi tar for gitt i dag.

Fremst kan nok nevnes ARPANET, forløperen til internett, men det er også verdt å nevne at DARPA nå hovedsakelig befatter seg med militær teknologi.