Ny app holder leger oppdatert på behandlinger

Alle som blir innlagt på sykehus, ønsker best mulig behandling basert på den nyeste forskningen. Veien fra nye forskningsresultater til at leger og helsepersonell faktisk bruker dem, kan være lang.

Nye funn innen et felt må vurderes grundig opp mot hverandre. Deretter må den nye kunnskapen ut til helsevesenet gjennom faglige retningslinjer. Det kan ta flere år før ny kunnskap når ut.

Ved hjelp av en ny app vil helsepersonell og pasienter få raskere tilgang på denne kunnskapen.

Kan redde liv


Førsteamanuensis Per Olav Vandvik. (Foto: Øystein Horgmo/UiO.)

Per Olav Vandvik er forsker ved Institutt for helse og samfunn og karrierestipendiat ved Sykehuset Innlandet. Han leder arbeidet med å utvikle appen.

– Den nye appen kan redde liv og spare ressurser fordi ny kunnskap når raskere ut til helsepersonell og deres pasienter, sier han.

Legen din kan altså få rask og direkte tilgang til best mulige anbefalinger for behandling på en kjapp, forståelig og kvalitetssikret måte. 

Appen viser også fordeler og ulemper ved behandlingen og pasienten får tilgang til samme kunnskap som helsepersonell.

Internasjonalt samarbeid

Organisasjoner som er ansvarlige for å oppsummere ny kunnskap og utvikle retningslinjer, har ofte lange byråkratiske prosesser. Ting kan ta tid. 

For å få fart på sakene har derfor organisasjonen MAGIC, en stor gruppe med forskere og leger, utviklet denne appen. De har etablert et nettverk av internasjonale eksperter og har inngått et samarbeid med tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

I tillegg til avtalen med BMJ har de også inngått et partnerskap med Cochrane Collaboration. Det er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon som systematiserer forskningsresultater fra helseforskning.

Raske oppsummeringer sparer liv

Som et eksempel nevner Vandvik hvordan de i samarbeid med BMJ på kort tid oppsummerte alle studier av en behandling som sparer pasienter for åpen hjertekirurgi. Etter oppsummeringen utviklet og publiserte de anbefalinger som trolig vil endre praksis.

Dette er et tilfelle hvor det er behov for å endre praksis så raskt som mulig ettersom de ny anbefalingene vil spare liv og lidelse.

Vandvik mener Norge bør tenke nytt og utfordringen går hermed til norske hjertespesialister og myndigheter ansvarlige for å få den beste kunnskapen satt ut i praksis.  

– Spørsmålet er om norske pasienter kan få glede av den nye kunnskapen nå eller om de må vente til europeiske kardiologiske retningslinjer blir oppdatert på den gamle måten neste høst, sier han.

Helsedirektoratet har besluttet å inngå en treårskontrakt med foreningen MAGIC for bruk av appen som forfatterverktøy for skriving og digitalisering av nasjonale faglige retningslinjer. 

Her kan du lese mer om MAGICapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.