Arendal blir først i Norge med flytende havnebygg

Et bygg på fire sammenkoblede flåter ligger allerede klart på havna utenfor Arendal. Det skal enten innredes som et såkalt velværebygg til selskaper, møter og bursdager, eller som garderober, toaletter og dusjer koblet mot et større flytende svømmebasseng.

Det er også utviklet og produsert en brokonstruksjon fra land hvor fritidsbåter kan passere under. Det gjør området mer tilgjengelig og oversiktlig.

For liten plass på land

Kyststripa på Sørlandet er ettertraktet på sommerstid, og for båtfolket er havner med gode tilbud, populære. Da Arendal Havn måtte oppgradere for et par år siden, krevdes det nytenking. Behovet for ulike aktiviteter og attraksjoner var mange, men arealet på land var begrenset.

– Samtidig hadde man et ønske om noe som «løftet havna» og trakk besøkende på sommerstid, forteller prosjektleder i SINTEF, Bjørnar Henriksen.

Det ble inngått en OFU-kontrakt – en prosjektordning administrert av Innovasjon Norge. Gjennom at offentlige aktører og privat virksomhet samarbeider, skal ordningen bidra til å utvikle nye produkter og løsninger. Slik ble det mulig å danne en sammenslutning av flere bedrifts- og forskningspartnere og sette opp en prosjekterings- og utviklingsplan over tid.

Fleksible moduler

Bedriften Ertec undersøkte om andre i Norge hadde tenkt tanken om å flytte funksjoner ut på sjøen, men fant kun rene flytebrygger med funksjoner lagt på land.

– Tilbakemeldingene fra en rekke andre havner var imidlertid den samme, sier daglig leder Geir Horst Søraker.

Alle manglet de areal på land for å bygge det de hadde behov for i havneområdet.

– Vi bestemte oss derfor for å utvikle fleksible løsninger med moduler eller flåter som kunne imøtekomme ulike ønsker i havna gjennom å kobles sammen og bli flyttbare i ulike løsninger.

Styrkeberegninger

Men man kan ikke bare ta et garderobeanlegg og og flytte det ut på sjøen. Å utvikle løsninger som dette krever beregninger og analyser for blant annet styrke og sikkerhet. For hvordan oppfører et flytende bygg seg i kuling og bølger, og hva med et flytende anlegg med folk som flytter seg eller klumper seg sammen?

I Arendals-prosjektet har bedriften CFD Marine gjort både beregninger og analyser med utgangspunkt i standarder som ligger til grunn for dimensjonering av skip, cruisebåter og flytende anlegg. I tillegg har de gjort en rekke analyser for å finne ut hvordan lokale forhold påvirker det flytende anlegget.

Flyteelementene er forankret ned til havbunnen og inn til land.

– Vi har en grunnmodell med fire moduler. Om man ønsker å utvide ytterligere, blir det et kost-nytte-spørsmål. Belastningene blir gjerne store, og sammenkoblingene kan bli dyre, sier Søraker.

Åpning til våren

De fleksible løsningene gjør at man nå vil klare å legge aktivitet ut rundt eller tett på gjestehavnen. Bidragsyterne i prosjektet mener det vil bli muligheter for god infrastruktur samt bading, lek og aktiviteter uansett vær. Tanken er at antall plasser i havna skal økes fra 160 til 220 til sommeren 2016.

– En utfordring har vært å finne passende krav og standarder å forholde seg til, og sånn sett har prosjektet vært et nybrottsarbeid, sier Bjørnar Henriksen i SINTEF.

Planen er åpning av den nye havna i mai måned i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.