Mener at menneskets tidsalder begynte i 1945

Antropocen kalles den geologiske tidsalderen, som kjennetegnes ved at mennesket er sterkest både fysisk, kjemisk og biologisk. Og den startet i 1945, ifølge en fersk studie i tidsskriftet The Anthropocene Review.

Selv om menneskeheten skulle dø ut, kommer sporene etter oss til å eksistere i millioner av år, påpeker forskerne. Og det er like etter andre verdenskrig at sporene blir massive.

Piler til værs

Da begynner verdens befolkning å øke raskt. Økonomiene vokser dramatisk, urbaniseringen tiltar, likeledes forbruket av vann og kunstgjødsel. Nye typer plast begynner å masseproduseres og spres over hele verden.

Samtidig øker CO2-innholdet i atmosfæren, mens forsuringen av havet øker dramatisk. I tillegg starter for alvor overfiske i havet, mens nedhøvlingen av regnskogene når kritiske nivåer.

Samtlige eksempler har til felles at utviklingskurvene plutselig peker rett til værs, etter tidligere å ha økt i et langt mer makelig tempo, et fenomen kjent som «den store akselerasjonen».

Det dramatiske skiftet har ført til at jordens økosystem i dag er sterkt påvirket eller styres helt av menneskenes produksjon og forbruk.

Passende grense

Egentlig er det rundt 1950 at denne utviklingen skyter fart. Men forskerne bak studien mener at den første atombombesprengningen 16. juli 1945 er en mer passende grense for den nye tidsalderen.

Med sprengingen spredte radioaktive isotoper seg over hele jordkloden. Disse kan i dag spores i sedimentære bergarter, som et håndfast spor som direkte kan tilbakeføres til menneskelig aktivitet.

Forskerne bak studien, med den australske geokjemikeren Will Steffen i spissen, sier selv at de er overrasket over å finne en så skarp og tydelig grense for antropocen.

Omstridt

Samtidig er den nye tidsalderen omstridt. Ifølge gjeldende klassifisering befinner vi oss fortsatt i tidsalderen holocen, som startet ved istidens slutt for drøyt 11 500 år siden.

Kritikere mener at det ikke finnes noen grunn til å endre på dette, men hevder derimot at det at mennesket begynte å dyrke jorden var en så gjennomgripende hendelse at hele holocen kan kalles for «menneskehetens tidsalder».

Andre forskere mener at antropocen startet allerede på 1750-tallet, samtidig med den industrielle revolusjonen.

Referanse:

Will Steffen m.fl., The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, The Antropocene Review 2015, doi: 10.1177/2053019614564785

Leave a Reply

Your email address will not be published.