PST vil kaste ut forsker ved Universitetet i Agder

Sikkerhetstjenesten vil ikke kommentere den konkrete saken, men sier slike saker kan føre til at såkalte sanksjonerte land kan utvikle programmer for masseødeleggelsesvåpen, melder TV 2.

– I de sakene hvor vi kommer med anbefalinger om at forskere eller studenter skal utvises fra Norge, så er det fordi vi mener dette er alvorlige brudd på internasjonale avtaler, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST.

Universitetet bekrefter kontakt med PST, men heller ikke de vil si noe om saken. Viserektor Dag Aasland forsvarer den frie forskningen og forskningsformidlingen.

– Den hjelper oss til å holde en klar fane oppe her på hva som er viktig for oss. Og det er retningsgivende for hvordan vi håndterer slike saker.

Forsvarer Arild Humlen sier saken er uforståelig for den aktuelle forskeren.

– Han arbeider med helt åpne kilder gjennom forsknings- og universitetsmiljøer. Han har ingen retning mot militær- eller våpenmessig sammenheng eller formål i det hele tatt, sier Humlen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.