Samler strekkoder for alle verdens arter

Dyrenes arvestoff, eller såkalt DNA-strekkoding, gjør oss i bedre stand til å forstå mange av naturens gåter. Derfor har forskere gått sammen om å lage et internasjonalt bibliotek fylt med strekkoder for alle verdens arter. 

I Norge er det det norske nettverket for DNA-strekkoding (NorBOL) som har tatt på seg oppgaven å samle og registrere DNA-strekkoder for arter som lever her.

Nettverket er tilknyttet et stort, internasjonalt prosjekt (iBOL) som har som mål å bygge opp et globalt strekkodebibliotek.

Det norske nettverket har som mål å bidra med strekkoder for 20 000 arter innen 2018. Hittil har de altså samlet inn 16 000 strekkoder fra 5000 arter.

Les hele saken på Artsdatabanken.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.