Hackere brøt seg inn hos Ulstein Group

Det norske industrikonsernet Ulstein Group ble før påske utsatt for et dataangrep. I minst én uke hadde uvedkommende adgang til konsernets datafiler.

– Vi ble utsatt for et avansert, målrettet angrep utført av aktører med store ressurser, sier HR-direktør og sikkerhetsansvarlig, Torild Bugge, til Aftenposten.

Dataangrepet ble oppdaget ved at det var unaturlig trafikk, forteller hun. Stjålne datafiler ble samlet inn, kryptert og deretter sendt ut. Derfor ble det vanskelig å finne ut hva slags informasjon som faktisk ble hentet ut.

Dataangrepet er én av 16 alvorlige hendelser som er avdekket i første kvartal i år mot private og offentlige selskaper og virksomheter i Norge, ifølge NorCERT – Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Det ble avdekket 51 slike angrep i fjor. (©NTB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.