Archive for August 31, 2015

Sammenheng mellom bakterier i kroppen og leddgikt

Forskere fra Københavns Universitet mener, sammen med kinesiske forskere, å ha gjort en oppdagelse som kan gjøre det lettere å diagnostisere leddgikt.

Tidligere har det vært nødvendig å ta en blodprøve for å stille diagnosen. Ifølge en ny studie som forskerne har gjort, kan en analyse av bakteriene i munnen gjøre samme nytten.

– Bakterier har en stor betydning for immunforsvaret, og leddgikt er en sykdom der dette systemet går til angrep på kroppens egne celler. Bakteriene spiller en rolle når immunforsvaret ikke fungerer som det skal, sier professor Karsten Kristiansen fra biologisk institutt ved Københavns Universitet.

Den nye studien er publisert i Nature Medicine.

Kan bedre behandlingen

Professor Oluf Borbye Pedersen leder avdelingen for gen- og bakterieforskning ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet og forsker også på hvordan bakterier påvirker kroppen.

Ifølge Pedersen er det svært interessant at forskerne har sett på bakterier i både munnen og i tarmen – og at de har funnet betydelige forskjeller mellom friske og syke personer.

– De kan stille diagnosen med 94 prosents sikkerhet bare ut fra hvilke bakterier de finner i munnen. Hvis funnet kan bekreftes av uavhengige studier, kan det blir svært viktig, sier Pedersen.

Han påpeker også at det nye funnet sier noe om hvordan pasientene reagerer på behandling.

– Det er jo fantastisk hvis en enkel prøve kan vise om pasienten reagerer positivt på medisinene. Også dette må testes av andre forskere, sier professoren.

Reagerte på behandling

Forskerne oppdaget blant annet at personer med leddgikt har færre bakterier av typen gramnegative. Disse bakteriene skiller ut et stoff som ofte resulterer i betennelsestilstander i kroppen.

De så også at sammensetningen ble normalisert når leddgikten ble behandlet.

– Det er neppe de enkelte bakteriene som er involvert i sykdommen, men mer den samlede effekten, sier Karsten Kristiansen.

Ifølge ham, er det neste naturlige skrittet å finne ut om sammensetningen av bakterier skaper sykdommen, eller om det er omvendt.

– I fremtiden kan man kanskje prøve å endre bakteriesammensetningen hos folk med leddgikt. Det er veldig interessant, men det er fortsatt lang vei igjen, forklarer Karsten Kristiansen.

Referanse:

Xuan Zhang m.fl.: The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. Nature Medicine, juli 2015. doi:10.1038/nm.3914. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.