Archive for November 2, 2013

Tjente milliarder på åpne data


2. oktober i år fortalte bioteknologigiganten Monsanto (12 milliarder dollar i årsomsetning) at de hadde kjøpt oppstartselskapet The Climate Corporation for 930 millioner dollar, tilsvarende 5,5 milliarder kroner.

Tilfellet brukes av McKinsey Global Institute som kroneksempel på bruk av åpne data til å skape verdier, i rapporten Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information.

«Råmaterialet» til Climate Corp er i all hovedsak gratis: Det består av data som fritt kan lastes ned fra nettet. De har bygget opp et egnet lager for 30 år med værdata, 60 år med avlingsdata og 14 terabyte med jordsmonndata, som er tilgjengelige fra USAs føderale og lokale myndigheter, og som oppdateres kontinuerlig. De har daglig tilgang til værdata fra 2,5 millioner målepunkter, som de kverner gjennom avanserte modeller. Jordsmonndataene omfatter 150 milliarder observasjoner. Til enhver tid forvalter Climate Corp i overkant av 50 terabyte med data.

Dette råmaterialet ligger til grunn for tjenester der formålet er å redusere risikoen ved å drive jordbruk.

Nettskytjenesten Climate.com er et beslutningsstøtteverktøy for jordbrukere. Det bygger på detaljerte og oppdaterte lokale data. Verktøyet brukes til å planlegge hvilke vekster bør plantes i hvilke åkrer, når det bør sås eller høstes, og hva slags plantevernmidler som er mest hensiktsmessig. Det brukes til å spå hvordan avlingene er i ferd med å utvikle seg og til å vurdere tiltak for å gjøre det beste ut av en gitt situasjon. Det kan også brukes til å vurdere markedet, og finne ut når og til hvem det kan lønne seg å selge det man produserer.

Selskapet tilbyr også ulike typer forsikring. Mens statlig amerikansk jordbruksforsikring – den er bedre utbygget enn landets helseforsikring – kompenserer for skade ved flom og andre naturfenomener, kompenserer «Total Weather Insurance» (TWI) fra Climate Corp for tap av inntekter. Polisen spesifiserer hvilke forhold som trigger utbetaling. Siden Climate Corp løpende overvåker lokale værforhold, skjer utbetalingen automatisk: Blir været for dårlig kommer pengene på konto, uten at jordbrukeren må levere noen form for melding eller søknad.

I tillegg tilbys spesiell forsikring mot hagl og tørke.

Climate Corp ble stiftet i 2006 under navnet Weatherbill.

Gründerne var to tidligere medarbeidere i Google, David Friedberg og Siraj Khaliq. De rekrutterte fra Google og fra andre Silicon Valley-bedrifter. Omsetning er ikke oppgitt. Finansieringen skal hittil ha nådd opp mot 60 millioner dollar. Kombinert med sju års innsats har dette altså resultert i et selskap som en spesialist innen bioteknologi finner det regningssvarende å kjøpe for 930 millioner dollar.

Poenget er at Monsanto selv er overbevist om at det globale jordbrukets framtid er avhengig av «big data» og avledede tjenester. Det nytter ikke lenger bare å satse på plantevernmidler og genmodifisering.

De kjøper ikke Climate Corp på grunn av deres tjenester, men på grunn av kompetansen innen «datavitenskap» som tjenestene bygger på, og som skal legges til grunn for helt nye tjenester. Ordbruken er ny: Det dreier seg ikke om «computer science» (informatikk), men om «data science», altså vitenskapen om å gjøre data til innsikt.

Monsanto ser på datavitenskap som «det neste store gjennombruddet» innen jordbruk. Kjøpet av Climate Corp legger grunnlaget for en helt ny framtid for den delen av Monsantos forretning som går under navnet Integrated Farming Systems.

Det vil ikke si at Climate-tjenestene skal legges ned. Tvert om: De skal videreutvikles og inngå i en rekke tjenester som til sammen skal bidra til ikke bare større økonomisk trygghet for jordbrukere, men også økt produktivitet og effektivitet. Mens Climate holder seg til USA, har Monsanto et globalt perspektiv. Konsernet ser for seg at dette kan vokse til et forretningsområde som kan øke omsetningen med opptil 20 milliarder dollar.

I USA snakkes det, ifølge Bloomberg, om en ny æra innen landbruket, døpt «Precision Agriculture». Tanken er at planters vekst og vekstforhold skal overvåkes lokalt med pinlig nøyaktighet. Jordbrukeren skal kunne se, på en skjerm, hvordan det står til med fuktighet og næringsinnhold ned til hver kvadratmeter i hvert jorde. Satellittbilder skal analyseres automatisk for å fortelle nøyaktig hvordan avlingen vokser på den samme kvadratmeteren. Mulige tiltak skal kunne simuleres automatisk for å gi hensiktsmessig veiledning i sanntid.

Monsanto har selv lagt ned betydelige ressurser i et konsept kalt FieldScripts.

Visjonen her er at avgjørelser som jordbrukeren tar på grunnlag av innsikt fra alle slags innsamlede data, skal kunne uttrykkes i form parameterstyrte applikasjoner til jordbruksmaskineri. Utstyret som forbinder data med jordbruksmaskineri, gir seg selv: et nettbrett.

Monsanto ser for eksempel for seg at jordbrukeren, etter å ha rådført seg med tjenesten, bestemmer seg for å plante bygg på et bestemt jorde. Tjenesten gjør sine analyser og prognoser, og finner fram til hvor tett det bør sås på ulike steder på jordet med tanke på maksimal avling. Instruksene oversettes til parametere for såmaskinapplikasjonen. Denne kjøres på et nettbrett, der den gjør bruk av brettets GPS. Til slutt er det bare å kople nettbrettet til såmaskinen, og så i vei.

Det er et stykke fram før dette kan skje. Til Wall Street Journal forteller Monsanto at FieldScripts per i dag kan gi en jordbruker støtte i «25 til 30 store avgjørelser» i året. Når de får integrert Climate-teknologien, vil dette øke til «over 40 ulike store avgjørelser», rundt hva som skal plantes hvor, hvor dypt det skal sås, samt type og mengde plantevernmiddel.

Monsanto foraktes i Europa fordi de identifiseres med GM-mat (genetisk modifisert). Ideene deres rundt datastøttet jordbruk er kanskje mer spiselige.

Windows Phone over 4 prosent


Både Strategy Analytics og ABI Research kom denne uken med rapporter over markedsandelene til de ulike smartmobilplattformene i årets tredje kvartal. Til tross for noen ulikheter, er de to analyseselskapene ganske enige.

Begge mener at omtrent 81 prosent av alle smartmobiler som ble levert globalt i forrige kvartal, var utstyrt med Android. Dette skal være en ny topp for plattformen. For et år siden var andelen på 75 prosent, ifølge Strategy Analytics.

Dette gir liten plass til konkurrerende plattformer, men likevel greier Windows Phone å komme over 4 prosent, noe som er ny rekord for plattformen. For et år siden var andelen bare rett over 2 prosent, ifølge Strategy Analytics. Men fjorårets tredjekvartal ble sterkt preget av at Windows Phone 8 ikke kom før i kvartalet etter.

Strategy Analytics mener at det ble levert 10,2 millioner Windows Phone-telefoner i forrige kvartal. Det er kjent at Nokia leverte 8,8 millioner Lumia-telefoner i fjor, noe som betyr at andre leverandører har fått levert 1,4 millioner Windows-telefoner. ABI Research mener derimot at Nokia stod for 95 prosent av Windows Phone-leveransene i forrige kvartal og at leveransene av andre Windows Phone-baserte telefoner var begrenset til under en halv million enheter.

De to selskapene er dog ikke helt enige om hvor mange smartmobiler som ble levert i forrige kvartal. Strategy Analytics mener tallet er på 251,4 millioner mens ABI Research oppgir 244 millioner. I går skrev digi.no at IDC oppga tallet til å være 258,4 millioner.


Slik mener ABI Research at fordelingen var i forrige kvartal mellom de største smartmobilplattformene.

Lumia-telefonene selger brukbart i både Europa, USA og deler av Asia, men sliter ifølge Strategy Analytics med å få særlig fotfeste i blant annet Japan, Sør-Korea og Afrika.

Selv om Apple selger flere iPhoner enn i fjor, vinner ikke selskapet markedsandeler. Strategy Analytics oppgir en nedgang fra 15,6 til 13,4 prosent, mens ABI Research mener at andelen står stille på 14 prosent. IDC oppga i går en nedgang fra 14,4 til 13,1 prosent. Andelene preges dog av at de nyeste iPhone-modellene ble lansert først mot slutten av kvartalet.


Smartmobilmarkedet i tredje kvartal av 2013 ifølge Strategy Analytics.

ABI mener at det vil bli levert rekordhøye 53 millioner iPhoner i det inneværende kvartalet, men at dette ikke er nok å gi en markedsandel på mer enn 18,7 prosent, ned fra 22,6 prosent i fjor.

Plattformen som virkelig lider, er BlackBerry, som i forrige kvartal bare oppnådde 1,0 til 1,5 prosent markedsandel, under halvparten av det plattformen hadde for et år siden. Dette til tross for at plattformen som skulle redde selskapet, BB10, kom på markedet i denne perioden.

35 mister jobb i Tele2


Som digi.no kunne avsløre fredag morgen har Tele2-konsernet bestemt seg for å slå sammen Tele2 Norge og Network Norway. Denne virksomheten skal ledes av Hanne Løvstad.

Likeledes slår de sammen mobiloperatørene One Call og MyCall under ledelse av Øistein Eriksen. De fire merkevarene skal bestå som tidligere.

I prosessen blir 35 ansatte overflødige og to direktører må finne seg nye jobber. Kundesenteret i Sandnes blir lagt ned og virksomheten satt bort til Transcom.

Tele2-konsernet har om lag 400 ansatte totalt i Norge. Kuttene berører altså nær 10 prosent av staben.

– Alle blir tilbudt sluttpakker og karriereveiledning. De berørte får tilbud om å flytte til Oslo. Noen kommer helt sikkert til å gjøre det, sier Tele2 Norges toppsjef Arild Hustad i intervju med digi.no.

Hustad har avvist at kuttene har noe med selskapets resultater eller tøff konkurranse i bransjen å gjøre, ifølge DagensIT.

Tele2 Norge investerer stort for å bygge landets tredje mobilnett. I fjor hadde virksomheten et samlet underskudd på drøyt 152 millioner kroner. Det koster å bli utfordrer til Telenor og Netcom.

Tormod Stien som har vært direktør bedrift i Network Norway slutter i løpet av året, og erstattes med tidligere markedssjef Rolf Paulsen. Direktør for Tele2s privatmarked Jon Ivar Bjørtomt forsvinner også ut døra etter en overgangsfase.

Alle de ansatte fikk beskjeden i går på allmøte ved 13-tiden.

– Tilbakemeldingen jeg har fått fra de ansatte er at de forstår endringene og hvorfor vi gjør dette. Vi kjører nå en prosess hvor vi informerer om konsekvensene dette vil ha for den enkelte. Det vil ta cirka to uker, forteller Hustad til digi.no.

Han fremholder at de skal gjøre endringene langsomt, slik at ingen kunder blir berørt. Konsolideringene får ifølge ham ingen negativ innvirkning på selskapets strategi eller posisjonering, snarere tvert imot.

Tele2 kjøpte Network Norway tilbake i 2011. Siden har ledelsen vurdert hvordan de kan endre strukturen for å styrke seg i konkurransen med Telenor og Netcom. Tele2 jobber nå med utrulling av Norges tredje mobilnett.

– Det koker i Tele2
digi.no har vært i kontakt med frustrerte ansatte og eks-ansatte som har en litt annen fremstilling av endringene enn de toppsjef Arild Hustad forteller om.

Konsolideringsprosessen har vært ledelsesstyrt og mange skal ha blitt overrasket i går.

– Alt i alt er dette en vesentlig modellendring og kutt. Ny modell ligner mer og mer på en sentralisert og amerikansk modell med lang vei mellom gulvet og toppledelsen i Sverige.

– Dette har ikke blitt godt mottatt på Helsfyr, eller i Sandnes, hevder en kilde.

Ledelsen kjenner seg ikke igjen i dette.

En annen, tidligere svært sentral ansatt, har følgende å si:

– Det er åpenbart at det koker i Tele2. Det er en ekstrem uro. Veldig mange ansatte har følere ute og er på leting etter ny jobb.

Vedkommende hevder at konsolideringen er resultatet av «en strategisk skivebom», og at «Tele2 har ødelagt et selskap i fantastisk utvikling», nemlig Network Norway.

– Det er ikke tvil om at Tele2 driver og selger unna, ganske mye også. Spørsmålet er om de faktisk holder på med å fjerne alt som ikke er mobilrelatert, for deretter å selge mobilbiten. Det går rykter om at det har vært forhandlinger mellom 3 (Tre) og Tele2 i Sverige også, sier kilden til digi.no.

Den siste tiden har Tele2-konsernet solgt unna fiber-virksomheten i Sverige til Telenor. De har også solgt seg ut av Russland og sagt at de vil konsentrere seg om kjernemarkedene i Sverige, Nederland, Norge og Kasakhstan.

Vet du noe om denne saken? Kontakt vår journalist på e-post eller mobil 90 85 88 19. Vi behandler alle tips konfidensielt.

Går til patentsøksmål mot Google


Rockstar Consortium, som eies av Apple, Microsoft, Blackberry, Ericsson og Sony, har saksøkt Google og mobilselskapene Asustek, HTC, Huawei, LG Electronics, Pantech, Samsung og ZTE for patentkrenkelser.

Rockstar kjøpte i 2011 en stor andel av patentene til det konkursrammede teleselskapet Nortel. Selskapet har ingen annen virksomhet enn å håndheve disse patentene og går dermed rett inn i den lite flatterende selskapskategorien patenttroll. I motsetning til teknologiselskaper, kan patenttroll i liten grad rammes av motsøksmål. I tillegg har de liten interesse av krysslisensieringsavtaler.

Også Google var den gang interessert i å kjøpe disse patentene, men Rockstar kom med det høyeste budet. Google kjøpte i stedet Motorola Mobility.

Det har ikke vært mangel på patentsaker mot Googles Android-system, men de fleste av søksmålene har blitt rettet mot mobilleverandørene, ikke Google selv. Denne gang blir også Google angrepet, men de påståtte patentkrenkelsene som er rettet mot selskapet, dreier seg ikke om mobilteknologi.

Alle de sju patentene som er nevnt i søksmålet mot Google, har tittelen «Associative Search Engine». Ifølge Reuters er de knyttet til teknologi for å knytte søkeord til relevante annonser, altså Googles kjernevirksomhet.

Rockstar krever ikke bare at Google lisensierer patentene, men også erstatning. Selskapet mener nemlig at Google krenker patentene med vilje og hensikt. Dette begrunnes med at Google har god kjennskap til patentene siden selskapet tross alt ønsket å kjøpe dem.

Alle søksmålene mot de seks mobilselskapene dreier seg ifølge Ars Technica om seks patenter. Disse ser ut til å handle om teknologier knyttet til så forskjellige områder som montering av «elektriske pakker» på hovedkort, navigasjonsverktøy for grafiske brukergrensesnitt, internettprotokoll-filtrering, integrert meldingssenter, system og metode for varsling av bruker om innkommende kommunikasjon, håndtering av virtuelle, private nettverk og samtalesporing i et pakkesvitsjet nettverk.

Google har så langt ikke kommentert søksmålet, utover å si til The Verge at selskapet vil fortsette å kjempe for en patentreform med mål om å redusere mengden av patentrelaterte rettstvister.

Åpne data har utrolig verdi


McKinsey Global Institute har nylig publisert en rapport om «åpne data» og verdiskapning: Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information.

Rapporten er på 116 sider. Den ser på åpne datas verdiskapende potensial i sju sektorer – utdanning, transport, forbrukerprodukter, elektrisitet, olje og gass, helse og omsorg, og personlig økonomi.

Konklusjonen er at i disse sektorene bør åpne data kunne legges til grunn for en global verdiskapning på 3000 milliarder dollar.

Det er nesten fire ganger det norske oljefondet (4600 milliarder kroner ved utgangen av september i år). Og mens oljefondet skapes av kapitalintensiv industri, er åpne data en ressurs som nærmest framstiller seg selv.

Fire egenskaper kjennetegner åpne data:

  1. De er tilgjengelig for alle
  2. De er i maskinlesbare formater
  3. De er gratis
  4. De kan fritt gjenbrukes og distribueres videre

Maskinlesbarheten er et sentralt kriterium. Åpne data er «likvide», det vil si «flytende»: De kan flyte uanstrengt fra et system til et annet. McKinsey brukere begrepene «likvide data» og «åpne data» om hverandre. På den andre siden er ikke alle data som flyter, åpne: Tilbyr man en API mot betaling, er ikke dataene åpne.

Åpne data knyttes gjerne til offentlig virksomhet: Folketellinger, handelsstatistikk, værdata, geodata og så videre. Men også private kan tilby åpne data. McKinsey-rapporten viser til tilfeller og modeller der bedrifter tjener på å tilby åpne data framfor å ta seg betalt. Det er en analogi mellom denne tenkningen og hensiktsmessig bruk av åpen kildekode: Det kan lønne seg, uavhengig av ideologiske betraktninger.

Rapporten gjennomgår flere måter åpne data kan brukes på til å skape verdier.

I hovedsak dreier det seg om å skape nye produkter, tjenester og markeder, samt å effektivisere prosesser. Åpne data kan kombineres med egne «big data» for å gi forbedringer innen beslutningsprosesser, markedsføring, produksjon og så videre. For forbrukere og medborgere kan åpne data bety bedre individuelle valg, for eksempel ved å gjøre det enklere å sammenlikne produkter og tjenesters egenskaper og pris.

Åpne data kan, ifølge McKinsey, brukes til å bryte ned informasjonssperrer bransjer imellom: Delt innsikt kan legge et grunnlag for fornyelse og økt produktivitet. Tradisjonelle og intuitive tilnærminger kan i større grad erstattes med faktabasert analyse. Det blir enklere å finne ut av hva markedet og forbrukerne egentlig ønsker seg, samt avdekke faktorer som fører til unødvendig høye kostnader og uønskede variasjoner i kvalitet og logistikk. Det fordrer, selvsagt, at det investeres i analytisk IT.

Samtidig medfører åpne data visse omkostninger: Private og konfidensielle opplysninger må vernes bedre, det må investeres i hensiktsmessig teknologi, og det fordres endringer innen tankegang og arbeidsprosesser. I forhold til den potensielle gevinsten burde dette være overkommelig.

Norge og åpne data
Norge nevnes ikke i rapporten. Et grunnlag for å sammenlikne hvordan Norge ligger an i forhold til andre land, er Open Data Index fra World Wide Web Foundation, som rapporten viser til.

Open Data Index er en delmengde av den samme stiftelsens Web Index.

Her er poenget følgende: Web Index kaster glans over Norge. Open Data Index gjør det ikke.

Underlagsmateriale fra Open Data Index er tilgjengelig fra denne siden hos Webindex.org. Her kan man se hvordan hvert av de 61 landene i indeksen stiller seg: Det er 14 spørsmål, som besvares med tallkarakter i skalaen 1 til 10.

I den samlede rangeringen er de fem beste (i rekkefølge) USA, Mexico, Singapore, Storbritannia og New Zealand.

Norge og Norden, med unntak av Finland, gjør det forbløffende dårlig.

Finland er på 9. plass, Norge på 21. (bak blant annet Kasakhstan og Kina), Sverige og Island er på henholdsvis 30. og 31. plass (bak Kenya og Thailand, og så vidt foran India og Polen). Danmark er ikke med.

En vesentlig årsak til at Norge kommer dårlig ut, er dette spørsmålet: Hvor enkelt er det å få tilgang til offentlige data på web i åpne, maskinlesbare formater? Der skårer Norge 4, i likhet med Pakistan og Namibia. Det er godt under gjennomsnittet på 6,07.

Fem land skårer 10 på dette spørsmålet: Tyskland, Israel, Mexico, Portugal og Sør Afrika. Åtte land skårer 9: Kina, Egypt, Finland, Russland, Singapore, Sveits, Storbritannia og USA.

Det er en svakhet ved indeksen at den stammer fra i fjor høst. På den andre siden: Har det skjedd særlig med åpne data i Norge det siste året?

Det synes uansett klart at McKinsey-rapporten bør leses av beslutningstakere innen norsk IT, i både privat og offentlig sektor.

Endelig kom KitKat


I går, halvannen måned etter at KitKat-skulpturen ble satt på Google-plenen i Mountain View, California, og etter en mengde lekkasjer, inkludert i en video som Google selv hadde lagt ut, kunne Google i går, noen timer før Halloween-feiringen startet i USA, lansere både Android 4.4 «KitKat» og den første smartmobilen som tar i bruk KitKat, Nexus 5.

La oss starte med telefonen. På papiret er det ikke mye ved telefonen som skiller den fra andre, Android-baserte toppmodeller, bortsett fra prisen som starter på 349 dollar uten mobilabonnement for modellen med 16 gigabyte lagringsplass. Telefonen selges foreløpig kun gjennom Google Play i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, Australia, Japan, Sør-Korea og snart også India. I Norge vil telefonen komme i salg hos forhandlere og mobiloperatører i midten av november. Veiledende pris for den billigste modellen er 4299 kroner.


Nexus 5 kommer med 16 eller 32 gigabyte intern lagringsplass og leveres i svart og hvit utgave.

Mobilen er utstyrt med en 4,95 tommers IPS-skjerm med full HD-oppløsning og en pikseltetthet på 445 ppt. Den drives av en Qualcomm Snapdragon 800 systembrikke med fire kjerner, klokket til 2,3 GHz. Denne har tilgang til 2 gigabyte RAM og er utstyrt med grafikkprosessoren Adreno 330 som er klokket til 450 MHz. På sensorsiden er muligens Halleffekt-sensoren ny. Denne reagerer på magnetfelt og kan muligens brukes i forbindelse med posisjonering og hastighetsmåling.

KitKat
Android 4.4 er den første Android-utgaven siden juni 2012 som har fått et nytt kallenavn. Dette tyder på at det følger med en hel del nyheter i denne utgaven.

Det gjør det da også, men mye er plassert «under skallet».

RAM
Den viktigste nyheten er at operativsystemet skal kunne brukes av billigere mobiler enn det som har vært tilfellet de siste Android-utgavene. Ifølge Google er systemminne (RAM) blant de dyreste komponentene i smartmobiler. Dermed er det naturlig at dette er noe det spares inn på i de billigste modellene. Dermed har ikke disse kunne kjøre nyere Android-utgaver, noe som bidrar til å øke den mye omtalte fragmenteringen i Android-økosystemet.

KitKat skal ifølge Google kunne kjøres komfortabelt på mobiler med 512 megabyte med RAM. Dette er oppnådd ved å fjerne unødvendige bakgrunnstjenester og å redusere minnebehovet til funksjonalitet som brukes mye. Dette skal også gjelde mer eller mindre separate applikasjoner som Chrome og YouTube.

Operativsystemet har fått en ny visningsmodus for applikasjoner og innhold, «immersive mode» – som kanskje kan kalles fordypningsmodus på norsk. Da er det kun selve applikasjonen eller innholdet som vises på skjermen – alt av varslinger og verktøylinjer blir skjult, men kan hentes fram igjen ved hjelp av et sveip på skjermen.

Det skal nå være mulig ikke bare å lagre skjerminnholdet som bilder, men også å gjøre videoopptak av det som skjer på skjermen. Dette lagres som MP4-filer.

Musikkavspillingen skal nå ha blitt langt mer energieffektiv ved hjelp av støtte for audio-tunnelering til DSP-en (Digital Signal Processor) i brikkesettet til enheten. Det betyr at applikasjonsprosessoren sjeldnere må vekkes. På Nexus 5 skal dette ha bidratt til 50 prosent økning av batteritiden under musikkavspilling.

Blant de øvrige nyhetene som er umiddelbart tilgjengelige for brukerne, kan man nevne mer talestøtte, raskere skifte mellom applikasjoner, bedre prioritering av kontaktene i telefonappen, automatisk søk når telefonnumre som ikke finnes i kontaktlisten ringer, støtte for IR-fjernkontroll av tv-er og lignende med mobiler med infrarød sender, sikrere applikasjonssandkasser, innebygd geofencing-funksjonalitet, skritteller og en hel del annet. En hel del funksjonalitet avhenger dog av spesifikk maskinvarestøtte.

Under skallet
Som tidligere omtalt, blir SMS-funksjonaliteten i Android strammet inn betydelig. Blant annet vil kun den brukervalgte standardapplikasjonen kunne sende SMS-er. Men endringen er ikke så drakonisk som man tidligere kunne få inntrykk av. Andre applikasjoner vil også kunne sende SMS-er, men systemet vil sørge for at disse skrives til den delte SMS-tilbyderen på vegne av systemet. Dette betyr at SMS-er som andre applikasjoner sender, også vil være synlige for brukeren i standardapplikasjonen.

WebView-komponenten i Android, som mange applikasjoner bygger på, er fra og med KitKat basert på Chromium, åpen kildekode-utgaven av Chrome. Dette innebærer utvidet webstandardstøtte og bedre JavaScript-ytelse enn til nå. Det aller mest fra Chrome 30 skal være tilgjengelig.

Det loves også utviklerorienterte forbedringer og nyheter knyttet til videoavspilling, sikkerhet, RenderScript, grafikk, Bluetooth, tilgjengelighet og ressurs- og ytelsesanalyse.

Flere detaljer om dette finnes her. På denne siden finnes en rekke videoen hvor mange av nyhetene presenteres i detalj.

Noe vil bli skuffet
I tillegg til Nexus 5, vil Android 4.4 raskt bli tilgjengelig for Nexus 4, 7 og 10, noe senere for Google Play-utgavene av Samsung Galaxy S4 og HTC One. Den to år gamle Galaxy Nexus står derimot ikke på listen. Det vil trolig komme som en skuffelse for mange.

HTC lover at den nye Android-utgaven vil gjøres tilgjengelig også for vanlige HTC One-telefoner innen 90 dager, i alle fall i USA. Også enkelte andre telefoner fra HTC skal få KitKat-oppgraderingen, men det er uklart hvilke eller når.

Også Motorola har konkrete KitKat-planer. Denne oversikten viser hvilke telefoner som planlegges oppgradert, men det er ikke oppgitt noen datoer.

Google lanserte i går også Android Play Services 4.0, som bringer en del ny eller oppdatert funksjonalitet til også eldre Android-utgaver, men denne gang ikke eldre enn Android 2.3.

Når det gjelder den nye Hangsouts-appen, som blant annet støtter SMS-er og som følger med Nexus 5, vil den først bli tilgjengelig for andre Android-brukere om noen uker.

Massiv avlytting av finske myndigheter


Den finske utenriksministeren, Erkki Tuomioja, fortalte i går at regjeringens kommunikasjonssystemer har blitt utsatt for omfattende angrep fra utenlandske etterretningsagenter. Dette skriver Reuters.

I disse PRISM-tider skulle man kanskje tro at det dreier seg om amerikanske NSA, men ifølge den finske tv-kanalen MTV3 er mistankene rettet mot Kina og Russland, men dette skal ikke være bekreftet av regjeringen.

Kommunikasjonslinjene det skal dreie seg om, benyttes for kommunikasjon mellom den finske regjeringen og EU-representanter. Linjene skal ikke ha blitt brukt i forbindelse med streng klassifisert informasjon. Ifølge MTV3 kan avlyttingen ha pågått i så mye som fire år.

Ifølge Uusi Suomi forteller Ari Uusikartano ved det finske utenriksdepartementets informasjons- og dokumentasjonsdivisjon at innbruddet ser ut til å ha blitt gjort ved hjelp av skadevare er ligner på eller er enda mer sofistikert enn spionasjenettverket Red October, som digi.no omtalte i januar i år. Men det skal ikke dreie seg om Red October, som trolig ble stengt kort tid etter at det ble oppdaget.

Ifølge finske ESS har EU blitt informert om angrepet. Finland skal ifølge Tuomioja ikke være det eneste landet som er rammet.

Tele2 kvesser sparekniven


Svenske Tele2s fire heleide norske datterselskaper Tele2 Norge, Network Norway, One Call og MyCall må forberede seg på en større omstilling.

Ansatte ble gjort kjent med kuttplaner på allmøte torsdag ettermiddag.

Etter det digi.no får opplyst skal det være snakk om å konsolidere henholdsvis Tele2 Norge med Network Norway og One Call med MyCall, og altså gå fra fire til to virksomheter.

Antall innleide konsulenter skal også begrenses, kan en kilde fortelle.

Ledelsen ønsker ikke å kommentere omstillingene eller hvor mange ansatte som risikerer å bli overflødige.


Henning Lunde er direktør for PR og samfunn i Tele2s norske virksomheter.

– Når det ikke er mulig å gi deg detaljerte svar på dine spørsmål så skyldes det dels at dette er en prosess som ennå ikke er helt avklart. I den grad dette vil berøre ansatteforhold så vil vi selvsagt ikke informere om dette gjennom mediene først, skriver PR-direktør Henning Lunde i Tele2 Norge i en tekstmelding.

Lunde avviser at noen av de fire merkevarene skal fjernes. Han gir ellers ingen detaljer om hva som ble formidlet til de ansatte på informasjonsmøte.

– Vi gjør kontinuerlige endringer og justeringer for å styrke vår posisjon og vår konkurransekraft. Vi er utfordrer og vi vil alltid tilpasse oss best mulig for å konkurrere effektivt i markedet og levere gode produkter og tjenester til våre kunder, skriver han i en annen sms.

Tele2 Norge investerer stort for å bygge landets tredje mobilnett. I fjor hadde virksomheten et samlet underskudd på drøyt 152 millioner kroner. Det koster å bli utfordrer til Telenor og Netcom.

Vet du noe om denne saken? Kontakt vår journalist på e-post eller mobil 90 85 88 19. Vi behandler alle tips konfidensielt.

– USAs overvåking har gått for langt


Washington (NTB-AFP-DPA): Utenriksminister John Kerry innrømmer at USAs overvåking i noen tilfeller har gått for langt.

Under en konferanse i London torsdag, hvor Kerry deltok via videolink, forsvarte han overvåking som et verktøy for å hindre terrorisme.

Samtidig kom han kritikerne av overvåkingen i møte. Han bekreftet at president Barack Obama har bedt om en gjennomgang av virksomheten til USAs etterretningstjenester.

– Jeg erkjenner, slik presidenten også har gjort, at noe av dette har gått for langt, sa utenriksministeren.

- På autopilot
Kerry hevdet at både han og Obama er blitt oppmerksomme på ting de ikke visste om USAs overvåking som følge av medieavsløringene om etterretningstjenesten NSA.

Deler av overvåkingen har gått på autopilot fordi den nødvendige teknologien eksisterer, innrømte Kerry. Uttalelsene hans ble offentliggjort av det amerikanske utenriksdepartementet noen timer etter konferansen.

Tidligere denne uken sa en talsmann for Det hvite hus, Jay Carney, at det bør legges flere begrensninger på USAs overvåking. En gjennomgang av de amerikanske etterretningstjenestenes virksomhet skal være ferdig innen årsskiftet, ifølge Carney.

IMF og Verdensbanken
Obama har allerede bedt NSA om å stanse overvåking av Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken, ifølge en amerikansk tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt.

At NSA har overvåket de to finansinstitusjonene, har ikke vært kjent tidligere. Obamas ordre skal ha blitt gitt i løpet av de siste par ukene, omtrent samtidig som han ba NSA slutte å overvåke FN-hovedkvarteret i New York.

Medieavsløringene de siste månedene om NSAs virksomhet har vært basert på dokumenter fra varsleren Edward Snowden. NSA overvåker angivelig både utenlandske statsledere, telefonabonnenter i flere land og internettbrukere over hele verden.

Innstramming
Også etterretningskomiteen i det amerikanske Senatet har tatt initiativ til strengere regulering av NSAs overvåking.

Torsdag stemte et flertall i komiteen for nye regler for håndteringen av elektronisk informasjon som samles inn av USAs etterretning. Vedtaket setter blant annet grenser for hvor lenge informasjonen kan lagres.

Om innstrammingene får støtte fra resten av Kongressen, er foreløpig usikkert. Flere folkevalgte fra begge de store partiene mener komiteen ikke går langt nok og at noen av NSAs etterretningsprogrammer må skrinlegges fullstendig.

Møte i Moskva
Snowden-avsløringen som har fått mest oppmerksomhet den siste tiden, dreier seg om NSAs angivelige avlytting av Tysklands statsminister Angela Merkel.

Den tyske parlamentarikeren Hans-Christian Ströbele fra partiet De grønne møtte torsdag Snowden i Moskva for å diskutere avlyttingen. Amerikaneren skal i prinsippet være villig til å reise til Tyskland for å bistå etterforskerne som gransker avlyttingen.

– Han er forberedt på å komme til Tyskland og vitne, men betingelsene må diskuteres, sa Ströbele.

Snowden, som er siktet for spionasje i USA, har fått innvilget midlertidig asyl i Russland. Hvorvidt han vil kunne besøke andre land med det første, er imidlertid høyst usikkert.

En av advokatene hans sier til nyhetsbyrået Interfax at Snowden vil miste flyktningstatusen sin hvis han reiser ut av Russland. (©NTB)