Mobiltelefonen kan ødelegge forbindelsen mellom musklene dine

Overdreven bruk av smarttelefon kan være like skadelig for kroppen din som en yrkesskade, og det bekymrer forskere. 

Musklene våre kan nemlig miste en del av forbindelsen til hverandre på grunn av overbelastning, viser en ny studie som er utgitt i tidsskriftet Clinical Neurophysiology. 

– Vi kunne se at forbindelsen mellom musklene hos mobilbrukerne med smerter var nesten halvert. Stabiliteten i muskelforbindelsen er altså dårligere, forteller Pascal Madeleine, som er professor i idrett og ergonomi ved institutt for medisin og helseteknologi ved Aalborg Universitet i Danmark og hovedforfatter for studien. 

Det innebærer at de som bruker telefonen mye, kan få muskelforstyrrelser og ha problemer med å utføre oppgaver som krever at de koordinerer flere muskler samtidig. 

Muskelsystemet blir skjevt 

Ved å undersøke elektriske signaler i musklene hos smarttelefonbrukere kunne forskerne vise en sammenheng mellom kroniske smerter i for eksempel skulder, nakke eller tommelfingre og svakere koblinger mellom musklene. 

Det kan kanskje forplante seg og gi en vridning av hele muskelsystemet, forteller Pascal Madeleine. 

– Når du for eksempel går, bruker du flere forskjellige muskler – lårmuskler, leggmuskler og til og med musklene i armene. For å kunne utføre den bevegelsen i koordinert rekkefølge, må sentralnervesystemet fungere som dirigent for musklene, forklarer han. 

– Hvis musklene har fått en svakere forbindelse, forstyrrer det dirigenten, noe som igjen forstyrrer hele systemet, sier Madeleine. 

Analyserte mobilbrukere 


Smarttelefonbrukere ble analysert med elektroder, som målte de elektriske signalene mellom musklene. (Foto: Hong Kong Polytechnic University)

Forskerne koblet 40 mobilbrukere til en rekke elektroder og målte den elektriske aktiviteten mellom musklene mens de utførte en rekke oppgaver. 

20 av deltakerne hadde kroniske smerter i enten nakke- og skulderregionen, håndledd og/eller tommelfinger. 20 av dem hadde ingen smerter. 

– Vi har målt personer med og personer uten smerter. Dermed kunne vi se etter forskjeller, forklarer Madeleine. 

Med armer, håndledd og skulderregionen dekket til med elektroder ble forsøkspersonene satt til å taste inn en gitt tekst på henholdsvis datamaskin og smarttelefon i perioder på 3 minutter. På mobilen skulle de taste først med en og deretter med to fingre. 

– Gruppen med kroniske smerter hadde generelt dårligere sammenkobling og kommunikasjon mellom musklene i de berørte områdene, forteller Madeleine. 

Studien er utført i samarbeid med Hong Kong Polytechnic University med hjelp fra doktorgradstudent Yanfei Xie, dr. Grace P Szeto og dr. Afshin Samani. 

Kan fortelle om hjernens reaksjon på smerte 


Elektrodene målte de elektriske koblingene mellom muskelgrupper for å se om sentralnervesystemet hos personene var påvirket. (Foto: Hong Kong Polytechnic University)

Førsteamanuensis i integrert fysiologi ved Københavns Universitet, Bente Rona Jensen, er spesielt begeistret for analysemetoden i studien. Hun håper at måling av koblet muskelaktivitet vil kunne brukes i flere sammenhenger. 

– Faktisk har man tidligere brukt metoden til å måle hjernens signaler. Metoden er basert på ektromyografi (metode for studie av muskulaturens og de tilhørende nervenes aktivitet, red.), også kalt EMG, brukt på en ny og veldig interessant måte, sier hun. 

– Muskelaktivering styres i første omgang av hjernen, så metoden viser også noe om hvordan hjernen reagerer på kronisk smerte. Det kan fortelle oss noe om smertens påvirkning av muskler generelt, forklarer Jensen. 

Kan gjelde andre 

Jensen tror ikke svekkelsen av muskelkoblingen bare gjelder ved smerter etter mobilbruk. 

– Mobilen er ikke årsaken til muskelreaksjonen, det er smerten som hyppig mobilbruk kan medføre. Det samme gjelder for eksempel smerter på grunn av feil arbeidsstilling eller lignende, forklarer hun. 

Derimot er svekkelsen av muskelkoordinasjonen en reaksjon hvor andre muskler kompenserer på grunn av smerten, mener Jensen. 

Henvendelser fra frustrerte mobilbrukere 

Forhåpentligvis kan resultatene gjøre noe med det som kan bli en bølge av kroniske skader, omtrent som med museskader, forklarer forskeren. 

Han tror muskelforstyrrelsene har kommet for å bli. 

– Flere fagforeninger har kontaktet oss omkring medlemmer som opplevde smerter og forstyrrelser på grunn av mobiltelefonen. Vi bestemte oss for å undersøke hva som skjer når folk får muskelproblemer på grunn av smarttelefoner, forteller Pascal Madeleine. 

Nettopp derfor var det ifølge forskeren viktig å sammenligne muskelforstyrrelsene ved både datamaskin- og mobilbruk. Mobilbruk påvirket personene mest, særlig i nakke- og skulderregionen, forklarer Madeleine. 

Kjenner fortsatt ikke langtidseffektene 

Selv om selve den fysiologiske årsaken til en del av disse smertene nå er kartlagt, er det fortsatt mye forskerne ikke vet, forteller Madeleine. 

– Vi kunne ikke se om forsøkspersonene med størst muskelavkobling også hadde størst smerter. Vi vet heller ikke om muskelkoblingen kan gjenopptrenes, eller om den viser seg å være permanent skadet, forteller han. 

Det skal undersøkes i et nytt prosjekt. 

– Vi håper på å finne ut mer omkring de generelle sammenhengene mellom mobilbruk, smerter og muskelavkobling i flere studier fremover, sier Madeleine. 

Ved hjelp av trening kan det kanskje bli mulig å unngå kroniske skader, mener han. 

– Hvis vi kan identifisere en måte å endre folks bevegelsesmønster i forbindelse med mobilbruk, kan det kanskje være en løsning, sier han. Det er imidlertid fortsatt ukjent område for forskerne, forklarer han. 

Referanse: 

Madeleine, P. (m.fl) «Effects of chronic neck-shoulder pain on normalized mutual information analysis of surface electromyography during functional tasks», Clinical Neurophysiology (2016) (Sammendrag) DOI: http ://dx.doi.org/10.1016/j.clinph. 2016.06.015)30445-X/abstract

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.