Advarer mot å fengsle Syria-farere

Ifølge en undersøkelse utført av Dansk Institutt for Internationale Studier var 18 av 25 antatte gjerningsmenn i islamistiske terroraksjoner i Europa og Nord-Amerika mellom 2012 og august 2015 tidligere kriminelle, skriver Klassekampen.

Fra tidligere terroraksjoner er det kjent at radikalisering i fengsel har spilt en viktig rolle. EUs antiterrorsjef Gilles de Kerchove advarte før Paris-terroren mot at fengslene kunne bli utklekkingsanstalter for nye terrorister når hjemvendte fremmedkrigere sperres inne.

– Det er opplagt at den offensive strategien PST har med å fengsle personer som har vært i Syria, potensielt kan gi oss et framtidig terrorproblem, sier Gule.

I hvilken grad dette blir et problem, mener han avhenger av hva som blir tilbudt fangene i fengsel.

– Retorikken om å sperre dem inne og at vi ikke kan straffe dem hardt nok, er kontraproduktivt og kan bekrefte ekstremistenes verdensbilde, sier Gule.

Leave a Reply

Your email address will not be published.