Forskere som skusler vekk ytringsfriheten sin

Universiteter, høgskoler og frittstående institutter driver oppdragsforskning. Mange forskningsmiljøer er helt avhengige av eksterne inntekter. I prinsippet skal rapportene fra slike oppdrag gjøres offentlig tilgjengelig, og forskerne skal selv ha rett til å bruke og snakke om resultatene.

Men i realiteten forsøker og klarer mange oppdragsgivere å påvirke forskningsresultatene, enten ved regelrett sensur, eller ved at offentliggjøring av resultatene utsettes eller at tekst blir rettet på.

Ingen forskere ønsker å ha det slikt. Den akademiske friheten er et sterkt ideal. Den akademiske virkeligheten kommer i veien. Det må forskerne selv gjøre noe med.

Les hele innlegget i Aftenpostens Uviten-spalte. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.