Cyberforsvaret inntar Høgskolen i Bergen

Cyberforsvaret starter et formelt samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB). En rammeavtale om kompetanseutveksling blir skrevet under i morgen, tirsdag.

Samarbeidet vil særlig gjelde fag som kommunikasjon, datanettverk og nettverkssikkerhet, og vil medføre et bedre tilbud for studentene, sier leder for Institutt for elektrofag, Per Eilif Thorvaldsen i en pressemelding.

Dette er den tredje avtalen om samarbeid med akademia for landets kybermilitære. Fra før har Cyberforsvaret tilsvarende avtale med Høgskolen i Gjøvik og med NTNU i Trondheim.

I praksis skal Cyberforsvaret utveksle både instruktører og studieplasser med sine samarbeidspartnere i akademia.

Kommandørkaptein Trond Hermansen er skvadronsjef ved den sjøoperative sambandskvadronen på Haakonsvern i Bergen.

– Vårt håp på lang sikt er selvsagt økt rekruttering til våre avdelinger i Forsvaret ved at vi nå også tilbyr et formalisert opplegg for både hospitering og veiledning under bachelor-oppgaven, sier skvadronsjef Hermansen i pressemeldingen.

Det kan komme godt med. Forsvarets egne kyberstudier på ingeniørhøgskolen ved Gjørstadmoen militærleir uteksaminerer maksimalt 40 studenter hvert år, langt mindre enn behovet.

Møt forsvarets unge kyberkrigere i en reportasje fra digi.nos besøk på Gjørstadmoen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.