Archive for December 1, 2016

– Småbarn bør ikke se på TV og nettbrett

Forskerne fra American Academy of Pediatrics (AAP) fastslår i en fersk rapport at bruken av digitale medier har økt de siste årene. Forskning tyder på at de nye mediene har sine fordeler, men at de også kan utgjøre en helserisiko.

Forskerne har derfor satt opp en detaljert liste med anbefalinger til både foreldre, barneleger og andre om barns bruk av digitale medier, skriver Norsk Helseinformatikk på sine nettsider.

Listen er lang, men ett klart råd er at barn under 18 måneder ikke bør se på skjermer i det hele tatt. De litt eldre bør ikke ha mer enn én times skjermbruk om dagen.

Skjermen hører uansett alder ikke hjemme ved matbordet, og alle skjermer bør legges bort innen én time før sengetid. Skjermer på soverommet etter leggetid er heller ikke lurt.

Ifølge forskningen kan mediebruken føre til negative helseeffekter på søvn, oppmerksomhet og læring – som igjen kan føre til høyere forekomst av fedme og depresjon. Mediebruken øker også risikoen for at barna blir eksponert for unøyaktig, upassende eller usikkert innhold og usikre kontakter.