Archive for November 1, 2016

Spinat kan avsløre sprengstoff i bakken

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utstyrt bladene på spinatplanter med bitte små karbonrør. Nanoteknologien som har gjort dette mulig, har gitt planten en ny og viktig evne. Den kan nå brukes til å avsløre om det er eksplosiver i grunnen der planten vokser.

Plantene trenger ti minutter på å føre grunnvann via røttene og opp i bladene. Nanopartiklene som forskerne har lagt inn i bladene, gjør det mulig å lese av signaler med laser, ettersom bladene nå gir fra seg et tilnærmet infrarødt fluoriserende lys.

Den modifiserte spinatplanten avgir dette lyset når den avdekker eksplosiver i bakken. Karbonrørene inne i bladene reagerer på nitroaromatiske forbindelser, forklarer forskerne.

– Fjerner barrierer

Med et lite infrarødt kamera koblet til en datamaskin kan man deretter få tilsendt epost med informasjon om innhold av sprengstoff i grunnvannet. Signalet kan også leses av med en smarttelefon uten infrarødt filter, heter det i studien som er publisert i Nature Materials.

– Dette viser en ny måte å løse kommunikasjonshindre mellom planter og mennesker på, sier en av studiens forfattere, Michael Strano.

Han legger til at det ikke bare er spinat som har denne egenskapen.

– Vår studie viser hvordan man kan gjøre dette med andre planter og avdekke tilnærmet hva som helst, sier han til BBC.

Sprengstoff og nervegass

Strano har tidligere utviklet nanokarbonrør som kan brukes som sensorer som kan avdekke hydrogenperoksid, dynamitt og nervegassen sarin.

– Slike planter kan brukes til å overvåke utsiving i grunnvann fra nedgravde beholdere og avfall som inneholder nitroaromatiske forbindelser, sier Strano.

Foreløpig har forskerne klart å fange opp signaler fra de modifiserte plantene på 1 meters avstand, og forsøker nå å utvikle teknologien slik at de kan måle signaler fra større avstander.