Archive for April 12, 2016

HIV utmanøvrerer CRISPR igjen

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Joda, elbiler forurenser også

Vi har alle vært ute en varm dag i april og sett virvelvinder av støv reise seg fra fortauet og veien idet vinden griper tak eller en bil kjører fort forbi.

Dette vårstøvet består hovedsakelig av slitasjepartikler fra veien på grunn av piggdekkbruk gjennom vinteren.

Disse partiklene kommer i tillegg til andre partikler i lufta vi puster inn i løpet av året, fra eksos, vedfyring og forurensning som føres med vinden langveisfra. 

Piggdekk er versting

– Piggdekkbruk om vinteren er årsaken til mye støv på våren, sier seniorforsker Ingrid Sundvor fra NILU – Norsk institutt for luftforskning.

– Piggdekk river opp asfalten rundt 20 ganger mer enn hva piggfrie gjør. Hvor mye dette utgjør i total mengde støv kommer så an på blant annet type asfalt og hastighet.

Ifølge Statens vegvesen sliter en personbil med nye piggdekk løs mellom 40 og 50 kilo asfalt i løpet av en vinter. En del av denne asfaltslitasjen er så små partikler at de sprer seg i luften, og vi puster dem inn.

Kjører du elbil av miljøhensyn, bør du altså holde deg langt unna piggdekk. Men du støver uansett.

Alle biler skaper støv


– Elbil uten piggdekk er i sum bedre for den lokale luftkvaliteten, sier NILU-forsker Ingrid Sundvor. (Foto: Ingar Næss)

– Alle kjøretøy som har dekk og bremser bidrar noe til svevestøv i lufta, sier Sundvor.

Denne svevestøvdanningen er en mekanisk prosess, der friksjon i bremsene og mellom dekkene og veien fører til at partikler rives løs og slippes ut i lufta. Så for denne mekaniske svevestøvdanningen spiller det ingen rolle om du kjører en splitter ny elbil eller en gammel dieselpurke, i motsetning til utslipp fra eksos.

– Tyngden på bilen og kjørestil har også noe å si for slitasje av svevestøv fra veien, sier forskeren, uten at hun har tall på nøyaktig hvor mye mer en tung Tesla sliter opp i forhold til en liten Golf.

Men det er klart at lastebiler sliter mer enn personbiler.

Samtidig er piggdekkandelen for tunge biler i Oslo mye lavere enn for personbiler, og en personbil med piggdekk lager faktisk mer støv enn en lastebil som kjører piggfritt.

Kjør pent og piggfritt

– Noe annet som spiller inn på støvutslippene, uansett hva slags bil du har, er hastighet, fortsetter Sundvor.

– Jo fortere du kjører, jo mer støv produserer du i løpet av vinteren, og jo mer virvler du opp fra veibanen når våren kommer. Derfor er miljøfartsgrenser positivt for svevestøvnivåene.

– Så hva bør du kjøre, hvis du bryr deg om den lokale luftkvaliteten der du bor?

– Å la være å kjøre bil hvis man ikke må, er selvsagt det aller beste. Men må du, er en elbil uten piggdekk i sum bedre for den lokale luftkvaliteten, fordi de ikke forbrenner fossilt drivstoff i tillegg.

– Bensin- og dieselmotorer slipper nemlig ut nitrogendioksid (NO2) og flere andre typer forurensning til lufta, og særlig eldre og tunge dieselkjøretøy står for mye av dette, sier Sundvor.

Referanse:

Rune Elvik mfl: Vinterdekk uten pigger. Tiltakskatalogen, TØI, 2011 (revidert 2015).