Archive for April 8, 2016

Rushtidsavgift i Bergen ser ut til å fungere

Ifølge P4 , som har hentet tallene fra Bergen bompengeselskap, er nedgangen i trafikk i morgenrushet mellom 6.30 og 9.00 nærmere 14 prosent.

Siden 1. februar har det kostet 45 kroner å passere i dette tidsrommet, samt mellom 14.30 og 16.30 – noe som er 26 kroner mer enn ellers i døgnet.

– Disse tallene viser at den effekten vi så etter de to første to ukene, har holdt seg utover våren. Så avgiften ser jo ut til å fungere etter hensikten, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Han mener imidlertid at klimaeffekten er usikker, ettersom det totale antall biler gjennom døgnet fortsatt er like høyt.

Rushtidsavgiften i Bergen ble innført for å få bukt med høy luftforurensning, samt å få bedre flyt i trafikken.