Archive for February 7, 2016

Mobilen kan avsløre sykdom i øyet

Mange eldre opplever alvorlig synstap på grunn av sykdom, som grå og grønn stær. Begge disse sykdommene kan opereres. Men en annen aldersforandring i øyet er mer alvorlig og kan føre til varig svekket syn.

Forandringer i øyets gule flekk gir alvorlig synstap blant de over 60 år. Sykdommen kalles AMD og er den hyppigste årsaken til tap av sentralsynet hos eldre i vestlige land. Den kan skade synscellene slik at lesesynet og detaljsynet svekkes. Slike skader er umulig å reparere når de først har oppstått.

AMD forekommer i to varianter, og den ene kan man få behandling mot som bremser sykdomsforløpet. Dermed går synsreduksjonen saktere. Men det er avgjørende at sykdommen oppdages tidlig, før det oppstår varige skader.

Mobilen oppdager endringer

Nå har svenske forskere laget to app-er som gjør at du kan teste deg hjemme ved hjelp av mobiltelefonen.

Applikasjonene kan teste hvor godt du ser, og så sende testresultatene til en øyelegeklinikk for analyse.

Testene virker også langt bedre enn vanlige synstester, ifølge en studie gjort ved Sahlgrenska akademin ved Universitetet i Gøteborg.

Appene kan oppdage endringer i øyets gule flekk langt tidligere enn tradisjonelle tester, ifølge den nye forskningen.

– Resultatet av en vanlig synstest er avhengig av hvor god tid man får på seg, sier Lars Frisèn.

En vanlig synstest-plakat er også lite følsom, fordi bokstavene og tallene er hele. Symbolene  i mobiltesten er derfor fremstilt som prikker, fordi det lettere kan avdekke skader i øyets staver og tapper, forklarer han. 

Du leser inn hva du ser

Begge testene er selvforklarende. Den ene bruker sifre oppbygd som små lyssterke prikker. Sifrene vises bare en veldig kort stund på skjermen før de forsvinner.

Brukerens oppgave er bare å si numrene høyt. Variasjon i antall prikker endrer også vanskelighetsgraden. Svarene spilles inn og sammenlignes så med fasiten. Deretter kan resultatene sendes til klinikken.

Denne app-en heter MultiBit, og kan lastes ned gratis. 

– Men den må aktiveres av legen din, sier Lars Frisén til forskning.no.

Bokstaver

Den andre appen fungerer etter samme prinsipp, men med bokstaver i stedet for tall.

Bokstavene dukker opp i stadig nye kombinasjoner og størrelser, og testen er bygd opp som en lesetest.

Denne appen kalles Celego, men er ennå ikke å få tak i for forbrukere.

Kan frigjøre ressurser

Synstestene i appene bør kunne erstatte en del av de kontrollene som i dag gjøres på klinikker, ifølge Frisén, som har ledet teamet som har utviklet appene.

Han mener de også kan frigjøre knappe sykehusressurser.   

– Den gode kvaliteten på testene åpner muligheten for at appene kan erstatte mange pasientbesøk, frigjøre sykehusressurser og dermed redusere ventetiden, sier Christina Winther som forsvarer en doktorgrad ved Universitetet i Gøteborg om temaet denne uken.

Finnes medisin

Sykdommen kalles AMD, eller aldersrelatert makuladegenerasjon, finnes i to varianter, en såkalt tørr og en våt variant. Den våte kan behandles.Men ventetiden for å få behandling kan være lang. Da risikerer pasienter å miste synsfunksjon som det ikke går an få tilbake.

Legemiddelet som kan bremse den våte sykdommen gis som en injeksjon i øyet. Siden sykdommen er kronisk, krever den kontinuerlig behandling.  

Mange pasienter opplever det som mest verdifullt at de kan lese bedre etter behandlingen, sier Winther.

Hun mener lese-appen kan også fungere som kontroll med behandlingen ved at den gjør det mulig å undersøke pasientens leseevne og lesehastighet.

Kilde: 

Christina Winther: Aspects on Function in Age-Related Macular Degeneration. Doktorgradsavhandling. 29. januar 2016.

Christina Winther, Lars Frisén: Self-Testing of Vision in Age-Related Macula Degeneration: A Longitudinal Pilot Study Using a Smartphone-Based Rarebit Test. Journal of Ophthalmolog. 
Volume 2015 (2015), Article ID 285463, Doi.org/10.1155/2015/285463

Ny app skal hjelpe gravide med svangerskapsdiabetes

Stadig flere kvinner får svangerskapsdiabetes som kan gi økt risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjoner under fødselen, blant annet fordi barnet kan få høy fødselsvekt.

Høyere alder og overvekt hos gravide får skylden for økningen av svangerskapsdiabetes.

– Gravide med svangerskapsdiabetes må følges opp ekstra nøye. Vi har derfor utviklet en app hvor de selv kan følge med på blodsukkerverdiene sine, sier stipendiat Iren Borgen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun skriver doktorgradsavhandling om prosjektet og undersøker om appen, som har fått navnet Gravid+, er til hjelp under svangerskapet.

– Vi ønsker å se om den gir en effekt på sukkerbelastningstesten som utføres cirka tre måneder etter fødselen, forklarer Borgen.

Får mer oversikt

I løpet av året skal appen testes ut på 264 kvinner ved fem sykehus i Oslo og Akershus. Til nå er det rekruttert 40 deltakere ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus i Lørenskog som er i gang med testing.

Kvinnene starter med måling av blodsukkeret når de blir diagnostisert for svangerskapsdiabetes. De kan automatisk overføre blodsukkerverdien fra blodsukkerapparatet til mobilen sin ved hjelp av en Bluetooth-funksjon.

På skjermen dukker det opp symboler som smilefjes hvis blodsukkeret er bra, og kvinnene kan legge inn egne mål for fysisk aktivitet. I tillegg får de gode råd og tips om kosthold og svangerskapsdiabetes, og informasjon om oppfølging på sykehuset.

Rejane Andrade Riise var den første som testet appen da hun gikk gravid med sønnen Aleksander.

– Det interessante er at jeg gikk opp like mange kilo de siste fem månedene i svangerskapet som jeg hadde gjort i løpet av de fire første, sier hun og legger til at blodsukkerverdiene ble mye bedre underveis.

Fra før har Rejane Andrade Riise to barn, og hun har hatt svangerskapsdiabetes under alle tre graviditetene.

– Jeg tror appen hjalp meg til å spise sunnere, trimme mer og bli mer bevisst på kostholdet. Man blir rett og slett mer skjerpet, sier hun.

Øker risikoen for diabetes type 2

I løpet av studien skal deltakerne også svare på forskjellige spørsmål i et spørreskjema på sykehusene. Resultatene skal sammenlignes med en kontrollgruppe som ikke har brukt appen.

De fleste med svangerskapsdiabetes blir friske etter fødselen, men for noen kan tilstanden være en forløper til diabetes type 2, som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

– Denne risikoen kan minskes ved å spise sunt og mosjonere under svangerskapet, sier forsker Iren Borgen.  

Forskerne søker nå etter flere deltakere som kan teste ut appen. Er du interessert, ta kontakt med stipendiat Iren Borgen ved Høgskolen i Oslo og Akershus: iren.borgen@hioa.no.