Archive for January 27, 2016

Medisinsk forskning til folket i en app

Hvis du blir lagt inn på sykehus ønsker du å bli tilbudt best mulig behandling basert på nyest mulig forskning. Realiteten er at veien fra forskningsresultater til praktisk anvendelse kan være lang.

Nye funn innen et felt må vurderes grundig opp mot hverandre, og så må den nye kunnskapen ut til fagmiljøene. Dette tar gjerne over et år. Og i mellomtiden har det kommet nye studier.

Per Olav Vandvik, forsker ved Institutt for helse og samfunn, har som mål at ny kunnskap skal bli delt raskere. For å nå dette ambisiøse målet har han og kollegene utviklet en app som heter MAGICapp.

Den skal samle inn medisinsk kunnskap basert på forskning fra hele verden, for så å spre den raskt og effektivt ut til forskjellige brukere.

– Vi vil at leger og pasienter lettere skal kunne høste godene av ny kunnskap, sier Vandvik.

Vandvik nevner lungebetennelse som et eksempel der nye funn bør raskt ut til folket.

– Et høyst konservativt anslag tilsier at 300 liv ville vært spart i Norge dersom steroidbehandling hadde blitt raskere innført som normal praksis, sier han.

Steroider mot lungebetennelse

En stor og godt utført studie på lungebetennelse ble publisert i The Lancet i januar. Resultatene viste en klar gevinst ved bruk av steroider. Endring av praksis skal alltid være basert på oppsummert forskning av alle tilgjengelige studier, så Vandviks gruppe bestemte seg for å produsere en systematisk oversikt.

– Vi utarbeidet oversikten på en måned og sendte inn til tidsskriftet Annals of Internal Medicine. De har brukt 6 måneder på publiseringsprosessen, forteller Vandvik.

Han har som mål å inngå partnerskap med et tidsskrift og sikre publisering i løpet av tre måneder etter at ny kunnskap er ute. Og selvfølgelig skal resultatene rett inn i MAGICapp.

– Å få den nye anbefalingen på plass i MAGICapp tok bare 15 dager, forteller Vandvik.

Kvalitetssikret informasjon

– Det er selvfølgelig essensielt at informasjonen i MAGICapp er fullt ut pålitelig, sier Vandvik.

All informasjon i appen kommer fra etablerte organisasjoner og fagmiljøer som utvikler faglige retningslinjer. De vurderer nye funn etter internasjonalt aksepterte standarder, for så å kunne spre kvalitetssikret kunnskap til helsepersonell og myndigheter.

MAGICapp fungerer som en publiseringsplattform, der de kan publisere og oppdatere sine faglige retningslinjer.

Flere land har tatt MAGICapp i bruk. Helsedirektoratet har etablert et innovasjonsprosjekt med siktemål å bruke MAGICapp for alle nasjonale retningslinjer. MAGICapp brukes og av Sundhetsstyrelsen (Danmark), Den Finske Legeforeningen og andre.

App for alle

– Det er viktig for oss at resultatene skal være tilgjengelig for et større publikum, sier Vandvik.

Ved å utvikle en app når de ikke bare leger, men også mannen i gata. Leger og pasienter kan sammen gå inn i appen og finne anbefalte behandlinger og annen nødvendig fagkunnskap.

Informasjonen ligger i flere lag, og brukerne kan grave så dypt de har behov for. Ved noen tastetrykk kan en bruker sammenligne alternative behandlinger, og veie fordelene og ulempene opp mot hverandre. De som ønsker det kan grave helt ned til enkeltstudiene som ligger til grunn for anbefalingene.

– Vårt mål er at appen skal bidra til gode samtaler mellom behandlere og pasienter, forteller Vandvik.

Med MAGICapp inn i fremtiden

Neste steg i MAGIC er å bygge et digitalt og troverdig økosystem. Vandviks gruppe ønsker å raskt fange opp, oppsummere og publisere ny kunnskap. Han ønsker at nyere og bedre behandlingstilbud skal bli raskere innført og at behandling som ikke nytter, eller i verste fall gjør skade, skal bli raskere stanset.

– Behandling som ikke nytter er en unødvendig belastning for pasienten og sløsing med helseressurser, sier han.

Han inviterer nå helsemyndighetene og fagmiljøene med på ferden videre, både i Norge og nabolandene. Målet er å sikre at kunnskapen blir implementert i praksis.

– Vår målsetting er å pumpe ut ny kunnskap til helsepersonell og pasienter gjennom systematiske oversikter og troverdige anbefalinger. Disse skal vi gi gjennom vår MAGICapp og i medisinske tidsskrifter. Eksempelet med steroider ved lungebetennelse illustrerer verdien en slik tilnærming kan gi for pasienter og samfunn, avslutter Vandvik.