Archive for August 27, 2014

Store bedrifter infiseres daglig

Revisjonsselskapet KPMG har sammen med IT-sikkerhetsselskapet FireEye gjennomført en omfattende analyse av datatrafikken til og fra 14 virksomheter i privat og offentlig sektor i Sverige. I gjennomsnitt har hver av disse virksomhetene omtrent 5000 ansatte, men det skal være ganske stor variasjon i størrelsen på virksomhetene. Resultatet av analysen kan vanskelig sies å være annet enn skremmende.

Bakgrunnen for analysen er at man i de senere år har sett en økning i mengden av alvorlige IT-angrep rettet mot blant annet fortrolig finansinformasjon, forretningskommunikasjon, informasjon knyttet til rettsvesenet og annen sensitiv informasjon hos myndighetene, inkludert militæret.

Trafikkanalysen ble gjort ved at et maskinvarebasert sikkerhetsprodukt, FireEye NX 7400, ble utplassert i ytterkanten av infrastrukturen til hver av de 14 virksomhetene, mellom virksomhetenes egne løsninger for nettverkssikkerhet og klientmaskinene i virksomheten. All trafikk, både innkommende og utgående, ble enten sendt gjennom FireEye-boksen eller speilet til denne, over en periode på fire uker i juni i år.

Infiseres hver dag
Undersøkelsen viser at samtlige virksomheter blir daglig utsatt for store mengder IT-angrep, i gjennomsnitt 43 hendelser. Det i seg selv er ikke overraskende. Derimot viser undersøkelsen at angrepene ofte lykkes. I gjennomsnitt ble to nye datamaskiner i hver virksomhet infisert hver eneste dag, og bedriftene ble som følge av slike infeksjoner i gjennomsnitt utsatt for 30 daglige forsøk på datalekkasje.

Bare hos én av de 14 virksomhetene ble det ikke registrert infeksjoner. Det gjorde det derimot hos de 13 andre, altså hos 93 prosent av bedriftene. Dette ble oppdaget ved at skadevaren tok kontakt med eksterne servere. Eventuell skadevare som ligger i dvale eller ikke lenger er aktiv, kan nødvendigvis ikke oppdages gjennom analyse av nettverkstrafikk.

Ved 11 av de 14 bedriftene, 79 prosent, ble det registrert faktiske forsøk på datatyveri.

I løpet av de fire ukene ble det registrert 15 586 ulike sikkerhetshendelser. 49 prosent av disse stammer fra ukjente trusler, altså skadelig kode som ennå ikke har blitt rapportert eller klassifisert. I mange tilfeller skal det ha dreid seg om skadevare laget spesielt for å angripe den enkelte virksomheten. 52 prosent av skadevaren som ble identifisert, var ifølge FireEye ukjent for antivirus-leverandørene.

Manglende evne
– Denne studien er unik i sitt slag i Sverige og viser at evnen til å identifisere, isolere og bearbeide sikkerhetshendelser er lav, og at halvparten av angrepene passerer at at de oppdages, noe som er oppsiktsvekkende, sier Quentin Authelet, som er leder for blant annet informasjonssikkerhet hos KPMG, i en pressemelding.

– Dette er svært alvorlig og betyr at vi må tenke på nytt når det gjelder IT-sikkerhet i Sverige. Inntrengningen må oppdages betydelig raskere for ikke å risikere virksomhet og penger for både bedrifter og myndigheter, sier Daniel Kollberg, nordensjef i FireEye, i en pressemelding.

Til SvD Näringsliv sier han at det i gjennomsnitt tar 229 dager fra en infeksjons skjer til den oppdages, og da gjøres det ofte av en tredjepart.

– Det burde ikke være snakk om uker, ikke engang dager. Det burde dreie seg om minutter, sier Kollberg.

– En tyv som har tatt seg inn i et hus skal oppdages umiddelbart, ikke etter åtte måneder,

Norge
– Det er ingen grunn til å tro at Norge er i bedre forfatning, tvert imot, sier norgessjef i FireEyes, Jarle Abelhaug Eek i en kommentar til digi.no.

Til SvD Näringsliv sier Authelet at virksomhetene må sette seg ned og analysere hvor man befinner seg, hvor godt man er forberedt i dag, samt sette mål for virksomheten knyttet til det risikonivået man er villige til å akseptere. Først da man avgjøre hvilke tiltak som må gjøres.

Stillhet
Til samme avis sier Kollberg at noe av det som hindrer en slik utvikling, er den totale stillheten fra virksomhetene om slike spørsmål.

– Det er vanskelig å være den første som stiller seg opp og sier at «vi er ikke så flinke på dette her», eller som forteller at selskapet har blitt rammet. Slik det er i dag er et bare de tilfeller som tvinges ut i lyset som blir kjente. Resten holdes hemmelig.

En rapport om den svenske undersøkelsen finnes her. Der fortelles det blant annet at langt fra alle «callback»-serverne befinner seg i østlige land som Russland, Ukraina og Kina. Flere av serverne skal ha være lokalisert i land som USA, Storbritannia og Tyskland.

Microsoft flytter til nettskyen

Microsofts uttalte fokus på nettsky og og mobil begynner å bære frukter også internt.

Selskapet kunngjorde forrige uke at det planlegger å flytte store deler av sin interne infrastruktur til Azure-servere, i stedet for å fortsette med dyre datasentre.

Den konkrete planen er å migrere mye av den kompatible IT-infrastrukturen, tilsammen 14,000 interne applikasjoner, som inkluderer HR-applikasjoner, finans og kursing.

Per i dag bruker Microsofts IT-avdeling syv datasentre rundt i verden, men to av disse kommer til å måtte stenges innen 24 måneder grunnet leieavtaler som går ut. Dessuten vil tusener av servere gå ut på dato i tiden fremover, og det å erstatte dem vil koste 200 millioner dollar over de neste fem årene.

Det ble derfor konkludert at den mest praktiske og økonomiske løsningen blir å migrere store deles av infrastrukturen til virtuelle Azure-servere, og ideelt skal alle de kompatible applikasjonene være migrert innen juni 2018.

Det er en del funksjoner som ikke egner seg til migrering, og disse vil fortsatt kjøres fra fysiske datasentre.

Microsoft IT har fra før anvendt Azure i stor grad til nye applikasjoner, men nå vil altså mye av de eksisterende applikasjonene flyttes over.

IT-avdelingen i Microsoft er en separat avdeling av selskapet, som drifter Microsofts tjenester, men også selv er kunde til produktene. De beskriver seg selv om sin egen første og beste kunde, som kan prøvekjøre nye produkter og tjenester før de rulles ut til andre. Denne storstilte migreringen er en glimrende måte å teste Azure-infrastrukturen på og bevise at nettskyen fungerer. Azure har tross alt slitt med noen stabilitetsproblemer i det siste.

Evry vurderer salg

Styret i Evry har besluttet å starte en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter for selskapet. Salg er én slik mulig. Dette kunngjorde Evry i dag. Det understrekes dog at det ikke er sikkert at prosessen vil lede til noen transaksjon.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry forteller til digi.no at dette er en del av en tredje fase som følge av fusjonen mellom EDB og Ergogroup for fire år siden. De to foregående fasene har dreid seg om integrering av selskapene og organisk vekst. Vekstplanen ble ifølge Remman presentert i juni, under Evrys kapitalmarkedsdag.

I en pressemelding skriver Evry at parallelt med at selskapets fokus på organisk vekst forsterkes, har styret og ledelsen gjennomført en strategiprosess for å evaluere hvordan selskapet kan skape enda bedre leveranser til dets kunder og høyere verdier gjennom strategiske grep.

– Fase tre dreier seg om nordisk lederskap, hvor vi skal bidra til konsolidering i markedet og utnytte de mulighetene som finnes, sier Remman.


Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry sier ingenting om hvilke andre alternativer enn salg av selskapet som nå skal vurderes.

Styret og ledelsen mener at Evry allerede er godt posisjonert i attraktive segmenter i det nordiske markedet, og at selskapet har gode forutsetninger for å ta markedsandeler på veien til nordisk lederskap.

Evry skriver i pressemeldingen at teknologi vil spille en stadig viktigere rolle for økonomisk vekst og økt velferd i de nordiske landene i årene som kommer.

– Dette er til dels drevet av forbrukernes etterspørsel etter digital teknologi, og dels at bedrifter med høyt kostnadsnivå søker nye løsninger for effektivisering. Men i dette markedet er det global konkurranse, sier Remman.

I pressemeldingen er salg av selskapet det eneste alternativet som nevnes. Remman ønsker ikke å svare på hvilke andre muligheter som vurderes.

Det blir opplyst i pressemeldingen at de største Evry-eierne, Posten og Telenor, støtter en slik strukturert prosess. De to selskapene eier til sammen 70,2 prosent av Evry. Styret i selskapet skal dog være opptatt av å finne løsninger som ivaretar interessene til hele aksjonærfellesskapet. ABG Sundal Collier er valgt av styret som finansiell rådgiver i prosessen.

Børsjubel for Evry-planer

Oslo (NTB-Hans Cosson-Eide): IT-giganten Evry kan bli solgt, varsler styret i selskapet. Nyheten førte til en kraftig kursoppgang for Evry-aksjen.

Aksjen steg 31 prosent til 16 kroner i løpet av den første timen med handel på Oslo Børs. Før børsen åpnet, varslet Evry en prosess som kan innebære å selge hele selskapet.

Hovedaksjonærene Posten og Telenor, som til sammen eier 70,2 prosent av Evry-aksjene, er positive til prosessen, ifølge Evry. IT-selskapet presiserer at det ikke er sikkert at prosessen ender med salg.

Nettbanktrøbbel
Evry har vært i hardt vær i år på grunn av en rekke problemer med DNBs nettbankløsning, som selskapet drifter. I juni opplevde DNBs kunder at nettbanken ble satt ut av drift tre ganger på én uke.

Til tross for problemene har Evry-aksjen steget jevnt og trutt på Oslo Børs så langt i år. I januar var aksjen nede i 9 kroner. Tirsdag ettermiddag endte kursen på 12,25 kroner, før onsdagens hopp til 16 kroner.

Internasjonal interesse
Analytiker Espen Torgersen i Carnegie sier utenlandske investorer ofte viser interesse for norsk teknologi og sannsynligvis vil være interessert i Evry.

– Jeg tror en sånn type transaksjon vil høste interesse blant internasjonale fond. Det er gitt at det vil dukke opp på radaren, sier Torgersen til E24.

Målet med prosessen Evry er inne i nå, er å finne ut «hvordan selskapet kan skape enda bedre leveranser til våre kunder og høyere verdier gjennom strategiske grep».

Evry har 10.000 ansatte i 50 nordiske byer og omsetter for nesten 13 milliarder kroner i året. (©NTB)

64-bits Chrome klar for Windows

Google kom i går med Chrome 37 for Windows, Mac og Linux. Selv om også Mac- og Linux-versjonene inkluderer en rekke mindre forbedringer, blant annet sikkerhetsfikser til så mange som 50 ulike sårbarheter og støtte for Web Cryptography API, er det Windows-utgaven som denne gang har mest nytt å by på.

Den viktigste nyheten er at Chrome nå er tilgjengelig i en 64-bitsutgave også til Windows. Fra før finnes det 64-bitsutgaver av Chrome til Linux. En 64-bitsutgave til OS X er fortsatt under utvikling.

Nå er det ikke slik at Chrome 37 utgjør en endelig overgang til 64-bits på Windows. Dersom man bare lar nettleseren oppdatere seg selv, vil den fortsatt forbli 32-bits i overskuelig framtid. For å få 64-bitsutgaven må man gå til nedlastingssiden for Chrome og laste ned installeringsprogrammet for 64-bitsutgaven. Deretter lukker man Chrome og kjører installasjonsprogrammet. Ved å skrive «chrome://chrome/» i adressefeltet, skal man da kunne se at det står «(64-bit)» etter versjonsnummeret.

Ifølge Google er det betydelige fordeler ved 64-bitsutgaven, men også en potensiell ulempe.

Fordelene dreier seg om ytelse stabilitet og sikkerhet. Ytelsen skal særlig være forbedret i forbindelse med presentasjon av grafikk og medieavspilling. Blant annet har Googles egne tester vist at dekodingsytelsen under avspilling av YouTube-videoer med HD-oppløsning og VP9-koding er 15 prosent høyere med 64-bitsutgaven enn med 32-bitsutgaven.

Under testingen av tidlige versjoner av 64-bitsprogramvaren skal denne utgaven var nesten dobbelt så stabil som 32-bitsutgaven ved visning av typisk webinnhold. Det bør bety færre krasj og avbrytelser.

Google opplyser dessuten at visse forsvarsmekanismer i nettleseren er langt mer effektive i 64-bitsutgaven, spesielt mot sårbarheter knyttet til kontroll av minne-layouten av objekter.

Ulempen
64-bitsutgaven av Chrome støtter ikke plugins som bruker 32-bits NPAPI-grensesnittet som i sin tid ble introdusert av Netscape. Fordi de fleste fortsatt bruker 32-bits nettlesere, er det mange plugins som ikke tilbys i 64-bitsutgave. Plugins som støtter 64-bits NPAPI skal derimot, i utgangspunktet, fungere inntil videre. Google har som kjent kunngjort at all NPAPI-støtte skal fjernes fra Chrome, trolig innen utgangen av året.

Flash Player er uansett integrert i Chrome og vil fungere i 64-bitsutgaven, både nå og i årene som kommer. Google har dessuten testet at 64-bits Java og Silverlight fungerer. To eksempler på plugins som derimot ikke fungerer er Google Voice Plugin og Google Earth Plugin.

Penere tekst
Chrome 37 for Windows inkluderer også støtte for Microsoft-teknologien DirectWrite. Dette er et programmeringsgrensesnitt for tekstgjengivelse med høy kvalitet, også på høyoppløste skjermer. Til nå har Chrome for Windows bare støttet den bortimot 30 år gamle GDI-teknologien (Graphics Device Interface).

Ny teknologisjef i Telenor

Telenor melder i dag at de ansetter en ny teknologidirektør, Magnus Zetterberg. Han tiltrer stillingen den 1. oktober, og erstatter Frode Støldal.

Zetterberg kommer fra stillingen som teknologidirektør for Telenor i Sverige, og har tidligere blant annet vært innom Nokia og 3G Infrastructure Services i Sverige.

Zetterberg påpeker i pressemeldingen at han har stort sett jobbet i selskaper i utfordrer-posisjonen, og dette vil gi han andre perspektiver i jobben som CTO i Telenor Norge.

Administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen, sier at selskapet står ovenfor en rekke utfordringer knyttet til utbygging, teknologiskifte, drift og vedlikehold av nettet, og Zetterberg er godt egnet til å lede dette arbeidet – samtidig som han tar med seg kundefokus inn i bildet.

– Statsbygg bør overta universitetsbygningane

Universitetet i Oslo har no eit etterslep på vedlikehald på 8,5 milliardar kroner. Og etterslepet aukar med ein halv milliard i året, skriv Uniforum. 

I dag er ein tredel av bygningane til UiO i så dårleg stand at dei må rehabiliterast. Det gjeld i høgste grad museumsbygningane til både Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum.

Direktør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum meiner difor at det er på tide å sjå nærare på om eigedomsmassen til UiO er organisert på rett måte.

– Statsbygg bør overta og administrera alle bygningane til UiO. Ja, faktisk kan dei overta bygningane til alle universiteta. Då kan dei anten organiserast innanfor dagens Statsbygg eller i eit eventuelt, nytt statleg selskap som kan kallast Universitetsbygg A/S. Med ei profesjonell organisering av bygningsmassen kan universitetsleiinga konsentrera seg meir om kjerneoppgåvene til universitetet, altså forsking og undervisning, er han overtydd om.

Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum har ein stor del av dei bygningane som treng rehabiliterast. – I ein kommentar i årsmeldinga til UiO frå 1977 står det at når veksthuset er ferdig, vil det vera ei prioritert oppgåve å rehabilitera dei gamle bygningane til musea på Tøyen. Faren min fortalde meg at det allereie på 1930-talet var ein stor sprekk i kjellargolvet i Geologisk museum. Den sprekken er framleis ikkje reparert. Begge desse døma viser at forfallet er eit gammalt og slett ikkje noko nytt problem, konstaterer Bjørlykke

Les heile saka på Uniforum

Tarmbakterie kan beskytte mot allergi

En peanøtt kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.

Rundt fem prosent i Norge er allergiske mot melk, mel, nøtter eller andre matvarer, ifølge Astma- og allergiforbundet.

Nå gir en ny studie håp om at en vanlig tarmbakterie kan beskytte mot noen matallergier.

Den som har mindre av denne tarmbakterien, kan ha høyere risiko for å utvikle allergi mot peanøtter. Men ved å tilføre bakterien, kan problemene bli mindre.

Sammenhengen er påvist i en studie presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Foreløpig er den riktignok bare funnet hos mus.

Fôret med bakterier

Det internasjonale forskerteamet testet tre grupper mus: Mus med normal tarmflora, mus som ikke hadde tarmbakterier fordi de hadde vokst opp i et helt sterilt miljø, og mus som var blitt behandlet med antibiotika som nyfødte, og dermed hadde en redusert mengde tarmbakterier.

Musene med lite eller ingen tarmbakterier, fikk en sterkere reaksjon på peanøtter enn mus med normal tarmflora. Kroppen deres produserte flere antistoffer.

Men den allergiske reaksjonen kunne hindres ved å tilføre tarmbakterien Clostridia.

Da musene fikk denne bakterien i seg, ble reaksjonen langt mindre.

Forskerne fant ikke samme effekt med en annen type tarmbakterie.

Det tyder på at Clostridia-bakterien har en spesiell funksjon, skriver forskerne i en pressemelding.

Den sørger for at allergenene, stoffene som framkaller allergi, ikke blir tatt opp i blodet.

Vil lage allergimedisin

Selv om forskningen foreløpig bare er gjort på mus, tror forskerne bak at den kan bidra til å motvirke allergi hos mennesker.

– Det er selvsagt ingen garantier, men dette er mulig å teste som en behandling mot en sykdom det foreløpig ikke finnes noen midler mot, sier Cathryn Nagler ved University of Chicago i pressemeldingen.

Men hun er rask til å påpeke at sammenhengen ikke er godt nok studert, og at det er vanskelig å vite noe om årsakssammenhengene.

Mange metoder har blitt prøvd ut for å behandle allergi, blant annet ved å øke toleransen ved å utsette allergikeren for litt av det han er allergisk mot.

Det er uklart hvorfor en del av oss blir allergikere, det kan skyldes både gener og miljø.

Tidligere studier har antydet at det å bli eksponert for bakterier kan hindre at barn utvikler allergi.

For eksempel er mange av produktene vi bruker bakteriehemmende og fremmer allergi.

Mangel på et type protein kan også bidra til matallergier.

Svekkede tarmbakterier som følge av for eksempel mye antibiotika er bare én mulig delforklaring.

Men forskerne bak den nye studien har allerede tatt foreløpig patent på en bakteriefremmende behandling de er i ferd med å utvikle.

Referanse:

Stefka, A.T., m.fl.: Commensal bacteria protect against food allergen sensitization. PNAS, online 25. august 2014

Flere innbrudd oppklares med nytt dataprogram

Et innbrudd kommer sjelden alene. Ofte begår gjerningsmannen eller banden flere innbrudd i nærheten eller i andre områder. Men det er tidkrevende å sammenligne spor og finne likhetstrekk manuelt for politietterforskere. 

Ofte oppklares ett eller to innbrudd i et område, mens gjerningsmannen i realiteten har begått langt flere innbrudd andre steder, uten at de oppklares. 

Nå har forskere ved Blekinge Tekniska Högskola i Sverige utviklet et nytt datasystem som kan forenkle etterforskningen, og forhåpentlig oppklare flere serieforbrytelser.

Har oppklart flere serieinnbrudd

Martin Boldt presenterte dataprogrammet på Politiforsknings-konferansen i Växjö nylig. Han er assisterende professor i datavitenskap ved Blekinge Tekniska Högskola. 

Assisterende professor ved Blekinge Tekniska Högskola har utviklet programmet sammen med kolleger.

- Målet er å etablere metoden for å hjelpe etterforskere til å øke oppklaringsprosenten, sier han til forskning.no.

Programmet er prøvd ved flere politidistrikter i Sverige, og har allerede medvirket til at flere serieinnbrudd ble oppklart. Foreløpig er skjemaet brukt i 7000 tilfeller i Stockholm, Göteborg, Skåne og syv mindre distrikter i Sverige. 

Programmet er utviklet i samarbeid mellom det svenske politiet, statens kriminaltekniske laboratorium og Blekinge Tekniska Högskola. Det er finansiert ved hjelp av midler fra EUs regionale utviklingsfond. 

Automatisk skoavtrykk-matching

Systemet bygger på at etterforskere fyller ut et digitalt detaljert skjema over hvert åsted. Man setter kryss for om det er funnet fingeravtrykk og skoavtrykk, hva som er stjålet, hvor innbruddstyvene har tatt seg inn og så videre. 

Innebygd i systemet er dessuten en automatisk generert skoavtrykk-matching, slik at etterforskerne raskt kan finne ut om fotavtrykket matcher tidligere registrerte fotavtrykk i databasen.

Det samme vil på sikt kunne gjøres for fingeravtrykk og hanskeavtrykk, slik at man kan koble seg opp mot det sentrale registeret for å prøve å finne en match raskt.

Skjemaet kan sendes på epost og deretter kan det lagres i en sentral database. 

- Dette kan i fremtiden kunne gjøres fra patruljebilen, sier Boldt.

På Politiforsknings-konferansen ble det også satt søkelys på uheldige sider ved at politiet bruker mer skjulte metoder nå enn før. 

Tidsbesparende

- Men det viktigste ved programmet er å automatisere manuelt etterforskningsarbeid, sier Boldt. 

Nå er opplysninger om åstedet for det meste formulert som åpen, ustrukturert tekst. Ofte stiller forskjellige politietterforskere ulike spørsmål. 

Det å lete etter eventuelle likhetstrekk mellom ulike innbrudd, tar nå etterforskere flere timer. I praksis har de ikke tid og mange innbrudd forblir uoppklart.

- Sannsynligvis er mange gjerningsmenn som blir dømt for et eller to innbrudd, ansvarlig for langt flere. Men de blir ikke oppklart, sier Boldt. 

Om det er fingeravtrykk eller ikke, oversettes til 0 eller 1 i dataprogrammet. Dermed går det mye raskere å finne mønster mellom innbruddene, i motsetning til i løpende tekst i tradisjonelle politirapporter.

Grunnen til at programmet forenkler jobben, er at man setter kryss ved hvert spor som er funnet (for eksempel fingeravtrykk, stjålet PC), eller lar ruten være åpen. Dataprogrammet oversetter dette til nuller og ettall, avhengig av om du har satt kryss eller ikke. Man kan når som helst legge til nye opplysninger. 

- Programmet finner dermed mønstre i innbruddene som har likhetstrekk mye raskere, sier Martin Boldt. Ifølge hans og hans kollegers anslag, kan programmet føre til 10 prosent flere oppklaringer.  

Mønstre fremkommer

Når en forbrytelse registreres, kan etterforskerene anslå sannsynligheten for at andre kriminelle hendelser deler samme mistenkt. 

Programskaperne har utviklet en modell for å anslå en viss sannsynlighet for sammenheng med andre forbrytelser, med 95 prosent sikkerhet. Men han innser programmets begrensninger: 

- Selv om dette er et fantastisk verktøy, er det ikke noe tryllemiddel, poengterer Boldt. 

Det blir aldri bedre enn opplysningene som legges inn. Og dersom innbruddene som er begått av samme bande eller gjerningsmann skiller seg fra hverandre, blir ikke dette fanget opp av programmet. 

Vil neppe revolusjonere oppklaringer

Professor Paul Larsson er i utgangspunktet positiv til dataprogrammet, men er likevel skeptisk til hvor mye det vil bety for oppklaringsprosenten. 

- I visse tilfeller kan det hjelpe, men jeg er skeptisk til om det vil monne på den totale mengden av uoppklarte vinningsforbrytelser, sa professor Larsson ved Politihøgskolen i Oslo.

Han sier han er redd for at slike systemer kunne brukes som argument for økt sentralisering og at man glemmer hvor viktig lokalkunnskap er for oppklaring. 

Ifølge Larsson varierer oppklaringsprosenten for simple tyverier svært mye fra tettbygd strøk til store byer. 

- Mens Sogn og Fjordane oppklarer 50 prosent av tilfellene, er oppklaringsandelen ofte under 10 prosent i Oslo, sier han. Larsson mener dette kan komme av at politiet i distriktet kjenner forholdene bedre og at det er få registrerte saker.

Forskning på oppklaringsprosenten når det gjelder såkalt mengdekriminalitet, typisk tyverier, viser at politiet er helt avhengig av publikums observasjoner, håndfaste bevis og god lokalkunnskap hos politiet.

Andre forbrytelser

Målet med systemet er å forbedre den kriminaltekniske etterforskningen av i første omgang innbrudd i bolighus. På sikt mener Martin Boldt at systemet kan videreutvikles for bruk ved andre typer forbrytelser, som andre typer innbrudd og tyverier, økonomisk bedrageri, kriminalitet mot eldre, tyverier av sykler og kjøretøy, drivstofftyverier og mer.

På politiforsknings-konferansen kom det også fram at polititjenestemenn blir mer egenrådige og får mer Dirty Harry-tendenser etter drøyt et år i tjenesten. 

Kilde: 

Anton Borg, Martin Boldt, m.fl.: “Detecting Serial Residential Burglaries using Clustering”: Journal of Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 44, Issue 11, 2014

Surrogati endrer morsrollen

Noen kvinner blir surrogatmødre, andre inngår kontrakt med en surrogatmor. Noen gir opp barnet sitt til adopsjon, andre adopterer. Noen selger eggene sine, andre kjøper dem. Noen ansetter en au pair, andre jobber som au pair.

‒ Det blir en oppdeling av morsrollen, der noen typer morskap har høyere verdi enn andre, sier Johanna Gondouin, kjønnsforsker ved Stockholms universitet.

Hun mener surrogati er ytterpunktet i en trend der andre kvinner setter sine kropper til disposisjon for vestlig reproduksjon.

Det globale hierarkiet blir tydelig: Egget kommer fra Georgia, for at barnet skal være hvitt. Barnet bæres fram av en fattig indisk kvinne, mens moren som skal oppdra barnet, altså hun som har bestilt barnet og som skal stå for omsorgen og det sosiale, er vestlig.

På den ene siden står filosofiske spørsmål om individuelle valg. På den andre siden står praksis.

‒ Det er vanskelig å frikoble de filosofiske spørsmålene fra realiteten at surrogati er noe som privilegerte par kan benytte seg av og som oftest utføres av fattige kvinner, sier Gondouin.

Hun har analysert mediefremstillingen av blant annet surrogati i Sverige. Resultatene er under publisering i tidsskriftet lambda nordica.

Kjærlighet og penger

Surrogati endrer ikke bare morsrollen, det gjør det også mulig for to menn å bli foreldre. Homofile menn har fått mest dekning i svenske medier, selv om majoriteten av de som benytter seg av surrogati er heterofile par.

Gondouin har sett spesielt på et homofilt par som var med i den svenske TV-serien ”Barn till varje pris?” fra 2011.

De blir framstilt som sårbare og diskriminerte, ekskludert fra konvensjonelle måter å skaffe seg familie. Kjærlighet og følelser står i sentrum for de to mennene.

I sterk kontrast framstilles surrogatmoren Geeta som kalkulert og rasjonell. Der det homofile paret er drevet av kjærlighet, drives hun av penger.

Fremstillingen av det homofile parets sårbarhet og følelser, gjør Geetas følelser og sårbarhet usynlig, mener Gondouin. Fokuset på den individuelle historien bidrar til å viske ut privilegier og makthierarkier.

Hvem er sårbar?

Dagens praksis forsterker makthierarkier mellom land, og mellom grupper innen landene. Og det setter sårbare grupper opp mot hverandre, ifølge Gondouin.

‒ På den ene siden er det homofile paret utsatte fordi de er homofile. Samtidig er de privilegerte hvite middelklassemenn.

Måten surrogati omtales på i svenske medier viser en blindhet for hvor privilegerte svenskene er, mener kjønnsforskeren.

‒ Vi har et selvbilde som tilsier at vi ikke er svertet av kolonialismen og dens arv, og at det vi gjør er mer moralsk korrekt enn det som gjøres i andre land.

Baby M

Da surrogati entret mediene på 1980-tallet, handlet debattene og forskningen om normer og moral, forteller Gondouin. Mange tok sterk stilling for eller mot.

Det var tilfellet «Baby M» fra 1986 som satte temaet på agendaen.

Surrogatmor Mary Beth Whitehead i USA ombestemte seg etter fødselen, og ville ikke gi fra seg barnet. Dette var før embryotransplantasjoner hadde kommet i gang – det å bruke en tredje kvinnes egg – så Whitehead var den biologiske moren.

Men hun hadde signert en kontrakt, og var forpliktet til å gi fra seg barnet mot betaling. Faren i det betalende paret var biologisk far.

‒ Før denne saken var dette ukjent teknologi. Nå ble det verdenskjent, forteller Gondouin.

‒ Flere ser surrogati som normbrytende og frigjørende, fordi grupper som tidligere ikke har kunnet få barn nå kan få det. For eksempel folk med funksjonsnedsettelser, og likekjønnspar. Men det ble også raskt klart at metoden kan reprodusere forskjeller og undertrykking.

Enten frigjørende, eller undertrykkende

De to partene i saken tilhørte ulike klasser, det var arbeiderklasse mot akademikere. Amerikansk lov var uklar, og debatten raste om hvem som burde vinne retten til å beholde barnet. Feminister delte seg i to leire, som består den dag i dag, ifølge forskeren.

‒ De som er for surrogati legger vekt på hver kvinnes rett til å foreta egne valg. De som er mot mener at det ikke er et fritt valg, i og med at kvinnen tar valget i en situasjon som er svært ulikestilt.

Paret som hadde bestilt barnet vant saken. Whitehead fikk begrenset besøksrett.

Svarte feminister i USA løftet også frem rase- og historieperspektivet. Fordelingen av arbeidet går fremdeles langs skillet mellom hudfarger mente de; privilegerte, hvite kvinner benytter seg av fattige, ikke-hvite surrogatmødre.

Et nødvendig kall

På midten av 90-tallet kom det Gondouin kaller den etnografiske vendingen.

‒ Det handlet om å studere surrogati som en erfaring, heller enn å moralisere. Å se surrogatmødrene som aktører, ikke ofre.

Sosiolog Amrita Pande fra University of Cape Town i Sør-Afrika viser i sin forskning på surrogati i India at verken surrogatmødrene eller parene ønsker å se dette som en forretningsavtale.

Klinikkene legger vekt på at å være surrogatmor er et kall – ikke noe man gjør for å tjene penger. For kvinnene er dette en måte å opprettholde verdigheten på, men det vanskelig å organisere seg som arbeidere.

‒ Tidligere forskning fokuserte veldig på dette med valg, sier Gondouin.

‒ Og det er noen typer valg som provoserer vestlige feminister, for eksempel det å velge å bli surrogatmor. Men her bør man heller være ydmyk, ikke fordømmende.

Pengene teller

Samtidig er det ingen tvil om at sosiale og økonomiske forhold spiller inn.

‒ Forskningen viser at dersom kvinnene har et reelt økonomisk valg mellom surrogati og en annen måte å tjene penger, så velger de ikke surrogati, sier Gondouin.

En av kvinnene i Pandes forskning uttalte at det ikke er arbeid, men en form for tvang, noe de gjorde for å overleve.

Pande viser også at det å være surrogatmor sjelden endrer kvinnenes sosioøkonomiske status.

Kropp som vare 

Svenske Johanna  Gondouin tilhører nyere surrogatiforskning, som tar utgangspunkt i postkoloniale perspektiver – teorier om maktforhold mellom grupper, land og kulturer.

Det holder ikke å se ting bare fra surrogatmødrenes perspektiv. Temaet krever at man ser det i et større perspektiv, mener forskeren.

Hun viser til forskere som ser surrogati som en ny slags biologisk arbeid, der kroppens funksjoner og kroppsdeler blir til varer. Organhandelen er et annet eksempel.

Noen egg for en TV

For forskerne på feltet handler det ofte om individuelle valg versus samfunn og undertrykkelse.

Gondouin advarer mot enkle svar.

En studie på rumenske eggdonorer viste at kvinnene selger sine egg fordi de vil kjøpe ting, som en ny TV for eksempel.

‒ De vil inngå i vår privilegerte verden. Men det er en tendens til at deres valg avvises som illegitime, for eksempel av feminister, sier Gondouin.

‒ Vi må ta høyde for viljen til å forbruke, og til å delta i markedet. For å kunne føle seg som verdige borgere i det globale kapitalistiske systemet, har disse kvinnene gjort akkurat det som trengs.

Å fordømme valget om å selge eggene sine for en TV er ikke veien å gå, mener Gondouin. Derimot er det viktig å stadig synliggjøre arbeidsdelingen i dette markedet. Og hvorfor og hvordan det er nettopp visse menn og visse kvinner som selger sine kropper eller deler av kroppen for å overleve i systemet.

Også helse spiller inn

Nyere forskning indikerer at hormonbehandlingene kvinnene gjennomgår for at kroppen ikke skal støte fra seg et ukjent embryo kan gi økt kreftrisiko.

Det er heller ikke god oppfølging av kvinnene i etterkant, i forhold til for eksempel fødselsdepresjon, hevder Gondouin.

‒ Vi må ha et helhetsperspektiv på kvinners helse. Vi kan ikke bare se på den perioden de er gravide, mener hun.

–––––––—

Les hele artikkelen på Kildens egne nettsider.