Archive for February 11, 2014

Hva Microsoft faktisk fornyer


I forbindelse utnevnelsen av Satya Nadella til ny toppsjef i Microsoft, er det uttrykt bekymring for selskapets evne til å fornye seg, for eksempel innen mobil og sosiale nett. Hvordan rimer dette med pågående prosesser i Microsoft, og Nadellas rolle i disse prosessene?

Den viktigste fornyelsen hos Microsoft er den pågående endringen av forretningsmodell, fra salg av programvarelisenser til salg av digitale tjenester.

Siden årsskiftet 2012–2013 har slagordet for denne endringen vært «Devices and Services».

«Devices» er noe Microsoft har drevet med i mange år, med varierende satsing på mus, tastaturer, spillkonsoller, mobiltelefoner og nettbrett.

«Devices» gikk på en smell sommeren 2013 da Surface RT forliste. De to siste kvartalene viser imidlertid akselererende salg av «devices».


«Services» er derimot noe nytt. Det dreier seg ikke først og fremst om nettjenester som MSN og Bing. Det dreier seg om å slutte å selge lisenser til både sluttbrukerpakker som Office, og serverapplikasjoner som Exchange, Sharepoint, SQL Server og Lync, det vil si programvaren som står for hoveddelen av Microsofts omsetning og overskudd.

Steve Ballmer fortjener anerkjennelse for å ha satt i gang denne omleggingen fra lisens til tjeneste – fra lokalt installerte applikasjoner til abonnement – og for at omleggingen ser ut til å lykkes.

De siste årene har Satya Nadella spilt en nøkkelrolle i denne omleggingen. Han arbeidet med nettskyen da han ledet forskning og utvikling i Online Services Division, da han ledet Cloud and Enterprise Group og da han ledet Server & Tools.

For Microsoft er det her milliardene har stått på spill. De nyeste kvartalstallene viser dette svært tydelig. De tyder også at satsingen så langt har vært vellykket.

Det er en utfordring å analysere disse tallene, fordi de er presentert med utgangspunkt i Microsofts nye struktur.

Der man før kunne skille mellom Windows, Office, serverprogramvare og så videre, er det nå bare to segmenter: «Devices and Consumer» og «Commercial». Et annet problem er at Microsoft ikke oppgir segmentenes driftsresultat, men nøyer seg med brutto marginene.

Hva slags selskap Microsoft er, kommer derimot klart fram. Summen av omsetningen klassifisert som «Commercial» er 12,7 milliarder dollar. Summen av omsetningen klassifisert som «Devices and Consumer» er 11,9 milliarder dollar. Merk at «Devices and Consumer»-omsetningen omfatter all omsetning av klient-Windows, også til bedrifter. Når det gjelder Office skiller Microsoft mellom bedrift og forbruker. At så ikke er tilfelle for pc-Windows betyr at omsetningen til «Devices and Consumer» er kunstig høy. Et annet poeng er at Microsoft selv understreker at OEM-omsetningen av Windows Pro har økt med 12 prosent, mens andre utgaver er ned 20 prosent. Det forklares at store bedrifter og modne markeder i større grad velger Pro. Selve omsetningstallene er ikke oppgitt.

Summene av bruttomarginer gjør det tydelig at bedriftsmarkedet ikke bare er Microsofts største, det er også Microsofts overlegent mest lønnsomme.

11,9 milliarder dollar fra maskinvare og forbrukere gir en brutto margin på 5,8 milliarder dollar. 12,7 milliarder dollar omsatt i bedriftsmarkedet gir en brutto margin på 10,5 milliarder dollar.

Et annet problem er at omsetningen til «Devices and Consumer» er sterkt sesongavhengig. Den økte med 4,2 prosent i september-kvartalet, og med 13,3 prosent i desember-kvartalet. Økt omsetningsvekst gir større marginfall. Bruttomarginen falt 8,8 prosent i september-kvartalet, og 14,1 prosent i desember-kvartalet.

Innen «Commercial» er tendensene motsatt: Omsetningsveksten er svært jevn, 9,8 til 9,9 prosent. Bruttomarginen vokste med 9,5 prosent i september-kvartalet til 10,0 prosent i desember-kvartalet.

Det er ikke bare slik at det tradisjonelle, og det forbrukere ikke er opptatt av, bærer Microsoft i både lønnsomhet og omsetning. Det er også slik at her er omleggingen til den nye forretningsmodellen mest vellykket.

Poenget her er gradvis og balansert overgang. Microsoft får til dette, samtidig som de vokser raskere enn det generelle markedet for bedriftsprogramvare.

Omsetningen av serverprogramvare – lisens og sky til sammen – er opp 12 prosent. Omsetningen av Office til bedrifter er opp 10 prosent. I privatmarkedet er Office-omsetningen ned 24 prosent.

Lisenssalg av alle typer programvare til bedriftsmarkedet er opp 7 prosent til 10,9 milliarder dollar. Salget av volum-lisenser av Windows er opp 10 prosent. SQL Server er opp over 25 prosent. System Center opplever «tosifret vekst».

Omsetningen av programvare gjennom nettskyen til bedriftsmarkedet er opp 28 prosent. Segmentet «Cloud services» er mer enn doblet. Tallet på bedriftsbrukere av Office 365, på kunder av Azure og av skyutgaven av Dynamics CRM er alle doblet.

Hovedoppgaven til den nye toppsjefen må være å sørge for at denne vellykkede starten på ny forretningsmodell fullføres, og at den langsiktige og pågående oppbyggingen av kraftige datasentraler og et globalt distribusjonsnett for digitale tjenester fortsetter.

Merk at Microsoft her deltar i en global trend som snur opp ned på det internasjonale servermarkedet, og som bidrar til å forklare hvorfor IBM selger sine x86-servere til Lenovo: For stadig flere bedrifter er ikke en server en fysisk maskin, men en tjeneste. Microsoft har den fordelen at de kan levere den som en allmenn virtuell maskin, eller som en skalerbar enhet med avgrenset oppgave. Programvarebedriftene sluker servermarkedet: De kjøper den fysiske maskinvaren for så å bearbeide den til virtuelle tjenester.

Hvordan ligger dette an i forhold til Microsofts relevans for mobil og det sosiale nettet?

Windows Phone var ikke noe stort tema da finansdirektør Amy Hood la fram de siste kvartalstallene og diskuterte dem med analytikerne.

Det ble nevnt under presentasjonen at lisenssalg i segmentet «Devices and Consumer» falt med 6 prosent, og at denne posten omfatter primært OEM-salg av pc-Windows, Office til forbrukere og Windows Phone.

På spørsmål fra en analytiker om Windows Phone og den pågående integreringen av Nokia, sa Hood at Windows Phone bidrar med økte inntekter, både ved lisenssalg og ved teknologilisensiering. Hun sa at overtakelsen av Nokias mobilvirksomhet ventes fullført i løpet av kvartalet, og at fokuset nå var å «få oss til å arbeide som ett lag».

Det gir et inntrykk av at Windows Phone har mer med prestisje og image å gjøre, enn med økonomi.

Når det er sagt, er det feil å begrense Microsofts satsing innen mobil til Windows-mobiler.

Poenget her er at endringen i forretningsmodellen for programvaren som i dag er mest lønnsom for Microsoft, innebærer at selskapet ikke er avhengig av Windows Phone for å tjene penger på bedrifters og forbrukeres investering i mobile tjenester.

Applikasjoner som Lync, Skype, One Note (en del av Office-pakken) er langt viktigere. Windows Phone kan bli en lønnsom nisje, men det avgjørende er å kunne levere tjenester uavhengig av klientplattform.

Perspektivet om at HTML5 i løpet av 2015 vil være modent nok til å gjøre det ulønnsomt for utviklere å satse på plattformspesifikke «apper» – og heller bruke Microsofts varierte utviklerverktøy til ett og alt – forsterker dette argumentet.

Når det gjelder det sosiale nettet, er det antakelig i overskuelig framtid uinteressant for Microsoft å lansere alternativer til forbrukertjenester som Facebook og Twitter. Det som derimot kan være interessant, er å legge til rette for samhandlingstjenester i nettskyen til bedrifts- og privatmarkedet. En stor del av Office 365 handler om nettopp dette, å kombinere meldinger med utvidede samhandlingsverktøy.

På bedriftsmarkedet er det i gang en utvikling der avansert samhandling ikke lenger er avhengig av lokalt installert og driftet Exchange, Sharepoint og Lync, men av tjenester basert på nettskyutgaver av disse verktøyene.

Det peker mot en framtid der også småbedrifter vil oppleve at det er tilstrekkelig enkelt og rimelig å legge opp lokale fora for samtaler og dokumenter, og kombinere dem med tjenester for tilstedeværelse og kontaktmetode, der det ikke spiller noen rolle hvilken klient man tyr til i øyeblikket.

Microsoft ser ut til å ha en allsidig tilnærming til dette markedet, både når det gjelder produkter, tjenester og partnere.

Office 365 har blitt sikrere


Microsoft kunngjorde i går en vesentlig, men frivillig sikkerhetsforbedring for flere av selskapet Office 365-tjenester. I stedet for bare et enslig passord, kan brukernes kontoer heretter beskyttes av ytterligere en «lås».

To-faktor autentisering – eller «multi-faktor» som Microsoft kaller det fordi man kan velge hva faktor nummer to skal være – har vært tilgjengelig for Office 365-brukere med administrative roller siden juni i fjor. Men nå utvides ordningen betydelig. Det skaper også noen mindre utfordringer, siden lokalt installerte Office-applikasjoner foreløpig ikke støtter to-faktor autentisering. Derfor innføres også «App Passwords», som er automatisk genererte passord, med 16 vilkårlige tegn, som kun disse applikasjonene skal bruke. Men i løpet av årets skal mange Office 2013-applikasjoner få integrert støtte for to-faktor autentisering.

Microsoft innfører av denne forbedrede sikkerheten kun for et utvalg av selskapets Office 365-abonnementer, nærmere bestemt Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Academic, Nonprofit-abonnementer og separate Office 365-abonnementer som Exchange Online og SharePoint Online.

Office 365 Small Business Premium og Office 365 Home Premium nevnes ikke, men Microsoft innførte frivillige, to-faktor autentisering for Microsoft-kontoer allerede i april i fjor.

I Office 365-abonnementene som støtter «Multi-Factor Authentication for Office 365», aktiveres dette av administratorene. Men brukerne selv kan velge sekundær autentiseringsfaktor etter at de har logget inn.

Faktorene man kan velge mellom, er:

  • oppringning til mobiltelefon eller fasttelefon, hvor brukeren bare må trykke på firkanttasten for å bekrefte
  • SMS med sekssifret engangskode som må tastes inn i portalen
  • Varsel til egen mobilapplikasjon, som må bekreftes. Appene er tilgjengelige for Windows Phone, iOS og Android.
  • Sekssifret engangskode vist i samme mobilapp som i punktet over. Koden må tastes inn i portalen.

En rekke andre nettjenester, som Twitter, Facebook, Google og GitHub, har også innført to-faktor autentisering det siste året eller så. Det er frivillig å aktivere dette, men det er få grunner til å la være. Det hindrer at uvedkommende får tilgang til brukerens konto ved hjelp av passordet alene.

Det meste går Operas vei


Opera Software la i dag fram sine tall for fjerde kvartal 2013.

Det er satt nye rekorder i omsetning og resultat.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2012 er omsetningen opp 48 prosent til 89,6 millioner dollar. Justert for engangsposter på både utgifts- og inntektssiden, er bunnlinjen opp 28 prosent til 16,8 millioner dollar. Driftsresultatet, igjen justert for engangsposter, er opp 43 prosent til 24 millioner dollar.

Det oppførte nettoresultatet før skatt er 49,3 millioner dollar, mot 2,8 millioner dollar i fjor.

Her er det betydelige engangsposter, blant annet en engangsinntekt på 29,7 millioner dollar knyttet til kjøpet av konkurrenten Skyfire i februar i fjor, blant annet en avsetning på 25,7 millioner dollar som Opera, grunnet oppnådde kontraktsfestede finansielle mål, ikke behøver å utbetale. Skyfire, en amerikansk mobil nettleser med avgjørende bidrag til Operas økte omsetning, særlig fra mobiloperatører, skulle ifølge kjøpsavtalen kostet opptil 155 millioner dollar.

Kjøpet av Skyfire er trolig det største oppkjøpet et norsk IT-selskap har gjort noensinne. Da Opera publiserte sine tall for tredje kvartal 2013, kappedes mange analytikere om å lovprise kjøpet.

Det er to måter å betrakte Operas inntekter på: per type virksomhet, og per kilde.

Virksomhetskategoriene er mobiloperatører, mobile forbrukere, mobil publisering og annonsering, pc-brukere og salg av integrerte nettlesere til leverandører av tv-bokser og liknende. Kildekategoriene er hovedsakelig lisens/royalty, søk, og annonser.

Inntekter per virksomhetstype
Mobil publisering og annonsering er størst når omsetningen vurderes etter type virksomhet. Her nådde Opera en omsetning på 43,1 millioner dollar, opp 120 prosent fra et år siden.

Omsetningen gjennom mobiloperatører er opp 57 prosent til 16,5 millioner dollar. Her når Opera 105 millioner aktive brukere, 95 prosent mer enn for et år siden. Omsetningen per bruker er 0,11 dollar.

Pc-brukere står nå for en omsetning på 15,4 millioner dollar. Det er ned 7 prosent. Tallet på pc-brukere av Operas nettleser er også redusert med 7 prosent, til 51 millioner. Omsetning per bruker er 0,30 dollar, vesentlig knyttet til søk. Pc-brukerne er langt færre enn mobil-brukerne, men hver står for vesentlig høyere omsetning enn mobil-brukere, både dem Opera får gjennom operatører og dem Opera skaffer selv.

Omsetningen gjennom mobile forbrukere, det vil si der Opera-tjenester installeres av brukerne selv, er opp 141 prosent til 11,0 millioner dollar. Her når Opera 270 millioner brukere, 18 prosent mer enn for et år siden. Av disse er 85,2 millioner på Android-drevne mobiltelefoner. Det er opp 85 prosent. Omsetning per bruker i denne kategorien er 0,04 dollar.

Salg av nettleseren til leverandører av tv-bokser og liknende nådde 3,3 millioner dollar. Det er en nedgang på 62 prosent.

Omsetning per kilde
En note i kvartalsrapporten fordeler Operas omsetning etter kategorier som lisenser/royalty, søk og annonser, samt utvikling, vedlikehold, innhold og abonnement. De tre førstnevnte er de suverent største, med 84,6 millioner dollar av den samlede omsetningen på 89,6 millioner.

Den suverent største kilden er annonser, med 49,6 millioner dollar i omsetning, opp 124 prosent fra 22,1 millioner dollar for et år siden. Annonser står nå for nærmere 56 prosent av Operas omsetning.

Lisenser og royalty – hovedsakelig fra operatører og leverandører av ulike bokser – står for en omsetning på 20,3 millioner dollar, opp 19 prosent.

Søk står for en omsetning på 14,7 millioner dollar, ned 9 prosent.

Prognoser
I inneværende kvartal spår Opera en omsetning mellom 85 og 88 millioner dollar, altså noe lavere enn i fjerde kvartal 2013. Justert driftsresultat (Ebitda) anslås å havne et sted mellom 21 millioner og 23 millioner dollar.

Tilsvarende prognoser for hele 2014 er omsetning mellom 390 millioner og 410 millioner dollar, og Ebitda mellom 108 millioner og 116 millioner dollar.

Enklere Firefox-synkronisering


Firefox står foran en stor forbedring av synkroniseringsfunksjonaliteten og en større fornyelse av utseende og brukeropplevelsen.

Den nye versjonen av Firefox Sync er nå tilgjengelig i den testversjonen av Firefox som Mozilla kaller for Aurora. I praksis er dette en alfaversjon, men i utgangspunktet er funksjonalitet i Aurora-utgavene ikke mer enn tolv uker unna å bli inkludert i en stabil utgivelse.

Dersom man har den samme nettleseren på flere enheter, kan synkronisering av brukerdata som bokmerker, passord, historikk og åpne faner være svært nyttig. Dataene lagres i nettskyen og fungerer også som en sikkerhetskopi man kan ty til dersom man av en eller annen grunn må gjenopprette nettleseren.

De fleste nettlesere har i dag slik funksjonalitet, men Firefox Sync begynner å dra på årene og anses nok av noen som litt vanskelig å bruke. For å synkronisere mellom to enheter, må man få generert en kode på den ene enheten og skrive den inn på den andre. Dermed vil ikke synkroniseringen kunne starte før man har hatt tilgang til begge enheter etter tur. Spontane behov blir dermed ikke dekket.

Derfor skal Firefox Sync akkurat på dette området bli mer lik det man finner i blant annet Google Chrome. Mozilla introduserte i slutten av forrige uke det som kalles for Mozilla Firefox Accounts, altså brukerkontoer som man kan logge på fra enhver Firefox-installasjon. Alt som kreves er en e-postadresse og et passord. Kontoene skal kunne brukes sammen med Firefox Sync, men også annen funksjonalitet som Mozilla ennå ikke har offentliggjort.

I dette blogginnlegg er det en teknisk gjennomgang av den nye synkroniseringsløsningen. Det fortelles sikkerheten ikke har blitt skadelidende at løsningen har blitt enklere. Men den avhenger av at man velger et passord som ikke er enkelt å gjette.


Illustrasjonen viser hvordan sikkerheten ivaretas i Firefox Sync, inkludert bruk av passord-strekking og ende-til-ende-kryptering.

Det er i dag mulig for Firefox-brukere å kjøre en synkroniseringstjeneste for Firefox Sync på sin egen server. Dette vil være mulig også med den nye løsningen, ved hjelp av Firefox Accounts Authentication Server.

I første omgang vil den nye Firefox Sync-tjenesten bli rullet ut til de rene nettleserne. Men senere skal den også gjøres tilgjengelig for Firefox OS.

Australis
Aurora-versjonen som nå er tilgjengelig, er også utstyrt med det nye brukergrensesnittet som er kjent som Australis-prosjektet. Målet er en enklere og mer strømlinjeformet opplevelse, hvor oppmerksomheten trekkes mot den åpne fanen og smeltes mer sammen med bakgrunnen. Mozilla beholder overraskende nok et eget søkefelt i toppen av brukergrensesnittet, selv om adressefeltet også kan brukes til søk. Men det vil helt sikkert, som i dag, være mulig å ta vekk.

Menyen er ny og gir raskt tilgang til mye brukte funksjoner og utvidelser. Samtidig skal brukerne ha gode muligheter til å tilpasse brukergrensesnittet til egne behov.

– Hjelp bestemor vekk fra Windows XP


Microsofts talsmann Brandon LeBlanc la fredag ut en oppfordring til teknisk kyndige databrukere om å bistå dem med å bli kvitt gammel Windows.

– Hjelp dine venner og familie med å komme seg vekk fra XP. Vi trenger din hjelp for å spre ordet, slik at folk kan være trygge og sikre med moderne oppdaterte pc-er, skriver LeBlanc.

Straks er vi nemlig i den kjedelige situasjonen at en av verdens mest utbredte operativsystemer går ut på dato.

– De ber kundene med teknisk ekspertise om å hjelpe venner og familie kvitte seg med Windows XP, men er ikke det Microsofts jobb å gjøre det?, spør amerikanske Computerworld retorisk.

1 av 3
Problemet til Microsoft er at hver tredje Windows-maskin fortsatt kjører snart 13 år gamle XP.

Den 8. april utgir de sine siste feilfikser til plattformen, så er det slutt. Dette er helt vanlig praksis, og Microsoft har i flere år messet om risikoen ved ikke å oppgradere.

Nå har de opprettet en egen supportside for ytterligere å hamre inn budskapet.

Dårlig mottatt
En oppgradering fra XP til nyeste Windows 8.1, slik selskapet foreslår, gir et helt nytt brukergrensesnitt myntet på nettbrett og berøringsskjermer som slett ikke alle føler seg komfortable med. Dessuten beholder man verken filer, innstillinger eller applikasjoner, så det er nødvendig å ta sikkerhetskopi i forkant.

Det enkleste rådet er ifølge LeBlanc å gå til innkjøp av en flunkende ny maskin.

Men hos sine egne besøkende får han lite gehør. Tvert imot er det overveldende negativ respons blant de tekniske kyndige leserne av bloggen hans som har svart under innlegget.

Tidligere FAST-konsernsjef dømt for regnskapsjuks


Oslo (NTB): Tidligere konsernsjef John Markus Lervik i programvareselskapet FAST er dømt til to års fengsel for brudd på regnskapsloven og for markedsmanipulasjon. Ett av årene er gjort betinget.

En tidligere salgsdirektør i selskapet er i Oslo tingrett dømt til seks måneders betinget fengsel for brudd på regnskapsloven og for markedsmanipulasjon, opplyser Økokrim.

John Markus Lervik og salgsdirektøren er dømt for at de i konsernregnskapet for 2006 inntektsførte omtrent 80 millioner kroner som det ikke var grunnlag for.

– Jeg er veldig skuffet over dommen; over ikke å bli trodd. Jeg vil kjempe for å bli renvasket, sier Lervik til E24.

Selskapet har tidligere vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for lovbruddet.

Selskapet Fast Search & Transfer (FAST) utviklet søketeknologi for bedriftsmarkedet og ble kjøpt opp av Microsoft i 2008. De heter nå Microsoft Development Center Norway.

«Nettopp konsernets omsetning var viktig for markedets fastsettelse av aksjekursen. Således var skadepotensialet stort, da aksjekursen i seg selv er bærer av viktig informasjon», heter det i dommen. (©NTB)

Google i fransk gapestokk


Tidligere i år fikk Google en bot i Frankrike på 150 000 euro fordi personvernendringene selskapet gjort i 2012 bryter med fransk lov om datalagring. Dette er ikke noe stort beløp for et gigantselskap som Google. Derfor oppleves nok tilleggsstraffen som selskapet fikk, som langt verre.

Google måtte nemlig informere om dommen, midt på selskapets franske forside. Googles søkeside er i utgangspunktet temmelig enkel, så kommunikeet var svært synlig.

Google forsøkte å anke dommen for å slippe å offentliggjøre kommunikeet, men anken ble ifølge Gigaom avvist sist fredag.

Google skal ha publisert kunngjøringen på selskapets franske forside på lørdag, som bildet øverst i saken viser. I dommen heter det at kunngjøringen må vises i 48 timer, noe som betyr at den har blitt fjernet igjen nå.

Slik skal Telenor lykkes i Myanmar


Når Telenor nå har fått en landsdekkende mobillisens i Myanmar vil selskapet være med på å bygge opp landets digitale framtid. Det sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Telegiganten planlegger at 90 prosent av befolkningen på 60 millioner i Myanmar skal ha tilgang til mobilnettet i løpet av de neste fem årene.

– Mens andre land i Asia har bygget opp sin digitale satsing har Myanmar stått stille. Vi vil måtte bygge opp fra bunnen av det som mange andre tar for gitt, sa Baksaas under en presentasjon av Myanmar-satsingen mandag.

Måten å gjøre dette på er, som i så mange andre asiatiske land, å tilby rimelige kontantkort til befolkningen.

– Myanmar er hovedsakelig et marked for rimelige forhåndskjøpte kontantkort, slo Baksaas fast.

I et land der 75 prosent av befolkningen ikke har tilgang på elektrisitet, og det kun er i de største byene at dekningen er akseptabel, er det klart at Telenor står overfor en stor utfordring.

– Vi har 15 års erfaring fra tilstedeværelse i det asiatiske markedet, og det vil telle mye. Vi må være til stede i gatene, og vi må kunne tilby rimelige kort og tjenester, sier Baksaas.

Telenor planlegger å kunne starte opp sine tjenester som mobiloperatør i løpet av åtte måneder og planlegger å ha 25.000 utsalgssteder operative ved oppstart. Deretter er planen å nå 100.000 i løpet av de neste fem årene, hvor mesteparten, rundt 70.000, skal være steder som kun selger kontantkortene.

Lisensen som Telenor har undertegnet gjelder for 15 år med rett til automatisk fornyelse i ytterligere 15 år. (©NTB)

Slåss mot JavaScript i Altinn


(digi.no): Lars Bjørndal har i flere år kjempet en stille kamp mot det han oppfatter som diskriminerende tekniske krav i statens prestisjeportal.

Altinn fungerer nemlig ikke uten JavaScript-støtte i nettleseren.

Bjørndal er blind og forholder seg til tekstbaserte nettlesere via skjermleser og leselist. Han sverger også til Linux. De foretrukne nettleserne er Elinks og Lynx, som i liten eller ingen grad støtter JavaScript.

Denne kombinasjonen, som ifølge ham fungerer utmerket til nettbank og avislesing, setter Altinn-løsningen en effektiv stopper for.

– Dumt jeg ikke kan fylle ut selvangivelsen på egenhånd med den nettleseren jeg måtte ønske, og som jeg kjenner og bruker til det meste, synes Bjørndal, som er IKT-rådgiver for Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped).

Et raskt blikk på nettjenestens HTML-kode viser at selv noe så grunnleggende som lenker er proppet med skript. Uten noen fallback-løsning.

– Dette viser at koden er unødvendig komplisert. JavaScript blir brukt i en situasjon der det slett ikke trengs, sier Bjørndal til digi.no og viser til et vilkårlig eksempel:

Han får full støtte av teknologidirektør Håkon Wium Lie i Opera Software.

– Det er ikke bare blinde som sliter med Altinn. Opera Mini-brukere kommer heller ikke inn. Opera Mini eksekverer noe JavaScript på tjener-siden, men når systemet er fullstendig basert på JavaScript stopper det opp, sier han.


JavaScript skaper frustrasjoner for brukerne og kunne vært unngått, sier Håkon Wium Lie.

Wium Lie oppfant stilsett (Cascading Style Sheets, CSS) og er kjent verden over for sitt arbeid med webstandarder. Eksperten mener det er nærliggende å sammenligne Altinns valg av JavaScript som fundament med BankIDs avhengighet av Java.

– Begge valg løser noen problemer for utviklerne, men skaper frustrasjoner for brukerne. Og begge valg kunne vært unngått, slår han fast.

Tapte i alle instanser
Bjørndal klaget i 2011 Altinn inn for brudd på lov om universell utforming, som krever at nettløsninger myntet på allmennheten må fungere for alle.

Etter over to års saksbehandling kom Likestillings- og diskrimineringsombudet i april 2013 fram til at klagen måtte avvises.

Rett før jul fikk han endelig avslag, etter å ha tapt også ankebehandling hos Likestillings- og diskrimineringsnemda. Hele vedtaket kan du lese her (pdf).

– JavaScript er i seg selv ikke problematisk i tilknytning til bruk av hjelpemidler for synshemmede. At enkelte sluttbrukere, som klageren, foretrekker å bruke en nettleser som ikke er kompatibel med Altinns valgte løsning, må derfor ses på som et valg som ikke er knyttet til funksjonsevne, skriver nemda.

I motsetning til ombudet kom nemda frem til at Altinn er universelt utformet. De påpeker blant annet at det i retningslinjene til WCAG 2.0 ikke stilles noe eksplisitt krav til alternativ for JavaScript.

Ba om alternativ
Fra vedtaket kan vi lese at Altinn selv så behov for å skape en alternativ versjon, slik at portalen ville fungere også uten JavaScript.

Selv om dette var med i kravspesifikasjonen, så kunne ikke IT-giganten Accenture, som har utviklet Altinn helt siden starten i 2003, imøtekomme kravet.

«Når det gjelder den opprinnelige kravspesifikasjonen for ny sluttbrukerløsning i Altinn som ble realisert høsten 2010 ble universell utforming tatt med. Altinn stilte som krav at løsningen skulle fungere uten script, men dette kunne ikke imøtekommes av leverandøren.»


Jørgen Ferkingstad er kommunikasjonsansvarlig for Altinn.

– De opprinnelige kravene som ble stilt til leverandør var basert på WCAG 1.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines) fra 1999, der det var eksplisitt prioritet 1 krav (6.3) vedrørende JavaScript. Da WCAG 2.0 ble ferdigstilt av W3C desember 2008 så valgte prosjektet å oppdatere kravene til WCAG 2.0 AA, og der var dette kravet fjernet.

– Det er WCAG 2.0 som er anbefalt brukt av W3C, og der finnes det altså ikke lenger krav om at websider må kunne fungere uten JavaScript. Også Difi anbefaler WCAG 2.0 AA ifbm. universell utforming, forteller Jørgen Ferkingstad, pressekontakt og redaktør for Altinn til digi.no.

Ferkingstad legger til at JavaScript er svært vanlig i rike nettapplikasjoner, deriblant Facebook, Twitter og Google Docs. I Altinn kommer skriptene til anvendelse blant annet for å tilpasse skjemaene bedre til brukeren underveis i utfyllingen, for eksempel ved at skjemaet endret seg avhengig av hva man svarer på foregående spørsmål.

– Dyrt å bytte
Håkon Wium Lie har engasjert seg i temaet som har vært diskutert på e-postlisten til Elektronisk Forpost Norge (EFN) hvor han blant annet skriver:

– Problemet til Altinn er nok heller at de har basert seg på et rammeverk som er fullstendig basert på JavaScript, selv for trivielle oppgaver som å følge en lenke.

– Jeg tipper mesteparten av front-koden til Altinn vil måtte kasseres dersom det kreves et JavaScript-fritt Altinn. Det er dyrt, og vil ta tid. Derfor strittes det heftig imot.

Opera-direktøren har som grunnprinsipp at websider bør fungere uten JavaScript, så kan man heller bruke script for å legge til litt ekstra.

– De tingene som programmerere bruker JavaScript for å oppnå bør deretter bygges inn i deklarative formater som HTML og CSS. Det var på denne måten vi fikk “a:hover” i CSS og <input type=date> i HTML5.

Skal byttes ut
Jørgen Ferkingstad gir kritikerne rett i at deler av front-koden til Altinn med fordel kan byttes ut.

– Vi er enige med Håkon Wium Lie i at deler av front-end-rammeverket er modent for oppdatering, så vi stritter ikke i mot. Dette vil også være nødvendig for at Altinn skal få på plass responsivt skjemadesign for å kunne støtte mobile plattformer på en bedre måte. I den forbindelse kan det også være naturlig og se på bruken av JavaScript, sier Altinn-redaktøren.

For øvrig har Altinn fått på plass et REST API (programmeringsgrensesnitt). Ferkingstad forteller at dette gjør det mulig å lage plattformuavhengige grensesnitt mot tjenester i Altinn.

– Det er for eksempel mulig å lage en Opera-plugin for Altinn meldingsboks. Men akkurat denne saken handler om at Likestillings- og diskrimineringsnemnda ikke ga klageren medhold, begrunnet med at det faktisk finnes verktøy blinde kan bruke som takler JavaScript og dermed også bruk av Altinn i dag.

Bør fjernes
Slik digi.no forstår partene så er det ingen som finner det hensiktsmessig at lenker er bygget opp av JavaScript.

– Det er opplagt at vi kan redusere bruken av JavaScript noe. Som Håkon Wium Lie sier er det brukt også på lenker enkelte steder. Det bidrar ikke til bedre brukeropplevelse og har ikke noe med rammeverket å gjøre, så det bør fjernes, vedgår Jørgen Ferkingstad i Altinn.

På sikt satser Altinn på å kunne tilby sine brukere et bedre og mer moderne alternativ til dagens skjemamotor. Hvorvidt det er aktuelt å lage en JavaScript-fri versjon av denne kunne Ferkingstad imidlertid ikke si noe om, men det vil helt sikkert være noe som vurderes.

Nei til sentralnettskyer


KRONIKK: De fleste tjenestene forvaltningen leverer til befolkningen vil resultere i en lagring av informasjon som defineres som rettighetsdokumentasjon, og forvaltningen er forpliktet til å sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig hvis du etterspør den om noen tiår.

I mange år har arkiv blitt forbundet med papir og sett på som et sted dokumentene har sitt siste hvilested. Denne tenkningen kan være en av grunnene til at Norge sliter med digitalisering, fordi alt må inn til arkivet på et eller annet tidspunkt. I Norge er vi heldige som har en standard som heter Noark, som har prøvd å legge til rette for at arkivet skal henge med i den teknologiske utviklingen, og som uten tvil har hjulpet noen leverandører til å vokse til å bli det de har blitt til idag.


Kronikkforfatteren Thomas Sødring er førsteamanuensis på Høyskolen i Oslo og Akershus med arkiv som spesialitet.

I dag er dessverre situasjonen rundt rettighetsdokumentasjon preget av rot og kaos. Riksrevisjonens rapport fra 2010 om kommunale arkiv bekrefter dette, og det er stor fare for at store mengder rettighetsdokumentasjon har gått tapt. Noe må gjøres for å rette opp i dette.

Software Innovation foreslår at den tradisjonelle sak/arkiv-kjernen skal flyttes og gjøres tilgjengelig i Microsoft Azure. Dette er etter min mening ikke den riktige strategien for forvaltningen. Det vil snarere være et tilbakeskritt. Det vil øke avstanden mellom forvaltningsorganet og deres egne data. Hvem som har tilgang og når blir uoversiktlig, og det vil være vanskeligere å tilpasse et lukket arkiv til digitaliseringsstrategiene.

Arkivet skal sikre den offentlige diskusjonen
Forvaltningen skal ha god kontroll på våre data og dessuten legge til rette for innsyn, noe som er et demokratisk prinsipp for å sikre den offentlige debatten. I 2006 ble Offentlighetsloven utvidet for å inkludere sammenstilling av databaser for å øke allmenhetens tilgang til dataene. Et aktuelt tema nå er hvordan Finanstilsynet ønsker å endre loven slik at de ikke må utlevere data som er sammenstilling av databaser fordi de ikke klarer å gjøre det ved hjelp av enkle framgangsmåter. At forvaltningens data flyttes enda lenger vekk fra forvaltningen, vil virke mot hensikten med Offentlighetslovens paragraf 9. Det vil helt klart resultere i en mer lukket forvaltning og mindre åpenhet.

Arkivet skal sikre data mot uautorisert tilgang
Forvaltningens systemer inneholder data som graderes på forskjellige nivåer. Noe data kan lagres i en utenlandsk nettsky, men det er mye data som ikke kan lagres utenfor Norges grenser. Databehandleravtaler, hvem som har tilgang og når, er så godt som verdiløse når systemene er underlagt et tredjelands domstol som kan kreve at store mengder data utleveres, og hvor avgjørelsen fra domstolen er hemmelig og det er straffbart å informere berørte parter at utleveringen har skjedd. Det er bare å se på ordbruken i artikkelen om Software Innovation her – det kan og vil skje. Vi setter rettstaten høyt. De private dataene til innbyggerne våre må holdes vekk fra systemer omfattet av slike domstoler, uansett land.

Arkivet skal tilpasse seg
Regjeringen har også et ønske om økt digitalisering, og arkivet må legge til rette for det. Forvaltningens databehov har alltid vært preget av dynamikk. Den teknologiske utviklingen og en stat som kommer med mange ulike reformer, gjør at forvaltningen aldri vil være i en situasjon der et system dekker alle behov. Hvis vi nå skal gå i retning av at arkivet skal være basert på Azure-plattformen, binder vi oss til denne teknologien for mange år framover. Det forvaltningen trenger, er tjenesteorienterte felleskomponenter med hovedfokus på interoperabilitet, komponenter som vil være enkle å programmere mot, uavhengig av operativsystem.

Når det gjelder standarder og det å etterkomme en standard, er ikke Software Innovation det beste eksemplet. Deres Noark-løsning fikk midlertidig godkjenning den 3.3 2010. Det er snart 4 år siden, og de har ennå ikke klart å oppnå endelig godkjenning. De har ennå ikke klart å vise Riksarkivet at dataene i deres Noark-kjerne faktisk kan trekkes ut på en standardisert måte for å sikre langtidsbevaring av rettighetsdokumentasjon for innbyggerne. Vi kan ikke la forvaltningen binde seg til en udokumentert programvarepakke utviklet av en proprietær leverandør som viser liten vilje til åpenhet rundt produktene sine.

Løsningen er åpenhet og interoperabilitet
De digitale arkivene er forlengst modne for mer åpenhet. Den gamle, støvete papirtankegangen skal byttes ut med moderne teknologi hvor ordet åpenhet står sentralt. Arkivene skal revolusjoneres med en åpen arkitektur, åpne standarder, økt bruk av fri programvare og ikke minst legge til rette for å publisere mer åpne data.

Forvaltningen kan tjene mye på å ta i bruk nettskyteknologi, men det må være en gradvis prosess som ikke legger opp til bindinger mot en bestemt leverandør. Dette må skje på forvaltningens premisser, ikke leverandørens premisser, og på en plattform som har hovedfokus på interoperabilitet og utvidelser. Dokumentasjon må være et sentralt element i slike løsninger, og det må være lett å integrere tredjeparts løsninger uten høye lisenskostnader fra leverandørens side. Bruk av systemet og kontroll av data må være underlagt norsk lov. Den norske forvaltningen må sende et klart og tydelig signal om at plattformer som er underlagt andre lands domstoler med hemmelige avgjørelser, ikke kan inneholde data om norske borgere.

På kommunalt nivå ser vi at de tenker i disse baner nå. IKA Kongsberg har for eksempel tatt et initiativ til å utvikle en lokal skyløsning for sine eierkommuner. Det er en nettbasert Noark 5-kjerne som skal utvikles til å støtte dokumentasjonsbehovene for forskjellige kommunale fagområder. Dette gjøres for å sikre at dataene hele tiden opprettholder god kvalitet og reduserer kostnadene ved langtidsbevaring. De involverte kommunene kan gradvis flytte dataene til en lokal nettsky uten å bli låst til en bestemt leverandør. Løsningen vil kjøres lokalt hos IKA Kongsberg, men driftes av en profesjonell leverandør. Denne Noark-kjernen er midlertidig godkjent hos Riksarkivet og leverandøren er nå i ferd med å få en endelig godkjenning. Denne kjernen er laget med hovedvekt på interoperabilitet og legger til rette for utvidelser for de forskjellige fagområdene. Utgangspunktet er at den skal følge forvaltningens behov til enhver tid, og ikke leverandørens inntjeningsbehov. Den er bygd på en tjenesteorientert arkitektur og fri programvare og uavhengig av plattform.

Hvis regjeringen skal oppnå noe med sitt ønske om økt digitalisering kommer de ikke utenom å sørge for at arkivkjernen blir en sentral felleskomponent. Videre kan en felles arkivkjerne i en åpen nettskyløsning gi reduserte kostnader og store innsparinger. Men dette kan kun gjøres med utgangspunkt i en framtidsrettet arkivkjerne, og framtiden handler om åpenhet, ikke proprietære løsninger og leverandørbindinger.