Archive for February 10, 2014

Nå skal du og jeg overvåke miljøet

I dag skjer miljømålinger via dyre stasjoner fordelt rundt i hvert land.

– Men nå når alle går rundt med mobil og teknologien har utviklet seg, kan vi selv bidra med måleinformasjon av ulike slag, sier Arne Berre ved Sintef IKT.

Mer og bedre informasjon er spesielt verdifullt på dager med høy forurensing eller høyt utslipp av pollen.

– At mennesker selv gjør målinger, kan også skapengasjement i eget miljø. Hver og en kan nå få nyttig informasjon tilbake om ulike tilstander, sier Berre.

Forskere fra Norsk institutt for luftforskning (Nilu) og Sintef deltar fra norsk side i to EU-prosjekter som skal utvikle teknologi så vanlige folk kan samle inn miljøinformasjon.

Sensorer på busser

Forskerne er for eksempel i dialog med Oslo kommune for å plassere sensorer på busser som kan måle luftkvalitet langs veiene.

– Denne informasjonen kan bussjåførene selv ha nytte av. De vil se hvordan akselerasjon og kjørestil påvirker resultatene, og kan lære seg å kjøre mer økologisk, forteller Berre.

Driftssjef i Nobina Oslo Vest, Magne Elvik, bekrefter at sensorer skal testes på to gassbusser i begynnelsen av april. Om testingen går som den skal, vil ytterligere åtte busser være med på forsøket.

På gatelykter og elsykler

Fjoråret gikk stort sett med til å teste ut teknologi og få alt til å virke så man får data inn som kan benyttes av mange i etterkant. I de kommende månedene skal selve målingene gjøres.

Nuria Castell i Nilu kan fortelle at til sammen 40 statiske sensorer vil bli utplassert i Oslo.

– Vi vil for eksempel montere sensorer på gatelykter for å dekke sentrumsstrøk med høy forurensing, sier Castell.

 

Også bærbare sensorer skal benyttes. 20 sensorer skal deles ut til frivillige i byen, og vil også bli gitt til arbeidstakere som er utsatt for urban forurensning i jobben – som for eksempel parkeringsvakter.

Osloborgere skal også kunne bruke sykkel til å måle luftkvaliteten – og minst én sensor skal monteres på elsykkel.

– Til høsten vil vi ha installert alle de faste sensorene og sensorene som skal bæres av mennesker. Målingene skal da kjøres i Oslo i hele 2015, sier Castell.

Knapp på jakkeslaget

I desember testet Sintef ut håndholdte enheter for å hente inn data om vær og vind samt en liten knapp på jakkeslaget for å måle UV-stråling.

– Nå har vi sendt utstyret over til Bilbao der testingen skal gjøres i større målestokk, forteller Arne Berre.

For ute i Europa er et trettitalls partnere i gang med målinger og uttestinger. Partene skal levere både innendørs og utendørs målinger – blant annet av CO2-nivå fra skoler.

Med et så stort datamateriale, vil EU kunne foreta sammenligninger og få et grunnlag for felles løsninger, samt en deling av teknologi.

Neste trinn vil gå på hvordan man skal greie å engasjere folk gjennom brukerdeltakelse og arbeidsgrupper. Planene er å teste ut teknologien med utvalgte personer i 2014, og så gjøre dette videre tilgjengelig i løpet av 2015.

Kan han skape et innovativt Microsoft?


Da Bill Gates ga ut boka «The Road Ahead» i 1995, inneholdt denne samlingen av Microsoft-sjefens tanker om framtida så lite om internett og world wide web at det vakte oppsikt. Året etter så Gates seg nødt til å gi ut en revidert og utvidet utgave, med vesentlig mer stoff om nettet.

Til tross for sine enorme menneskelige, faglige og økonomiske ressurser ble Microsoft ble aldri et av selskapene som definerte den teknologiske og kommersielle utviklingen på internett. Kan en ny leder bringe giganten i Redmond, Wahington tilbake på offensiven i det sosiale og mobile nettets tidsalder?

At forandring fryder, er i det minste sikkert. Da Steve Ballmer kunngjorde sin avgang som toppsjef i august i fjor, steg aksjeverdien åtte prosent på nyheten om at mannen businessmagasinet Forbes kalte «den dårligste administrerende direktør i noe børsnotert amerikansk selskap i dag» tok sine omlag 70 milliarder kroner og gikk.

Denne uka ble det klart at Microsofts nye toppsjef blir Satya Nadella, en 46-åring som har jobbet de siste 22 årene i Microsoft.


Kan Satya Nadella inspirere Microsofts nær 130000 ansatte? Her gjør han et forsøk på selskapets Seattle-kontor.(Foto:(c) Microsoft/Handout/Corbis/All Over Press)

I den grad man skal lytte til aksjemarkedet, er det ikke opplagt at han har det som skal til. Etter at nyheten ble kjent tirsdag, har aksjen falt i verdi med et par dollar. Flere bransjeanalytikere og kommentatorer leser dette som et signal om at markedet ikke tror Microsoft kan gjeninnta en posisjon som markedsledende innovatør under Nadellas ledelse.

Økomomisk gjør Microsoft det meget bra, men selskapet tjener mesteparten av pengene sine i bedriftsmarkedet, der du og jeg sitter med Windows-PCer, enten vi vil eller ikke.

På flere andre viktige områder har Microsoft slitt. Spillkonsollen Xbox 360 var en suksess, mens det har gått atskillig dårligere i viktige, nye markeder som bærbare musikkspillere, mediesentre, nettbrett og mobile operativsystemer. I markedet for programvare og tjenester til mobil databruk ligger Microsoft langt bak Googles Android og Apples iOS – tilsynelatende håpløst langt.

Likevel, eller nettopp derfor, er det åpenbart her Nadella må ha mye av sitt fokus.

Mye av framtida for it-industrien ligger i mobile plattformer. I salg av Windows-lisenser og PC-sentriske IT-systemer for bedrifter ligger det bare en langsom død i rikdom. Dette vet den indiskfødte 46-åringen, som de siste tre årene har ledet selskapets satsing på skylagringstjenester.

Skal Microsoft gjeninnta en lederrolle, trengs det innovasjonskraft.

Og det er dette Nadella sier han skal skape, ved å «fjerne alle hindre for innovasjon». Det kan nok være lettere sagt enn gjort, i et selskap med nesten 130000 ansatte og en godt størknet selskapskultur.

Som leder får Nadella mye skryt. Enkelte drar paralleller til Steve Jobs, uten at det er lett å skjønne hvorfor. Han omtales som en som forstår Microsoft både fra et teknologisk og forretningsmessig standpunkt, samtidig som han har evne til å skape forandring. Han er ikke bare mer teknisk kyndig enn selgeren Ballmer, og tettere på den opprinnelige Microsoft-kulturen som forbindes med Bill Gates, han sies også ha samarbeids- og lyttevnene Ballmer manglet. Det kan saktens komme godt med.

Til gjengjeld mangler han Ballmers rå selgerinstinkt.

– Som de fleste andre er jeg formet av mine livserfaringer, sa Nadella i sitt første intervju. Spørsmålet er om det er en styrke eller en svakhet at størstedelen av de profesjonelle livserfaringene er høstet innenfor Microsoft-systemet, der Nadella har tilbragt 22 av sine 46 år. Mange mener at det er en styrke, og at Nadella kan bringe tilbake noe av ånden fra Bill Gates’ glansdager på 80- og 90-tallet.

Dette vil han også få hjelp med – av nettopp Bill Gates.


Satyua Nadella overtar for Steve Ballmer (t.h),med Bill Gates som aktiv rådgiver.(Foto:(c) Microsoft/Handout/Corbis/All Over Press)

Samtidig med at Nadella ble kunngjort som ny toppsjef, ble det kjent at Gates overlater styreformmansvervet til tidligere Symantec-toppsjef John Thompson, for å kunne tre inn i en mer aktiv rolle som rådgiver, med flere dager i uken på Microsoft-campusen. Det er tydelig at Gates, som ellers er travelt opptatt med globale helsespørsmål og å gi bort formuen til gode formål, vil gjøre alt han kan for at selskapet han startet for snart 40 år siden skal få ny vind i seilene.

En tredje mann spiller også en helt sentral rolle.

Stephen Elop, som av flere analytikere ble regnet som en av favorittene til jobben Nadella fikk, skal i stedet ha produktansvaret for Surface-nettbrettene, Windows Phone-plattformen og Xbox i Microsoft. Man kan trygt si at han dermed sitter med mye av nøkkelen til selskapets nære framtid. Mislykkes Elop, mislykkes Micrsosoft.

Elop er en omstridt figur. Rykter om at han ville vurdere å selge unna søkemotoren Bing og Xbox-platttformen om han fikk sjefsjobben, vakte oppsikt. Elop gikk fra Microsoft til Nokia i 2010, og i løpet av årene han var der, stupte den finske mobilprodusentens omsetning, overskudd og markedsandel i mobilmarkedet. Elop sørget for at Nokia, som eneste store mobilprodusent, satset på Windows Phone i stedet for Googles Android i 2011. Det var bra for Microsoft, men ikke like bra for Nokia. I 2013 ble Nokia solgt til Microsoft, noe som skal ha sikret Elop en bonus på nesten 160 millioner kroner. Jeg kalte oppkjøpet et teknologisk tvangsekteskap.

Nå er kanadieren tilbake i Microsoft, der samarbeidet mellom ham og Nadella blir en avgjørende suksessfaktor. Kanskje ikke så rart at aksjekursen gikk ned et par dollar.